Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 27.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VHM HOSE      4,268    18,480      3,036 4.9% 1.5%
HPG HOSE      1,581    72,710    17,599 9.7% 0.7%
ROS HOSE      1,309    27,710      1,148 2.0% 4.9%
SAB HOSE      1,066      5,409    (1,030) -5.1% -1.6%
POW HOSE         790    37,817    (5,793) -8.9% 3.7%
HVN HOSE         754    11,212    (2,860) -5.1% -1.1%
PPC HOSE         546      2,905         600 10.6% 2.9%
KBC HOSE         427    28,201    (2,729) -7.6% 3.3%
SBT HOSE         335      9,676    (1,259) -3.2% -1.1%
CSV HOSE         282      3,353    (3,183) -33.1% -3.1%
APG HOSE         275      3,166         313 5.9% 1.2%
RAL HOSE         228      1,146    (1,304) -77.9% -3.1%
AMV HNX         197      2,995            13 0.2% -0.6%
HCM HOSE         195      6,385      4,543 13.3% -0.9%
AMD HOSE         166    15,024         127 0.8% 6.7%
PDR HOSE         155      4,387          (12) -0.1% -0.2%
BMI HOSE         144      3,543    (1,135) -10.5% 3.9%
DCM HOSE         141      6,297         107 0.7% 0.1%
LPB UPCOM         136      2,807         261 1.2% -1.4%
SCR HOSE         135      2,807            97 0.9% 1.0%
TCH HOSE         135    20,080    (1,074) -8.2% 3.7%
GVR HOSE         132      5,106        (378) -3.6% 2.9%
FIR HOSE         129         868            90 4.8% 0.5%
HDG HOSE         126      5,285        (661) -4.2% 0.4%
BDG UPCOM         120         126            63 33.3% 1.5%
TNI HOSE         119      1,040         136 2.9% 0.5%
HDA HNX         118         813         123 16.0% -1.2%
HDA HNX         118         813         123 16.0% -1.2%
KOS HOSE         115      8,269         214 2.5% -1.7%
VTP UPCOM         112      1,938      2,260 27.0% 1.1%
CMX HOSE         108      1,590            13 0.9% 3.6%
PC1 HOSE         102      1,493         506 6.0% 1.1%
HDC HOSE         100      7,605    (1,398) -14.4% 3.1%
VIP HOSE            90         165            63 10.8% 3.7%
CMG HOSE            90         555            72 5.8% -4.5%
PHR HOSE            87    19,992      1,462 4.9% 1.2%
VNG HOSE            87      1,350          (14) -0.6% 3.4%
VSC HOSE            85         587        (224) -8.0% 2.4%
CSM HOSE            81         686        (127) -4.5% -0.9%
GTN HOSE            77    10,044         207 0.9% 0.3%
DMC HOSE            73      1,607    (3,204) -21.3% -1.6%
VCS HNX            72      6,705         148 0.4% 1.0%
HAH HOSE            72         239            32 3.0% 0.0%
STK HOSE            66         571          (28) -0.9% 1.5%
GEG HOSE            65      2,799            19 0.3% 0.0%
TMS HOSE            64         129              4 2.2% 6.6%
NKG HOSE            56    15,787          (30) -0.5% 6.9%
SHI HOSE            53      2,794            15 0.9% 0.1%
AAA HOSE            50    18,435      1,052 2.9% 0.8%
NT2 HOSE            49      3,668            17 0.1% 0.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 26.95%        8,387      1,938 1.1%
VGC HOSE 26.19%        2,389      1,324 1.2%
HCM HOSE 13.28%      34,201      6,385 -0.9%
PPC HOSE 10.60%        5,657      2,905 2.9%
HPG HOSE 9.69%   181,558    72,710 0.7%
HQC HOSE 7.59%        6,386      2,078 0.0%
TDM HOSE 6.92%        4,593      7,026 4.8%
QNS UPCOM 6.34%        6,750      2,692 2.4%
PC1 HOSE 6.04%        8,376      1,493 1.1%
APG HOSE 5.85%        5,338      3,166 1.2%
VHM HOSE 4.88%      62,206    18,480 1.5%
PHR HOSE 4.86%      30,062    19,992 1.2%
ART HNX 4.85%        4,660      3,185 4.0%
NLG HOSE 4.50%      19,967      3,905 -0.2%
CVT HOSE 3.85%        3,336      2,818 0.0%
BWE HOSE 3.19%        5,309      4,239 3.7%
HAI HOSE 3.19%      10,343      8,414 5.5%
DGW HOSE 3.14%        9,795      3,501 -0.4%
AAA HOSE 2.95%      35,709    18,435 0.8%
TNI HOSE 2.94%        4,631      1,040 0.5%
HND UPCOM 2.55%        4,955      3,281 3.8%
KOS HOSE 2.47%        8,651      8,269 -1.7%
KDH HOSE 2.27%      12,112      2,767 0.0%
OIL UPCOM 2.18%      12,818      3,017 -3.4%
NVL HOSE 2.17%      35,408    14,872 -0.9%
ROS HOSE 2.01%      57,204    27,710 4.9%
GEX HOSE 1.57%      23,974      9,916 -0.6%
DIG HOSE 1.54%      20,418      6,189 0.4%
HAG HOSE 1.53%      11,563      8,102 3.8%
IDI HOSE 1.51%        4,247      2,187 1.1%
LTG UPCOM 1.42%        5,897      1,422 -0.8%
TCB HOSE 1.37%      33,751      5,301 -0.3%
LPB UPCOM 1.19%      21,890      2,807 -1.4%
SCR HOSE 0.93%      10,417      2,807 1.0%
VJC HOSE 0.91%      36,666    13,714 -1.8%
GTN HOSE 0.90%      22,998    10,044 0.3%
SHI HOSE 0.87%        1,757      2,794 0.1%
CMX HOSE 0.87%        1,514      1,590 3.6%
HHS HOSE 0.85%        6,274      1,085 6.9%
AMD HOSE 0.75%      16,881    15,024 6.7%
FCN HOSE 0.74%        7,902      3,678 1.8%
ANV HOSE 0.74%        4,039      5,129 6.8%
FLC HOSE 0.73%      18,444      5,641 0.0%
TCM HOSE 0.72%      10,945      1,283 -1.0%
DCM HOSE 0.71%      15,022      6,297 0.1%
TSC HOSE 0.70%        1,522      3,103 4.8%
LDG HOSE 0.65%      19,305      3,339 -0.4%
QCG HOSE 0.58%        4,291      3,251 6.9%
DHM HOSE 0.58%           871      1,355 5.6%
CTR UPCOM 0.56%      18,520      6,222 -0.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

NKG HOSE      6,292   1,097,652     15,787 6.9%
SZC HOSE      6,168      387,295     16,162 6.9%
C32 HOSE      1,057         47,883        3,321 6.8%
ABS HOSE         957         54,327        5,202 5.1%
LHC HNX         461           7,980        1,907 1.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.