Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 25.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    19,317    50,753    54,827 28.6% 1.5%
VCB HOSE      7,336    19,673    46,237 41.5% 0.1%
VRE HOSE      3,461    30,118  (21,524) -18.5% 0.2%
DBC HOSE      2,410    53,086    (4,666) -4.4% 6.2%
FUEVFVND HOSE      1,553      2,361      2,468 56.1% -2.2%
KBC HOSE      1,043    11,594      1,815 5.2% 1.2%
PHR HOSE         933    36,148      1,286 1.6% 2.5%
GVR HOSE         903      7,992        (165) -0.8% 3.6%
BMP HOSE         752      2,189      2,915 25.6% -0.2%
HAI HOSE         676      4,657          (18) -0.2% 2.0%
DXG HOSE         572    13,056         236 0.5% 0.0%
SAB HOSE         564      1,922         838 5.3% 0.3%
ROS HOSE         401      5,578         341 0.8% -0.9%
VPI HOSE         391      8,522         199 0.7% 0.5%
SZC HOSE         363    27,881         177 0.9% 5.3%
VTP UPCOM         363      1,462      2,118 32.6% -0.3%
HDB HOSE         291      5,498      1,759 6.9% 0.0%
DAH HOSE         281      1,977         163 2.1% 0.8%
DPM HOSE         279    29,692  (11,154) -23.9% 2.4%
AMD HOSE         260      3,133         309 2.9% 1.6%
VHC HOSE         258    23,632    (3,770) -15.6% 3.3%
TCH HOSE         250    48,783        (104) -0.3% 2.9%
AAA HOSE         234      9,481         282 1.1% 0.0%
IDI HOSE         224      1,096            (3) 0.0% 1.7%
NT2 HOSE         218      2,712      1,248 13.0% 1.2%
DHC HOSE         215      1,521         374 2.8% -0.3%
CDPM2002 HOSE         204         229             -   0.0% -
GEX HOSE         198    33,125        (224) -0.3% 2.9%
TDH HOSE         171      1,505         876 13.5% -0.6%
PDR HOSE         171      5,300         599 3.2% 0.0%
TDM HOSE         171      5,861         345 8.9% 5.0%
CSV HOSE         160      1,779    (1,336) -15.8% 0.2%
APG HOSE         151      3,408         240 3.4% -0.7%
ACL HOSE         150      1,049            28 1.1% -2.0%
HSG HOSE         140    21,343    (6,667) -6.6% 0.5%
HII HOSE         139      1,787            44 2.2% 4.3%
NKG HOSE         139    16,322          (10) -0.1% 4.4%
RAL HOSE         115         586            62 10.3% -3.8%
IDV HNX         115         422            15 6.6% 0.0%
HVN HOSE         104      7,041    (1,696) -5.7% -0.6%
HDA HNX            90      2,558            (4) -0.2% 10.0%
BFC HOSE            84      2,889    (3,045) -35.2% 0.0%
PAN HOSE            82         321          (36) -4.9% 5.0%
BDT UPCOM            79         197             -   0.0% -3.3%
SHI HOSE            77      1,038            15 0.4% -2.0%
ITA HOSE            75      7,605        (255) -1.4% 1.5%
FIR HOSE            72         927            40 1.7% 0.7%
TIG HNX            72      2,815        (360) -4.0% -1.5%
CNVL2001 HOSE            64            66             -   0.0% -
VGI UPCOM            64    14,261        (269) -0.9% 2.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 56.06%       4,402        2,361 -2.2%
VCB HOSE 41.47%  111,493     19,673 0.1%
VEA UPCOM 33.44%     12,070        1,542 -1.4%
VTP UPCOM 32.63%       6,491        1,462 -0.3%
VNM HOSE 28.55%  192,027     50,753 1.5%
BMP HOSE 25.65%     11,364        2,189 -0.2%
VPB HOSE 19.48%  165,209     43,495 -1.0%
PLX HOSE 15.53%     54,359     10,453 -0.2%
DGW HOSE 15.29%     13,765        2,578 0.0%
CMX HOSE 13.95%     12,145        2,130 -0.6%
TDH HOSE 13.48%       6,497        1,505 -0.6%
NT2 HOSE 13.02%       9,590        2,712 1.2%
GIL HOSE 9.60%       5,930        1,084 -0.5%
TDM HOSE 8.86%       3,895        5,861 5.0%
VHM HOSE 8.07%  190,124   109,750 -0.9%
KDH HOSE 6.95%     17,397        2,863 0.9%
HDB HOSE 6.92%     25,419        5,498 0.0%
LPB UPCOM 6.22%     22,260        5,789 -0.4%
SAB HOSE 5.25%     15,952        1,922 0.3%
KBC HOSE 5.18%     35,041     11,594 1.2%
GEG HOSE 4.03%       8,582        3,674 0.0%
TNA HOSE 4.01%       4,691        3,520 0.0%
APG HOSE 3.35%       7,159        3,408 -0.7%
PDR HOSE 3.22%     18,595        5,300 0.0%
AMD HOSE 2.88%     10,722        3,133 1.6%
CTG HOSE 2.83%  162,264     90,834 1.1%
DHC HOSE 2.81%     13,311        1,521 -0.3%
TVB HOSE 2.40%       6,742        2,093 -1.0%
KOS HOSE 2.33%     12,556        4,500 0.0%
HII HOSE 2.23%       1,956        1,787 4.3%
DAH HOSE 2.09%       7,827        1,977 0.8%
SCS HOSE 2.01%       5,176        1,539 0.3%
DLG HOSE 1.97%       7,057        3,282 -0.7%
PHR HOSE 1.63%     78,713     36,148 2.5%
DPG HOSE 1.46%     11,754        3,316 1.1%
DCM HOSE 1.34%     17,946        4,226 0.9%
NHH HOSE 1.32%     11,845        6,467 -1.3%
CRE HOSE 1.20%       7,989        1,974 0.3%
ACL HOSE 1.13%       2,463        1,049 -2.0%
GAS HOSE 1.11%     69,572     16,084 -0.3%
AAA HOSE 1.09%     25,782        9,481 0.0%
GTN HOSE 1.09%     27,660     14,395 -0.6%
CTD HOSE 1.04%     23,412        4,274 -0.1%
SZC HOSE 0.89%     19,929     27,881 5.3%
PLC HNX 0.84%       8,789        3,746 0.0%
ROS HOSE 0.82%     41,843        5,578 -0.9%
HPX HOSE 0.79%       7,328        2,989 0.6%
QCG HOSE 0.79%       5,218        1,783 -0.9%
FCN HOSE 0.72%       7,462        1,623 0.1%
VCS HNX 0.71%     25,302        7,279 0.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

LTG UPCOM      2,734   150,880     13,104 14.5%
SIP UPCOM      2,556     31,721        7,655 4.9%
BSA UPCOM         748     51,777        1,816 -1.7%
SNZ UPCOM         662     28,973        1,592 10.1%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.