Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 11.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    56,899    123,832  (25,763) -13.8% 2.5%
VPB HOSE    44,816    155,644    (5,972) -5.6% 5.0%
VHM HOSE    38,477    143,871      9,473 5.9% 2.0%
VCB HOSE    19,232      82,207  (27,195) -23.5% 1.2%
HPG HOSE    14,638    125,988      4,809 2.6% 2.4%
NLG HOSE      5,554      19,859         828 4.6% 2.6%
TCH HOSE      3,765      35,062            44 0.2% 5.0%
PLX HOSE      3,391      43,120      2,956 5.9% 1.5%
DGW HOSE      3,024      13,420      1,971 12.7% 3.3%
VEA UPCOM      2,221         9,167      1,490 15.5% 2.4%
KBC HOSE      2,099      18,630    (4,267) -9.3% 4.3%
SSI HOSE      1,848      67,560    (4,844) -14.1% 4.4%
DBC HOSE      1,242      57,952    (6,164) -7.1% 3.6%
PHR HOSE      1,047      51,549         258 0.5% 0.9%
GAS HOSE      1,027      49,998    (8,590) -16.0% 3.3%
BMP HOSE         809         4,412        (320) -3.1% 1.3%
MBB HOSE         791    172,349    (1,695) -2.4% 1.2%
KSB HOSE         775      16,345         170 0.8% 3.2%
MWG HOSE         773      76,670          (24) 0.0% 1.0%
NT2 HOSE         753         5,051            20 0.3% 0.2%
ROS HOSE         750      38,089            85 0.3% -0.3%
DCM HOSE         713         7,320         163 1.0% 1.1%
DHC HOSE         600         4,865      1,590 11.1% 0.5%
TLG HOSE         585         3,893    (3,693) -44.1% 4.7%
PDR HOSE         573         9,350         653 3.6% 0.2%
SMB HOSE         549         1,018         447 61.6% 0.0%
HBC HOSE         536      16,648        (520) -2.2% 2.3%
AMD HOSE         457         7,278            97 0.5% 0.6%
DPG HOSE         446      10,979        (109) -1.8% 6.3%
DHG HOSE         440         1,786      1,003 34.6% 1.7%
VPI HOSE         401      14,237        (540) -1.6% 0.4%
DLG HOSE         349         4,353          (56) -0.9% 0.7%
APG HOSE         337         5,665         317 4.0% 0.3%
CTD HOSE         268      14,392      1,071 5.3% 2.0%
GVR HOSE         260      17,856         355 2.1% 2.5%
STB HOSE         236      71,046  (19,385) -28.2% 1.9%
FCN HOSE         232         6,869            78 0.8% 1.1%
LAS HNX         226         1,868    (1,001) -34.3% -3.3%
SCS HOSE         216         1,908    (1,353) -28.3% 0.3%
DIG HOSE         210      15,577          (43) -0.3% 1.3%
FMC HOSE         209         1,932         467 22.3% 2.0%
SJD HOSE         203            370            72 15.7% -0.9%
HDG HOSE         197         7,586        (941) -10.1% 2.9%
D2D HOSE         196         5,691         373 2.6% 1.6%
HAI HOSE         191         3,800            54 0.5% 0.7%
SZC HOSE         190      15,906          (31) -0.2% 1.9%
HHS HOSE         190      10,090        (111) -1.1% 1.7%
LDG HOSE         185      10,045        (497) -5.0% 2.2%
AMV HNX         183         5,622            48 0.7% -0.6%
TND UPCOM         173      17,777         115 4.3% 10.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 61.58%           726       1,018 0.0%
DHG HOSE 34.57%        2,903       1,786 1.7%
FMC HOSE 22.34%        2,090       1,932 2.0%
VTP UPCOM 17.12%        6,805       6,468 0.2%
VEA UPCOM 15.48%        9,626       9,167 2.4%
DGW HOSE 12.72%     15,497     13,420 3.3%
LPB UPCOM 11.71%     18,175     25,741 6.4%
DHC HOSE 11.10%     14,321       4,865 0.5%
HDA HNX 9.70%        2,421       1,427 0.0%
KDH HOSE 9.38%     15,212       9,946 -0.2%
MSN HOSE 7.59%     73,604     62,045 1.3%
VHM HOSE 5.94%   159,364   143,871 2.0%
PLX HOSE 5.88%     50,238     43,120 1.5%
VCS HNX 5.85%     23,598     19,153 0.9%
CTD HOSE 5.35%     20,030     14,392 2.0%
NLG HOSE 4.65%     17,812     19,859 2.6%
ABI UPCOM 4.41%        1,826       2,493 7.3%
TND UPCOM 4.26%        2,696     17,777 10.2%
APG HOSE 4.04%        7,843       5,665 0.3%
TNI HOSE 3.95%        4,086       1,468 0.5%
PDR HOSE 3.60%     18,126       9,350 0.2%
HND UPCOM 3.58%        4,424       1,298 0.2%
POW HOSE 3.29%     64,716     54,879 0.0%
VOC UPCOM 3.16%           827       1,102 2.0%
MSH HOSE 2.91%        2,858       3,038 0.1%
FIR HOSE 2.63%        2,118       1,488 0.5%
D2D HOSE 2.60%     14,329       5,691 1.6%
HPG HOSE 2.58%   186,751   125,988 2.4%
ART HNX 2.15%        5,304       2,444 0.0%
HQC HOSE 2.11%        4,331       2,032 0.9%
CMX HOSE 2.10%        2,929       8,823 6.7%
GVR HOSE 2.10%     16,953     17,856 2.5%
KOS HOSE 2.02%     10,305       8,305 -0.3%
CRE HOSE 1.93%        4,835       6,260 0.7%
NHH HOSE 1.64%     10,983       9,518 -0.1%
DMC HOSE 1.62%        5,398       2,436 0.0%
TV2 HOSE 1.61%        2,797       4,095 2.2%
DBD HOSE 1.60%        2,793       1,254 0.8%
IDI HOSE 1.29%        5,501       3,855 1.8%
TTB HOSE 1.22%        1,170       1,766 7.0%
AAA HOSE 1.09%     33,419     17,409 1.7%
DCM HOSE 1.04%     15,721       7,320 1.1%
VGI UPCOM 0.92%     15,645     18,059 -0.9%
C4G UPCOM 0.91%        4,325       2,592 -0.9%
VJC HOSE 0.91%     45,090     34,695 -1.6%
PLC HNX 0.86%        8,874       2,708 0.0%
FCN HOSE 0.82%        9,571       6,869 1.1%
KSB HOSE 0.81%     20,985     16,345 3.2%
AMV HNX 0.72%        6,687       5,622 -0.6%
IMP HOSE 0.62%        1,300       1,065 0.9%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

MBB HOSE    71,544   4,421,155   172,349 1.2%
PVD HOSE    45,112   4,803,934   104,474 6.8%
BSR UPCOM    17,530   2,935,180     37,793 5.0%
VND HOSE      6,975       636,116     15,748 4.5%
LIX HOSE      4,292         76,830        9,096 4.7%
CMX HOSE      2,929       221,466        8,823 6.7%
TND UPCOM      2,696       183,884     17,777 10.2%
HNG HOSE      2,673       205,219     33,236 7.0%
HVG HOSE         844       150,119        2,312 -0.4%
TCL HOSE         701         38,602        4,179 7.0%
CLG HOSE         281       158,110        1,373 -6.4%
CAP HNX         274           8,732        1,525 4.0%
CVPB2001 HOSE         269           1,394 -
MFS UPCOM         195           8,666        2,591 14.6%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.