Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 26.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    13,967    70,197  (20,751) -10.8% 1.4%
VIC HOSE      9,543    36,389  (32,074) -33.9% 5.9%
PVS HNX      1,876    15,076  (12,248) -22.0% -0.9%
GAB HOSE      1,648    10,453        (426) -1.0% 1.1%
BID HOSE      1,584    19,311    (8,660) -15.4% 1.8%
BMP HOSE      1,160      2,452         153 1.9% 1.3%
SSI HOSE      1,086      7,623    (9,724) -21.3% -1.9%
PPC HOSE      1,049      2,133        (200) -3.8% 0.0%
SBT HOSE         898      4,530    (6,748) -18.1% 3.4%
HCM HOSE         853      7,929    (3,399) -16.3% -0.7%
ROS HOSE         841    10,377    (4,851) -12.5% 0.5%
NKG HOSE         770      2,629    (2,461) -32.4% 1.9%
TIG HNX         766      4,516        (527) -9.3% 8.5%
VCB HOSE         750    49,409  (23,859) -23.0% 3.7%
PVD HOSE         722      7,684    (4,839) -11.3% -0.7%
ITA HOSE         592      1,517         354 4.4% -1.9%
KLF HNX         527      7,620        (160) -1.1% -5.6%
STB HOSE         514    17,333    (4,220) -4.1% -0.9%
VPI HOSE         479      4,023        (483) -2.9% -0.8%
HBC HOSE         456      5,266        (702) -3.5% -1.1%
SCS HOSE         428         630      2,141 44.7% 1.1%
VTP UPCOM         418      2,444         695 10.6% 2.3%
APG HOSE         418      4,842         254 3.9% 0.0%
VSC HOSE         413         818        (192) -4.7% 0.0%
PLX HOSE         256      8,818    (5,017) -20.3% 0.5%
CTG HOSE         253    39,260    (4,689) -3.1% -0.5%
SAB HOSE         243      4,229        (781) -11.8% 4.8%
HSG HOSE         241      5,883        (439) -1.8% -1.3%
HVN HOSE         231      3,486    (3,834) -22.6% 0.0%
TCM HOSE         227      2,577         139 1.3% -0.4%
NLG HOSE         191    13,269    (5,264) -30.4% 6.6%
HAG HOSE         183      2,729            57 0.6% 1.1%
BMC HOSE         174         201            51 25.9% -2.8%
HDB HOSE         167      7,888  (10,747) -24.3% -1.3%
SDT HNX         159         207            67 42.4% 0.0%
IMP HOSE         157      1,134          (13) -0.3% -2.0%
HDG HOSE         150      5,398    (1,856) -14.5% -2.2%
TCH HOSE         148      3,645         917 2.9% -1.9%
AAA HOSE         146      9,446              9 0.0% 0.0%
KOS HOSE         135      2,208          (17) -0.3% 2.2%
IBC HOSE         133         804            11 0.4% 1.4%
KDH HOSE         132      3,564    (1,759) -28.1% 2.3%
DGW HOSE         128      2,519        (400) -4.2% 1.3%
ASM HOSE         127         667         132 2.1% -0.2%
CMG HOSE         127         627        (138) -11.3% 4.6%
VNG HOSE         124         725            (5) -0.2% 0.0%
PDR HOSE         122      1,354        (880) -12.5% -0.2%
FMC HOSE         121         498              3 0.1% -0.3%
FLC HOSE         119      6,440        (427) -0.9% -2.7%
TNI HOSE         118      4,430        (148) -2.9% 2.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
PHR HOSE 17.62%         18,950      2,520 -1.7%
E1VFVN30 HOSE 14.76%         24,685      7,576 -0.4%
VTP UPCOM 10.59%           6,566      2,444 2.3%
ITA HOSE 4.42%           8,001      1,517 -1.9%
APG HOSE 3.90%           6,504      4,842 0.0%
TCH HOSE 2.91%         31,476      3,645 -1.9%
D2D HOSE 2.79%           9,069      2,812 -1.3%
ART HNX 1.99%         12,927      3,410 -4.0%
BMP HOSE 1.93%           7,922      2,452 1.3%
ABS HOSE 1.64%           1,066      3,835 6.9%
TCM HOSE 1.28%         10,868      2,577 -0.4%
HVH HOSE 1.13%           3,656      2,315 -6.9%
ANV HOSE 1.09%           2,365      1,061 1.7%
HAG HOSE 0.59%           9,795      2,729 1.1%
DRH HOSE 0.33%           3,042      2,565 7.0%
HQC HOSE 0.14%         14,481      1,396 -1.8%
VGI UPCOM 0.05%         10,684      3,327 -1.9%
AAA HOSE 0.05%         19,134      9,446 0.0%
CTF HOSE 0.02%           3,104      1,541 -2.7%
NHH HOSE 0.01%         11,578      4,544 -0.5%
MWG HOSE 0.00%       111,651    54,502 -2.7%
ACB HNX 0.00%       130,098    22,404 -1.0%
REE HOSE 0.00%         23,427      2,792 -1.0%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ABS HOSE      1,066     62,738        3,835 6.9%
PTI HNX         155     10,348        7,799 9.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.