Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 03.12.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    24,857   169,795    25,533 19.9% 2.6%
E1VFVN30 HOSE    14,563     12,299      9,039 89.3% -0.7%
SCS HOSE      8,141             93         655 54.8% 0.0%
HVN HOSE      3,978        7,466      4,051 34.5% -0.1%
ROS HOSE      3,543   264,277    27,620 3.6% -2.0%
VRE HOSE      3,487   139,045    48,782 28.8% 0.0%
BID HOSE      2,463     20,405      3,943 15.3% 1.1%
ACV UPCOM      2,102        2,542      4,377 164.0% -0.8%
VHC HOSE      2,048        4,830      1,124 33.7% 0.0%
KDH HOSE      1,982        6,782      2,143 21.1% 0.8%
VEA UPCOM      1,914     10,431      7,544 99.2% 1.3%
FLC HOSE      1,556     23,218         886 1.8% 2.5%
TCH HOSE      1,328     57,336         990 1.5% 2.1%
NT2 HOSE      1,202        3,527         427 6.0% -0.9%
DRC HOSE      1,102        4,351      1,017 18.1% 1.1%
HSG HOSE      1,010     40,009      1,134 3.2% 3.2%
HT1 HOSE         902        1,299         583 22.3% 0.3%
FPT HOSE         834     70,576             -   0.0% 0.0%
QNS UPCOM         681        2,534      1,825 50.4% 0.3%
PTB HOSE         627        2,744      1,191 37.3% 0.5%
SSI HOSE         620     18,041      1,843 6.4% 0.0%
IJC HOSE         616        3,179         201 3.2% 1.0%
DHC HOSE         540        8,403      1,088 12.9% 2.1%
HAX HOSE         497        2,465         160 4.4% 1.1%
VJC HOSE         454     50,581      7,784 11.4% -0.4%
TNA HOSE         403     11,684         738 4.1% 2.1%
BWE HOSE         392        1,629         308 13.2% -0.8%
FRT HOSE         370        1,012         633 16.4% -1.1%
FOX UPCOM         360           401              9 13.4% 0.0%
D2D HOSE         337     16,269         567 3.0% -2.5%
LDG HOSE         300        4,189         212 1.2% 0.6%
DGW HOSE         296     13,566         359 2.7% 0.2%
GTN HOSE         256     11,545         123 1.8% 3.8%
VGC HOSE         254        2,538         830 19.0% -0.3%
DAH HOSE         223     12,964            77 1.2% 0.6%
HVG HOSE         217           794            81 0.3% -1.3%
PVS HNX         216     20,506         697 2.7% 1.8%
DHG HOSE         210           353         489 56.3% 0.1%
CTF HOSE         181        4,511              7 0.2% 0.9%
DPG HOSE         177        5,875            70 1.2% 2.1%
FMC HOSE         171           473         178 24.5% -0.9%
VRC HOSE         153     12,700         233 1.1% -0.4%
CNG HOSE         146           200            96 40.5% 0.0%
PC1 HOSE         136        2,001         312 8.1% 0.6%
CTD HOSE         133        4,956         259 5.7% 0.3%
NBC HNX         119           170            33 50.5% 0.0%
APG HOSE         116        4,780            80 1.4% 1.0%
FCN HOSE         102        1,695            22 0.8% 1.9%
HEJ UPCOM            99             99              6 20.0% 5.3%
SZL HOSE            92        2,401         155 1.7% 0.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
ACV UPCOM 164.03%        2,668        2,542 -0.8%
VEA UPCOM 99.24%        7,602     10,431 1.3%
E1VFVN30 HOSE 89.28%     10,125     12,299 -0.7%
PVT HOSE 59.62%        7,566        5,317 -2.0%
QNS UPCOM 50.38%        3,622        2,534 0.3%
VIC HOSE 39.40%     62,149     29,874 -0.2%
SAB HOSE 38.71%     12,455        3,351 0.4%
PLX HOSE 38.35%     11,565        7,588 -0.5%
PTB HOSE 37.25%        3,197        2,744 0.5%
KBC HOSE 37.09%     24,325     12,887 -1.6%
LCG HOSE 36.20%        3,807        1,274 -2.2%
HVN HOSE 34.46%     11,756        7,466 -0.1%
VHC HOSE 33.69%        3,336        4,830 0.0%
VNM HOSE 33.26%   116,113   111,601 -1.3%
BVH HOSE 32.90%        8,854        7,429 -0.7%
MCH UPCOM 30.41%        2,418     11,147 12.4%
BMP HOSE 29.10%        5,773        1,771 -0.2%
VRE HOSE 28.81%   169,326   139,045 0.0%
AST HOSE 27.84%        3,392        1,751 2.1%
PPC HOSE 27.00%     10,916        3,995 -1.6%
VCB HOSE 26.20%     62,991     38,138 -0.4%
MSH HOSE 26.03%        1,497        2,188 0.7%
VNS HOSE 23.57%             58        2,065 -6.9%
HT1 HOSE 22.32%        2,614        1,299 0.3%
KDH HOSE 21.10%     10,156        6,782 0.8%
HDG HOSE 20.91%     17,090        4,671 -1.7%
HPG HOSE 19.92%   128,145   169,795 2.6%
MSN HOSE 19.46%     33,907     59,562 -2.5%
VGC HOSE 18.97%        4,374        2,538 -0.3%
CII HOSE 18.69%        8,490        3,352 -0.9%
DRC HOSE 18.13%        5,608        4,351 1.1%
POW HOSE 16.67%     20,350     18,505 -1.2%
FRT HOSE 16.37%        3,866        1,012 -1.1%
DXG HOSE 15.50%     29,886        8,634 -0.4%
BID HOSE 15.25%     25,855     20,405 1.1%
GAS HOSE 13.55%     37,970     21,241 0.0%
BSR UPCOM 13.50%     17,416     10,641 -3.2%
BWE HOSE 13.16%        2,342        1,629 -0.8%
DHC HOSE 12.88%        8,446        8,403 2.1%
HDB HOSE 12.55%     37,386     19,889 0.0%
DPR HOSE 11.87%        4,291        1,641 1.0%
VJC HOSE 11.36%     68,552     50,581 -0.4%
SIP UPCOM 10.22%        2,096        1,320 -3.2%
VSC HOSE 10.03%        2,607        1,254 -0.8%
HMC HOSE 9.05%             43        1,400 3.9%
VHM HOSE 8.33%   270,574   215,535 -1.3%
PC1 HOSE 8.08%        3,859        2,001 0.6%
KSB HOSE 6.44%        5,219        5,597 -1.5%
SSI HOSE 6.39%     28,838     18,041 0.0%
TIG HNX 6.21%        4,511        4,316 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

NTC UPCOM      3,304     19,536        9,077 -1.7%
MCH UPCOM      2,418     32,805     11,147 12.4%
HCD HOSE      2,041   576,510        6,423 -7.0%
ART HNX      1,329   617,882        2,968 0.0%
PGD HOSE      1,106     32,372        4,032 2.8%
CSC HNX         874     42,446        3,891 7.6%
CMX HOSE         288     19,097        1,085 6.6%
VNS HOSE            58        4,563        2,065 -6.9%
HMC HOSE            43        3,661        1,400 3.9%
HRC HOSE            27           633     17,338 4.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.