Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 30.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VIC HOSE    13,180    27,813  (15,830) -18.3% -6.9%
HPG HOSE      8,559    73,133  (60,634) -32.5% -2.5%
VNM HOSE      5,603    60,920    (5,912) -3.0% -3.3%
POW HOSE      3,553    16,572    (5,808) -22.9% -6.6%
VTP UPCOM      1,700      2,256      2,193 31.0% -2.7%
VRE HOSE         877      7,141  (26,018) -40.4% -6.9%
GAB HOSE         681      4,357          (81) -0.2% -5.0%
BMP HOSE         608      2,039         276 4.3% -2.6%
TDH HOSE         560      1,879        (150) -3.7% -6.2%
E1VFVN30 HOSE         476      4,388      2,399 10.8% -4.6%
VEA UPCOM         409      2,287            67 0.7% -6.2%
ROS HOSE         403    12,791    (3,843) -8.3% -6.9%
SBT HOSE         390      7,298    (6,344) -19.5% -4.8%
SZC HOSE         350      2,687            (2) -0.1% -6.6%
PPC HOSE         347      1,591         221 5.5% -3.5%
TIG HNX         323      2,919        (434) -8.1% -7.5%
SAB HOSE         318         956         621 6.5% -6.5%
BMI HOSE         291      1,851        (319) -10.9% -3.8%
HAI HOSE         277         480        (129) -0.7% -6.7%
NNC HOSE         229         502            88 22.9% -6.9%
TNG HNX         214      5,816    (1,821) -19.4% -6.9%
HBC HOSE         198    17,565          (44) -0.3% -6.8%
FMC HOSE         161      1,269            49 2.9% -6.3%
SCR HOSE         146      6,075        (501) -3.1% -6.8%
VCS HNX         143      8,594          (94) -0.4% -2.9%
FRT HOSE         139      1,244         212 5.7% -4.0%
HHS HOSE         131      3,486        (229) -2.9% -5.8%
KSB HOSE         126      1,843        (261) -2.0% -6.9%
NCT HOSE         124         632        (315) -17.8% -0.4%
BMC HOSE         124         178            84 35.0% -6.7%
IDV HNX         118         125            51 19.5% 0.0%
CNG HOSE         118         184            67 22.5% -0.5%
VNS HOSE         118         534            65 8.2% 0.4%
NRC HNX         117         189            32 11.4% 0.0%
VGG UPCOM         116         448          (84) -22.0% -5.5%
BFC HOSE         115         252            51 13.8% -2.1%
LAS HNX         113         116            52 50.1% -3.7%
LAS HNX         113         116            52 50.1% -3.7%
CSV HOSE         113         733            49 4.9% -3.6%
SGN HOSE         111         446          (99) -5.0% -5.9%
HAH HOSE         109         185          (38) -4.6% -3.0%
NKG HOSE         107      1,297    (2,419) -37.0% -6.1%
ASM HOSE         106      4,938         166 3.2% -6.9%
NBB HOSE         105         233        (446) -13.8% -2.3%
PC1 HOSE         105         832        (696) -14.5% -4.5%
SHS HNX         100      4,249        (184) -2.5% -8.1%
MSH HOSE            89      2,588    (1,502) -43.6% -6.9%
TDW HOSE            70            81          (16) -56.0% -7.0%
DHG HOSE            69         292    (1,033) -31.9% -2.5%
HDG HOSE            62      3,672    (1,455) -12.3% -6.3%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 30.96%           7,085      2,256 -2.7%
PHR HOSE 17.32%         13,807      9,999 -6.8%
E1VFVN30 HOSE 10.83%         22,148      4,388 -4.6%
ITA HOSE 7.32%           6,046      3,501 -6.1%
FRT HOSE 5.73%           3,698      1,244 -4.0%
PPC HOSE 5.46%           4,052      1,591 -3.5%
APG HOSE 4.45%           7,233      2,318 -2.2%
BMP HOSE 4.30%           6,423      2,039 -2.6%
VSC HOSE 4.25%           3,374      2,397 -1.2%
ASM HOSE 3.22%           5,173      4,938 -6.9%
TCH HOSE 2.98%         30,466      1,412 -6.5%
FMC HOSE 2.93%           1,678      1,269 -6.3%
IBC HOSE 2.04%           2,709      1,017 0.0%
ART HNX 1.83%         12,373      7,988 -8.7%
KOS HOSE 1.79%           5,644      1,551 -2.5%
HND UPCOM 1.61%           1,328      1,431 -3.7%
TCM HOSE 1.57%           9,640      1,916 -5.7%
ABS HOSE 1.41%           1,517      1,632 6.8%
KLF HNX 1.32%         15,323      2,386 -6.3%
IMP HOSE 1.22%           4,775      2,191 -6.1%
HAG HOSE 1.08%           7,488      3,938 -6.4%
VGC HOSE 1.06%           3,923      1,200 -3.2%
VEA UPCOM 0.68%           9,906      2,287 -6.2%
CTG HOSE 0.64%       126,608    65,583 -6.6%
CTF HOSE 0.55%           3,185      1,119 -0.5%
HQC HOSE 0.48%         13,754      4,387 -4.9%
DLG HOSE 0.32%         16,768    10,320 -6.9%
HPX HOSE 0.12%           7,311      2,698 -0.2%
MWG HOSE 0.06%       110,469    35,550 -7.0%
MST HNX 0.02%           1,913      1,029 -9.8%
DPG HOSE 0.01%           6,239      2,393 -6.9%
NHH HOSE 0.00%         12,121      6,976 -2.5%
MBB HOSE 0.00%         95,480    49,666 -6.2%
REE HOSE 0.00%         18,594      6,615 -3.2%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

SKG HOSE      1,881   225,278        4,775 -6.8%
CTS HOSE         775   126,934        1,507 -6.9%
CEE HOSE         394     24,725        2,092 -6.4%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.