Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 25.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    26,844    95,261  (12,187) -6.5% 5.7%
NLG HOSE      8,317    17,649    (4,053) -27.5% 3.2%
VCB HOSE      8,020    42,988  (24,481) -23.1% 5.5%
STB HOSE      3,482    24,813    (2,688) -2.4% 2.8%
KSB HOSE      2,290      6,913        (686) -4.4% 4.0%
GAB HOSE      1,525    16,156        (868) -1.9% 1.9%
HDB HOSE      1,507    14,402  (10,873) -25.0% 1.8%
BMP HOSE      1,278      3,309          (62) -0.8% 3.9%
POW HOSE      1,109      6,307    (7,525) -23.3% 4.2%
VTP UPCOM         946      2,204         216 4.1% 14.0%
TIG HNX         611      2,155        (584) -9.9% 9.3%
SBT HOSE         562    11,572    (7,341) -18.6% -2.7%
APG HOSE         544      7,393         172 3.0% 0.8%
CTG HOSE         532    46,391    (2,561) -1.6% 3.6%
VEA UPCOM         499      6,366        (588) -5.3% 4.5%
AMD HOSE         440    47,068        (131) -0.4% -6.9%
ITA HOSE         428      1,853         145 1.8% 1.0%
DLG HOSE         218      3,804        (178) -1.0% 0.6%
CMG HOSE         217         390        (184) -13.9% 4.2%
TCM HOSE         186      2,758            62 0.6% 2.9%
AST HOSE         179         495        (410) -23.4% 5.8%
LPB UPCOM         163      6,299    (4,435) -20.5% 3.7%
FLC HOSE         159      7,797        (484) -1.0% 2.9%
BMC HOSE         146         251            80 39.3% -4.5%
VGI UPCOM         106      1,674          (15) -0.1% 5.7%
TNI HOSE         100      1,469        (157) -3.0% 0.5%
TCT HOSE            94         154         101 65.7% -0.3%
ABS HOSE            90      2,239              8 1.0% 6.8%
SCR HOSE            81      3,457        (408) -2.2% 0.2%
CNG HOSE            62         364            90 28.7% 0.0%
TV2 HOSE            60         585            66 1.8% 1.3%
FPT HOSE            54    36,899        (715) -0.6% 2.0%
VAV UPCOM            49            49            51 40.4% 0.1%
LGL HOSE            45            50            (0) -0.2% 0.0%
DGW HOSE            43      2,972        (493) -4.7% 2.8%
CTR UPCOM            39      4,005        (104) -0.6% 6.4%
SJF HOSE            39         284          (26) -3.0% 2.4%
KDF UPCOM            32         120         126 62.1% 6.7%
IJC HOSE            29         468          (25) -1.2% 1.9%
FIR HOSE            29         598        (149) -9.6% 1.5%
BMI HOSE            29      1,577        (112) -4.2% 0.0%
SDT HNX            27         196            63 49.3% 0.0%
IMP HOSE            20      1,668          (15) -0.3% -0.1%
PSD HNX            20            20            (1) -35.2% 0.0%
DRH HOSE            20      3,689            (0) 0.0% -4.7%
PVI HNX            19            49          (19) -0.6% 2.2%
TRA HOSE            19            30          (86) -22.8% 0.9%
HPX HOSE            18      2,838          (92) -1.3% -0.7%
PVD HOSE            17    10,192    (5,864) -12.2% 3.1%
VJC HOSE            17    11,788  (28,662) -58.2% 1.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 50.45%           4,717      1,235 4.5%
PHR HOSE 22.60%         20,848      4,575 3.5%
E1VFVN30 HOSE 8.45%         27,285      2,767 2.3%
VTP UPCOM 4.12%           5,252      2,204 14.0%
TCH HOSE 3.64%         31,955    18,241 -6.0%
APG HOSE 3.02%           5,676      7,393 0.8%
D2D HOSE 2.63%           9,733      2,289 2.8%
ART HNX 2.05%         13,189      1,920 0.0%
ITA HOSE 1.75%           8,293      1,853 1.0%
HVH HOSE 1.29%           3,174      1,457 -7.0%
ABS HOSE 1.02%               829      2,239 6.8%
SAB HOSE 0.85%           6,126      5,006 0.5%
HAG HOSE 0.59%         10,323      1,226 0.0%
TCM HOSE 0.55%         11,189      2,758 2.9%
KLF HNX 0.50%         14,789      3,516 -5.3%
HQC HOSE 0.13%         16,013      2,718 4.5%
ASM HOSE 0.06%           6,835      2,749 1.8%
MST HNX 0.02%           1,585      3,229 -5.3%
NHH HOSE 0.01%         11,312      6,924 0.9%
TVB HOSE 0.00%           2,450      1,450 0.6%
MWG HOSE 0.00%       115,729    34,155 1.5%
ACB HNX 0.00%       140,079    27,174 3.6%
REE HOSE 0.00%         25,953      2,316 1.8%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TDM HOSE      5,435   305,215     14,893 1.6%
MST HNX      1,585   331,570        3,229 -5.3%
C69 HNX      1,042   202,962        3,491 6.1%
ABS HOSE         829     50,316        2,239 6.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.