Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 28.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

GVR HOSE         797    10,143        (350) -3.5% 1.9%
DCM HOSE         635    11,158         128 0.8% 5.1%
VPI HOSE         539    16,565    (1,483) -6.3% 1.5%
FUESSV50 HOSE         436         858         120 14.3% 0.2%
CTD HOSE         298      6,156        (120) -0.5% -2.2%
APG HOSE         259      3,111         258 4.7% -2.7%
ROS HOSE         233      9,523         899 1.6% -2.1%
SAB HOSE         212      2,070        (143) -0.7% -1.9%
HAG HOSE         202      1,871         105 0.9% -1.7%
VTP UPCOM         198         993      1,905 24.0% -1.0%
FIR HOSE         142         771            80 4.0% 0.2%
HAH HOSE         131         292            44 4.1% -1.0%
CNG HOSE         116         127          (47) -10.9% 0.0%
SLS HNX         115         450            43 16.4% -1.0%
VPB HOSE         110    13,750  (22,192) -20.1% -1.2%
VGI UPCOM         101      5,013            37 0.2% -1.4%
MSH HOSE            87         386         234 2.9% 0.3%
NTL HOSE            82      1,109          (80) -1.9% 0.0%
ASM HOSE            74      1,952        (106) -1.7% 1.3%
BMC HOSE            67            70            69 30.0% 2.7%
VNG HOSE            59      1,103            (3) -0.1% 4.3%
CMG HOSE            52            59            81 6.0% -2.1%
HAD HNX            51         164              7 4.6% -0.6%
TCM HOSE            50      4,330            62 0.6% 2.8%
DHC HOSE            49    10,440        (881) -10.3% 1.4%
SDT HNX            49            52            50 48.9% -3.3%
CVNM2002 HOSE            46            46             -   0.0% -
DHG HOSE            42         404         183 7.6% -0.8%
HDG HOSE            39      8,257        (744) -4.5% 1.7%
GMD HOSE            39      7,822          (64) -0.6% 3.1%
CTG HOSE            36    20,774    (9,567) -8.4% 0.3%
PSD HNX            35            35              2 13.6% 0.0%
CMSN2001 HOSE            33            70             -   0.0% -
AAA HOSE            32    13,197         896 2.4% -1.2%
PVS HNX            30    18,782    (4,672) -6.9% -3.4%
DBD HOSE            29         243              6 0.1% -1.5%
HVH HOSE            27            55            (2) -0.2% 0.0%
CMX HOSE            26         619         207 10.9% -0.8%
TGG HOSE            25         358            13 2.0% -1.2%
KOS HOSE            23      3,224         224 2.4% 1.8%
IMP HOSE            22         129              4 0.1% 0.9%
TNI HOSE            21         994         147 3.1% -0.5%
BDG UPCOM            21            35            75 37.1% -0.4%
CEO HNX            20      1,115          (38) -0.6% -2.9%
VMC HNX            20            21            23 27.6% -1.0%
DP3 HNX            20         114              1 0.9% -1.2%
FOX UPCOM            18         282            (2) -0.2% 0.1%
CNVL2001 HOSE            18            35             -   0.0% -
LDG HOSE            18      3,157            34 0.2% 2.2%
NNC HOSE            18         140              8 3.6% -1.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
HCM HOSE 11.20%     32,888      5,063 -1.5%
PPC HOSE 10.78%       5,744      1,229 -3.1%
HPG HOSE 9.24%  178,990    63,098 -1.6%
HQC HOSE 6.92%       6,378      2,020 0.0%
VHM HOSE 5.76%     67,181    84,972 1.6%
TDM HOSE 5.41%       5,325      1,078 -1.0%
APG HOSE 4.70%       5,481      3,111 -2.7%
ART HNX 3.93%       4,866      2,901 0.0%
CVT HOSE 3.48%       3,665      1,543 0.6%
PHR HOSE 3.18%     41,637    19,622 -0.1%
DGW HOSE 2.89%       9,505      3,356 -1.7%
PME HOSE 2.57%       1,345      1,626 5.9%
KOS HOSE 2.41%       9,298      3,224 1.8%
AAA HOSE 2.41%     37,248    13,197 -1.2%
HND UPCOM 2.38%       5,299      2,217 -3.0%
OIL UPCOM 2.10%     13,299      6,100 -5.5%
HAI HOSE 1.93%     11,558      4,544 -2.0%
LPB UPCOM 1.62%     22,194      1,248 -0.1%
ROS HOSE 1.57%     57,316      9,523 -2.1%
NLG HOSE 1.48%     18,876      3,003 -0.7%
NVL HOSE 1.47%     38,384    26,258 0.4%
DIG HOSE 1.34%     20,215      1,388 -0.4%
BWE HOSE 1.34%       5,605      2,182 -1.2%
NT2 HOSE 1.18%     12,407      2,426 0.0%
LTG UPCOM 1.11%       5,891      1,879 4.8%
SHI HOSE 1.07%       1,951      2,584 -1.4%
IDI HOSE 1.06%       4,714      2,814 1.6%
GEX HOSE 1.00%     24,746      6,976 -2.2%
SCR HOSE 0.89%     11,726      7,726 2.7%
HAG HOSE 0.87%     12,149      1,871 -1.7%
DCM HOSE 0.83%     15,433    11,158 5.1%
C4G UPCOM 0.75%       2,839      1,234 1.8%
DCL HOSE 0.72%       4,341      2,583 -2.0%
CTR UPCOM 0.63%     18,464      2,027 -0.8%
TDH HOSE 0.63%     10,959      1,970 -1.1%
TCM HOSE 0.59%     10,534      4,330 2.8%
QCG HOSE 0.54%       4,328      6,019 -0.8%
NHH HOSE 0.50%     11,213      4,859 -1.2%
GTN HOSE 0.45%     23,211      5,734 -2.3%
SKG HOSE 0.41%       3,569      1,321 -2.0%
GEG HOSE 0.36%       6,553      2,696 0.7%
AMD HOSE 0.33%     19,382      9,160 -2.7%
SZC HOSE 0.31%       9,851      5,078 0.3%
FCN HOSE 0.30%       8,176    13,887 5.5%
VCS HNX 0.25%     39,815      2,313 0.0%
ANV HOSE 0.21%       4,228      8,851 5.4%
HHS HOSE 0.21%       6,070      1,930 7.0%
FLC HOSE 0.19%     18,471      3,633 -0.7%
LDG HOSE 0.18%     18,959      3,157 2.2%
VGI UPCOM 0.18%     20,831      5,013 -1.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TTF HOSE      1,510   716,728        4,296 4.3%
DNM HNX      1,099     38,293        2,862 9.9%
TIP HOSE      1,042     64,245        5,112 6.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.