Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 29.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

CTG HOSE      7,101    69,407    (8,828) -8.2% 3.1%
DHC HOSE      2,793    10,318        (900) -9.4% 1.9%
VCS HNX      1,538    16,865            54 0.1% 3.3%
NLG HOSE      1,280      5,112         266 1.6% 0.2%
LPB UPCOM      1,058      3,102         778 3.5% 1.7%
NVL HOSE      1,028    26,323         559 1.3% -1.5%
SSI HOSE      1,012      5,916    (1,807) -4.6% 0.4%
VPI HOSE         952    13,092    (1,421) -5.6% 1.2%
ACV UPCOM         918      1,812    (5,388) -31.6% 2.2%
APG HOSE         801      4,465         259 4.5% 2.8%
BID HOSE         755      9,387  (14,373) -34.0% 1.3%
POW HOSE         666    49,096    (3,175) -5.0% 2.4%
HSG HOSE         502    19,449        (115) -0.2% -1.0%
GVR HOSE         482      7,147        (336) -3.2% 4.6%
KDH HOSE         461      4,951        (177) -1.5% 1.2%
VJC HOSE         440      9,607        (389) -1.1% 0.1%
ROS HOSE         436      7,851         567 1.1% 0.0%
AMD HOSE         417      5,777            10 0.0% 1.2%
PDR HOSE         403      3,573        (289) -2.3% 0.2%
AAA HOSE         397    12,335         818 2.1% 1.6%
DHG HOSE         361         756         458 18.7% -1.0%
SAB HOSE         336      2,901        (417) -1.9% 1.8%
VHC HOSE         300      4,030    (1,214) -7.6% 1.2%
DGW HOSE         298      5,014         269 2.9% 2.4%
GEX HOSE         296      3,996         853 3.7% 0.3%
MSH HOSE         263         790         336 5.5% 1.8%
VEA UPCOM         262    11,167    (1,062) -11.4% 4.4%
VTP UPCOM         249      1,232      2,033 26.2% 0.2%
TNI HOSE         208      1,809         149 3.5% 0.5%
FLC HOSE         208      3,042          (48) -0.3% -0.3%
HBC HOSE         179      8,316         220 0.7% 0.6%
BWE HOSE         178      1,641            54 0.9% 0.0%
DIG HOSE         176      3,623         193 1.1% -0.9%
GMD HOSE         171      5,607          (52) -0.5% 2.7%
DCM HOSE         164    14,307         271 1.6% 3.2%
LDG HOSE         162      1,308            65 0.4% 0.4%
HVN HOSE         132      9,680    (2,265) -4.3% 2.7%
PAC HOSE         130      1,138        (518) -14.8% 0.0%
NT2 HOSE         127      2,778              5 0.0% 1.0%
CSM HOSE         125         733        (112) -3.1% -1.3%
PLC HNX         123      6,307        (601) -6.8% -0.6%
NKG HOSE         123      4,420            50 0.6% -3.0%
ASM HOSE         110      2,147        (124) -2.2% 1.7%
SCR HOSE         100      3,233         102 0.8% 2.0%
HQC HOSE            99      1,286         441 7.0% 1.9%
NTL HOSE            97         219          (68) -1.5% 0.0%
DRC HOSE            96      3,632        (721) -5.4% 1.4%
MKP UPCOM            93         124             -   0.0% -7.8%
STK HOSE            92         191          (23) -0.9% -0.6%
CTD HOSE            86      6,675          (22) -0.1% -1.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 26.22%        7,754      1,232 0.2%
HCM HOSE 10.64%     31,677      6,813 -1.2%
QNS UPCOM 8.26%        5,521      1,915 0.5%
HQC HOSE 7.04%        6,260      1,286 1.9%
HPG HOSE 6.73%   178,460    36,201 -0.2%
HAH HOSE 5.56%        1,069      1,089 3.8%
TDM HOSE 5.05%        5,428      1,091 -0.5%
APG HOSE 4.51%        5,735      4,465 2.8%
GEX HOSE 3.71%     22,983      3,996 0.3%
TNI HOSE 3.53%        4,234      1,809 0.5%
LPB UPCOM 3.49%     22,333      3,102 1.7%
DGW HOSE 2.87%        9,371      5,014 2.4%
KOS HOSE 2.71%        9,237      4,230 2.4%
VHM HOSE 2.54%     86,632    27,555 -0.5%
AAA HOSE 2.11%     38,767    12,335 1.6%
PHR HOSE 2.02%     42,456      5,856 -0.7%
OIL UPCOM 2.00%     13,703      2,704 6.3%
NLG HOSE 1.63%     16,319      5,112 0.2%
DCM HOSE 1.59%     17,066    14,307 3.2%
HAI HOSE 1.54%     11,659      2,173 0.0%
HAG HOSE 1.41%     12,524      6,138 -0.8%
NVL HOSE 1.32%     42,238    26,323 -1.5%
LTG UPCOM 1.14%        6,045      9,796 -9.5%
ROS HOSE 1.08%     52,628      7,851 0.0%
DIG HOSE 1.07%     18,060      3,623 -0.9%
BWE HOSE 0.93%        5,798      1,641 0.0%
IDI HOSE 0.85%        4,739      1,144 0.5%
SCR HOSE 0.83%     12,281      3,233 2.0%
DCL HOSE 0.74%        4,296      1,276 -2.2%
HBC HOSE 0.71%     31,150      8,316 0.6%
NKG HOSE 0.61%        8,233      4,420 -3.0%
TCM HOSE 0.61%        9,664      3,893 2.3%
DVP HOSE 0.57%           560      1,242 5.1%
NHH HOSE 0.57%     11,313      3,723 0.7%
VGI UPCOM 0.57%     17,988      2,141 1.0%
CTR UPCOM 0.50%     16,452      3,543 0.1%
FCN HOSE 0.50%        9,491      3,453 0.7%
GEG HOSE 0.47%        6,595      2,538 0.5%
DTD HNX 0.42%        1,276      2,021 -8.0%
QCG HOSE 0.40%        4,889      2,125 -4.9%
LDG HOSE 0.36%     18,169      1,308 0.4%
TDH HOSE 0.25%     10,583      1,464 0.1%
GTN HOSE 0.20%     23,592      3,545 0.0%
ANV HOSE 0.20%        5,098      1,665 -1.7%
VCS HNX 0.15%     36,421    16,865 3.3%
HHS HOSE 0.06%        5,895    17,398 1.7%
NVB HNX 0.06%     15,169      9,351 1.3%
LCG HOSE 0.05%        2,881      2,012 4.1%
DNM HNX 0.05%        1,499      1,305 -4.1%
AMD HOSE 0.05%     19,824      5,777 1.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HHS HOSE      5,895  1,594,923     17,398 1.7%
TNA HOSE      2,527      163,638        5,264 -2.6%
LMH HOSE         981      736,746        1,781 -6.3%
LHC HNX         628        10,560        1,377 0.6%
DVP HOSE         560        17,290        1,242 5.1%
NNG UPCOM         449        50,052        1,345 0.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.