Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 04.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

MSN HOSE    14,200     40,532    (3,071) -4.2% -1.0%
CTG HOSE    13,890   103,004    (8,323) -7.4% 0.8%
VHM HOSE    12,511     62,357      5,780 5.8% 1.7%
NLG HOSE      8,735     25,344        (189) -1.1% 0.0%
HDB HOSE      8,529     23,341  (13,747) -34.4% 2.2%
VPB HOSE      4,339     48,409  (21,483) -22.1% -1.7%
PDR HOSE      4,029     19,360         664 4.5% 0.6%
DGW HOSE      2,794     20,022         814 7.0% 5.6%
POW HOSE      2,202     59,742    (2,524) -3.8% -4.7%
VPI HOSE      1,760        6,985        (744) -2.5% -1.3%
SHB HNX      1,480     15,989    (5,418) -11.0% -1.9%
VJC HOSE      1,133     24,892      1,919 4.9% -1.3%
VCI HOSE      1,110        5,582    (1,049) -11.4% 4.5%
DVP HOSE         717           944              3 0.5% -1.3%
D2D HOSE         701     14,810            77 0.6% -3.0%
HDC HOSE         676        3,706    (1,194) -12.2% -0.3%
HDA HNX         667        2,374         139 10.2% 1.2%
VTP UPCOM         628        5,483      2,165 27.4% -0.5%
FMC HOSE         588        2,335         102 4.4% 4.2%
AMV HNX         544        8,625            (9) -0.1% -3.0%
TCH HOSE         518     13,514        (882) -5.0% -0.9%
CTD HOSE         516        8,095         339 1.6% -1.6%
ITA HOSE         489     29,209        (354) -1.6% 5.8%
DHC HOSE         460        6,114         646 4.7% -0.3%
DRC HOSE         367     10,091        (257) -1.8% 0.3%
HND UPCOM         361        2,651         126 2.7% -1.7%
LPB UPCOM         348     14,525      1,039 5.2% 1.6%
GVR HOSE         315        8,123        (242) -2.1% -2.7%
APG HOSE         314        4,091         311 5.2% 0.0%
KSB HOSE         292        3,973            46 0.2% -0.8%
LIX HOSE         281        1,203    (1,214) -15.0% 0.0%
PVI HNX         209           209            (6) -0.1% 0.0%
EIB HOSE         202        1,780          (66) -1.0% -0.3%
SJF HOSE         179        2,954          (19) -1.0% 6.9%
TTT HNX         159           170            (2) -10.2% 0.0%
TCT HOSE         158           184            41 8.1% -0.7%
DBD HOSE         138           310            17 0.3% -1.9%
TND UPCOM         136           429          (10) -1.2% -2.2%
HVN HOSE         129     10,039    (2,331) -4.6% -2.2%
HPX HOSE         124        6,353        (106) -1.4% 0.7%
VGC HOSE         122        1,366         467 12.2% -2.3%
AAA HOSE         117     23,092         640 1.7% -4.5%
NHH HOSE         117        7,100            95 0.8% 0.2%
SAS UPCOM         107           183        (116) -13.5% -2.0%
BDG UPCOM         104           171            67 35.5% -0.6%
SLS HNX         102           247            55 12.6% -0.2%
VIP HOSE            98           385            21 3.6% -2.3%
VCG HNX            98           662              1 0.0% -0.8%
NNC HOSE            87             87          (10) -4.8% 0.9%
CEO HNX            87        3,345          (29) -0.5% -1.5%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 27.44%        7,889      5,483 -0.5%
DHG HOSE 19.75%        2,669      2,864 1.0%
CMX HOSE 12.95%        2,085      1,250 -3.1%
VGC HOSE 12.19%        3,832      1,366 -2.3%
HDA HNX 10.22%        1,364      2,374 1.2%
QNS UPCOM 10.02%        4,195      2,273 -1.2%
PPC HOSE 9.65%        5,268      1,261 -0.4%
HCM HOSE 7.86%      31,824    14,322 -2.4%
HQC HOSE 7.31%        5,992      2,597 -1.8%
DGW HOSE 7.02%      11,594    20,022 5.6%
MSH HOSE 6.85%        5,312      1,522 -1.5%
HPG HOSE 5.96%   182,397    55,414 -1.2%
VHM HOSE 5.77%   100,218    62,357 1.7%
TV2 HOSE 5.55%        2,739      5,323 3.9%
LPB UPCOM 5.23%      19,891    14,525 1.6%
APG HOSE 5.17%        6,016      4,091 0.0%
VJC HOSE 4.90%      39,147    24,892 -1.3%
DHC HOSE 4.67%      13,826      6,114 -0.3%
PDR HOSE 4.48%      14,830    19,360 0.6%
TDM HOSE 4.44%        5,227      3,553 -1.2%
NVL HOSE 4.41%      48,397    47,951 -1.5%
FMC HOSE 4.39%        2,330      2,335 4.2%
TNI HOSE 4.38%        3,520      3,376 0.0%
FIR HOSE 3.53%        1,969      1,525 -0.3%
ART HNX 3.29%        5,514      6,090 -3.8%
PC1 HOSE 2.85%        6,510      3,258 0.7%
KOS HOSE 2.76%        9,516      7,471 -0.7%
HND UPCOM 2.72%        4,644      2,651 -1.7%
VOC UPCOM 2.45%           835      1,016 2.9%
GEX HOSE 2.34%      22,853      9,271 -4.2%
VCS HNX 2.07%      32,163      8,348 -1.3%
OIL UPCOM 2.02%      13,683      4,606 0.6%
AAA HOSE 1.69%      37,927    23,092 -4.5%
VNG HOSE 1.59%        2,314      1,515 -2.2%
CTD HOSE 1.57%      21,599      8,095 -1.6%
HAI HOSE 1.42%      11,818    16,354 -6.8%
TCM HOSE 1.37%        8,516      2,630 -1.6%
DCM HOSE 1.22%      18,685      6,132 -3.7%
BWE HOSE 1.15%        5,739      3,788 2.5%
ROS HOSE 1.12%      48,737    29,476 -5.9%
SNZ UPCOM 1.05%        1,072      1,108 -5.3%
GEG HOSE 1.04%        6,630      5,588 -0.2%
C4G UPCOM 1.02%        2,318      6,311 10.8%
PHR HOSE 0.93%      41,846    44,265 -2.7%
IDI HOSE 0.87%        4,526      8,894 3.9%
NHH HOSE 0.84%      11,342      7,100 0.2%
NKG HOSE 0.82%        8,826    13,073 1.7%
DCL HOSE 0.74%        3,991      1,834 -3.0%
LTG UPCOM 0.71%        7,159      1,186 0.0%
NT2 HOSE 0.68%      11,179      2,635 -1.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

FLC HOSE    16,266   5,438,018     45,449 -5.4%
DLG HOSE      7,311   4,682,552     13,724 -5.9%
ASM HOSE      5,499   1,189,503     18,741 6.9%
C4G UPCOM      2,318      429,670        6,311 10.8%
OGC HOSE      2,166      744,921     10,692 6.8%
VLC UPCOM         554        30,933        1,519 1.4%
PBK UPCOM            34           3,190        1,090 0.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.