Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 10.10.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

ROS HOSE    26,145  259,621      6,306 1.3% -1.8%
VCB HOSE    15,467     41,414    21,885 24.5% 0.2%
KBC HOSE      7,633     13,048      3,295 17.6% 0.3%
BID HOSE      6,503     25,601      4,967 10.9% -0.1%
E1VFVN30 HOSE      3,412       4,864      2,341 29.6% 0.1%
SSI HOSE      3,063     22,260    11,206 16.5% 0.2%
ACV UPCOM      3,062       6,178      2,708 71.3% 1.1%
IJC HOSE      2,294       5,772         440 3.7% -0.6%
VIC HOSE      1,863     10,827    14,972 35.7% 0.0%
CII HOSE      1,329     12,088      5,427 18.6% -1.4%
HNG HOSE      1,299       3,002         238 5.0% 0.3%
MSH HOSE      1,196       1,752      1,130 39.1% -0.5%
BMP HOSE      1,154       7,566      3,337 30.0% 0.7%
HDG HOSE      1,009     14,937         135 0.8% 0.8%
VHM HOSE         886       7,451      9,595 27.3% -0.6%
PVT HOSE         758       4,655      3,142 20.3% 1.8%
MPC UPCOM         734       2,652         545 21.5% -1.5%
PHR HOSE         704     27,015         644 2.3% 2.6%
KDC HOSE         693       1,560         215 11.9% 2.9%
CMG HOSE         600       1,253         571 42.0% 0.8%
DPM HOSE         565       3,431      1,018 12.3% -0.7%
TIG HNX         540       2,135         231 6.6% 0.0%
NTL HOSE         431       1,594         372 9.7% 1.1%
CNG HOSE         423          503         114 45.0% 0.0%
HVN HOSE         374     31,248         206 1.5% 2.4%
QNS UPCOM         372       2,207      5,265 71.0% -0.6%
OIL UPCOM         321          762         504 33.5% 0.1%
DRC HOSE         279       2,333         992 10.0% -0.6%
TCM HOSE         242     15,713         473 2.8% -3.4%
HTN HOSE         239          733         307 28.1% -0.3%
SHS HNX         235       1,286      1,258 17.9% -1.2%
FRT HOSE         233          860         544 33.7% 0.0%
AST HOSE         217       2,190      1,174 26.3% 0.0%
APC HOSE         180          244              2 1.6% 1.9%
MH3 UPCOM         179          283              4 1.6% 0.2%
BCM UPCOM         153       1,049         366 29.5% 0.3%
STB HOSE         142     22,200      2,394 5.3% 0.0%
SCS HOSE         128          309         748 48.8% -0.7%
CTI HOSE         123     16,206             -   0.0% -0.8%
ICC UPCOM         122          122            49 92.6% 0.0%
BMI HOSE         114       5,308            33 1.5% 1.8%
MCH UPCOM         111          477      1,759 126.9% 0.0%
DCM HOSE         111          886         557 16.4% -0.1%
KSB HOSE         107       2,921         165 2.3% 1.2%
CTR UPCOM            97     11,035         199 1.1% 2.0%
D2D HOSE            91       2,008            34 0.4% -0.5%
HSG HOSE            74     11,877      1,095 5.0% 0.7%
VMC HNX            68             87            31 44.7% 0.0%
VGI UPCOM            66       7,209            85 0.7% 0.9%
NBC HNX            64             64            31 38.1% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VEA UPCOM 111.97%     11,387      4,860 0.4%
VTP UPCOM 87.47%        2,823      1,074 -0.2%
ACV UPCOM 71.29%        3,798      6,178 1.1%
QNS UPCOM 71.01%        7,413      2,207 -0.6%
CMG HOSE 42.05%        1,359      1,253 0.8%
MSH HOSE 39.08%        2,891      1,752 -0.5%
VIC HOSE 35.69%     41,946    10,827 0.0%
KDH HOSE 33.40%        9,629      3,665 0.2%
BMP HOSE 30.03%     11,113      7,566 0.7%
HDB HOSE 29.76%     63,350    26,633 -0.2%
E1VFVN30 HOSE 29.63%        7,901      4,864 0.1%
BCM UPCOM 29.49%        1,241      1,049 0.3%
VHM HOSE 27.33%     35,111      7,451 -0.6%
GEX HOSE 27.27%        8,368      5,295 0.0%
AST HOSE 26.33%        4,458      2,190 0.0%
VNM HOSE 25.00%   134,323    25,614 0.2%
VCB HOSE 24.46%     89,484    41,414 0.2%
MSN HOSE 22.94%     28,834    18,436 -0.1%
MPC UPCOM 21.55%        2,528      2,652 -1.5%
PVT HOSE 20.28%     15,491      4,655 1.8%
CII HOSE 18.56%     29,240    12,088 -1.4%
NTP HNX 18.18%           905      3,959 1.5%
SHS HNX 17.94%        7,013      1,286 -1.2%
KBC HOSE 17.58%     18,740    13,048 0.3%
VRE HOSE 16.51%   111,137    45,455 0.9%
SSI HOSE 16.49%     67,941    22,260 0.2%
PLX HOSE 13.94%     28,033      9,744 -0.5%
POW HOSE 13.56%     23,810    17,485 0.8%
DPM HOSE 12.35%        8,247      3,431 -0.7%
VHC HOSE 11.97%     14,569    20,822 0.8%
KDC HOSE 11.91%        1,802      1,560 2.9%
PPC HOSE 11.09%        9,009      5,194 -1.2%
BVH HOSE 11.05%     17,887      5,552 0.7%
BID HOSE 10.89%     45,621    25,601 -0.1%
DRC HOSE 9.97%        9,952      2,333 -0.6%
GAS HOSE 9.93%     42,913    10,121 0.7%
NTL HOSE 9.72%        3,831      1,594 1.1%
DXG HOSE 8.31%     40,976      4,391 -0.9%
PVS HNX 7.56%     36,952    31,192 1.6%
VIB UPCOM 7.43%     28,836      5,080 -0.3%
BSR UPCOM 7.35%     17,057      9,094 -0.5%
BWE HOSE 7.34%        2,376      1,377 0.4%
CRE HOSE 7.28%        3,964      2,293 -0.2%
NCT HOSE 7.23%           676      1,484 -0.5%
TIG HNX 6.64%        3,482      2,135 0.0%
HPG HOSE 6.49%     82,879    50,476 -0.5%
CSV HOSE 5.94%        1,365      1,163 0.0%
GVR UPCOM 5.93%        6,523      9,076 1.8%
STB HOSE 5.28%     45,294    22,200 0.0%
DVP HOSE 5.18%        1,684      1,862 -2.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TCH HOSE    31,322    1,312,364     76,772 1.5%
HVN HOSE    13,691       408,270     31,248 2.4%
BMI HOSE      2,203         88,757        5,308 1.8%
DBC HOSE      1,898         83,279        5,170 4.6%
NBB HOSE      1,588         75,148        4,733 -1.9%
NTP HNX         905         23,484        3,959 1.5%
SRA HNX         791         86,250        2,049 9.7%
SVI HOSE         710         13,774     13,817 -1.3%
NCT HOSE         676            9,250        1,484 -0.5%
HMC HOSE         374         27,256        1,749 -1.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.