Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 12.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE   121,590    245,072    (7,682) -4.0% 4.3%
KDH HOSE      49,052       19,474      1,404 8.8% 3.5%
VCB HOSE      45,476    130,178  (20,020) -16.7% 1.5%
VPB HOSE      29,622    106,737      3,077 2.6% 0.0%
PLX HOSE      10,776       59,256      3,607 7.1% 3.5%
VHM HOSE        8,694       90,348    13,877 8.1% -0.7%
CMX HOSE        3,608       19,762            65 1.6% 7.0%
GAS HOSE        3,036       62,335    (7,586) -13.2% -0.3%
SAB HOSE        2,882         6,084    (1,795) -8.9% 1.0%
KBC HOSE        2,798       21,265    (4,097) -9.2% 1.9%
PHR HOSE        2,656       65,185         439 0.8% 2.5%
HBC HOSE        1,709       25,370        (325) -1.3% 2.9%
DHC HOSE        1,264         9,913      1,883 13.3% 0.0%
VEA UPCOM        1,190         3,902      1,934 18.2% -1.0%
VTP UPCOM        1,074         6,459      1,322 17.7% -0.1%
AAA HOSE        1,072       24,170         218 0.7% 2.0%
SMB HOSE        1,045         1,447         499 59.8% -0.3%
CRE HOSE           896         8,435         103 1.9% 2.9%
D2D HOSE           812       16,159         428 3.0% 2.3%
NT2 HOSE           811       13,129            44 0.5% 4.2%
FMC HOSE           799         2,668         574 24.9% 5.2%
DCM HOSE           759       26,397         247 1.7% 5.8%
CII HOSE           701       15,212    (1,515) -7.1% 3.6%
GEX HOSE           648       13,985    (1,017) -5.0% -1.3%
ITA HOSE           639       14,079        (316) -1.4% 1.9%
NVL HOSE           620       43,331    (2,808) -4.2% -1.1%
VPI HOSE           606       26,220        (498) -1.5% -0.4%
ROS HOSE           604       18,083            41 0.1% -0.9%
PDR HOSE           570       18,933         796 4.3% 0.0%
LDG HOSE           564       17,771        (376) -3.5% 4.6%
DGW HOSE           541       11,606      2,756 16.7% -1.3%
HAI HOSE           521         6,444            31 0.3% 1.8%
SZC HOSE           496       16,227            (2) 0.0% 2.1%
BID HOSE           496       35,514    (3,299) -8.1% -0.3%
FCN HOSE           494         7,375         104 1.0% 2.4%
AMD HOSE           490         5,343         160 0.9% 1.0%
SCS HOSE           468         2,746    (1,162) -25.6% 2.4%
STB HOSE           450       71,853  (18,084) -24.5% -0.1%
GTN HOSE           430       29,059            (1) 0.0% -0.9%
NLG HOSE           399       22,681      1,446 7.9% 0.6%
SCR HOSE           384         4,978            22 0.2% 0.0%
CTG HOSE           384       77,111    (2,796) -2.1% -0.2%
CTD HOSE           375       14,105      1,356 6.5% 0.0%
ANV HOSE           354       14,324        (699) -11.2% 6.9%
KSB HOSE           318       15,858         329 1.6% 0.2%
PVS HNX           302       47,946  (10,708) -21.0% 0.0%
IDI HOSE           293         6,342            87 1.5% 1.8%
FLC HOSE           288         6,380          (11) -0.1% 0.3%
DPG HOSE           284       10,360          (10) -0.1% 1.4%
APG HOSE           274         4,200         319 3.9% -0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 59.85%             834        1,447 -0.3%
DHG HOSE 28.26%          2,843        1,064 -0.7%
FMC HOSE 24.86%          2,308        2,668 5.2%
VEA UPCOM 18.25%       10,601        3,902 -1.0%
VTP UPCOM 17.66%          7,484        6,459 -0.1%
DGW HOSE 16.66%       16,539     11,606 -1.3%
DHC HOSE 13.33%       14,120        9,913 0.0%
DVP HOSE 10.23%             670        1,135 -1.7%
LPB UPCOM 9.43%       20,095        8,968 0.1%
KDH HOSE 8.81%       15,944     19,474 3.5%
MSN HOSE 8.12%       80,032     39,666 -0.6%
VHM HOSE 8.06%     172,273     90,348 -0.7%
NLG HOSE 7.89%       18,319     22,681 0.6%
PVI HNX 7.52%          1,229        1,013 -1.3%
PLX HOSE 7.06%       51,102     59,256 3.5%
VCG HNX 6.55%          1,754        1,106 -0.4%
CTD HOSE 6.55%       20,707     14,105 0.0%
VCS HNX 6.06%       24,980     16,258 0.0%
STK HOSE 5.93%          1,662        4,331 3.8%
HDA HNX 4.69%          2,390        1,087 -1.2%
PDR HOSE 4.25%       18,723     18,933 0.0%
APG HOSE 3.92%          8,152        4,200 -0.4%
HND UPCOM 3.65%          4,250        7,557 6.8%
TNI HOSE 3.62%          3,856        5,290 0.0%
D2D HOSE 2.98%       14,371     16,159 2.3%
POW HOSE 2.79%       66,796     37,046 -0.5%
FIR HOSE 2.67%          2,118        1,276 -1.0%
MSH HOSE 2.65%          3,055        5,576 6.2%
VPB HOSE 2.59%     118,720   106,737 0.0%
TCH HOSE 2.58%       24,446        9,530 -0.2%
TND UPCOM 2.51%          5,351     11,194 10.6%
HPG HOSE 2.34%     185,871   182,689 -1.5%
GVR HOSE 2.11%       18,544     11,503 -0.4%
HVH HOSE 2.11%             805        1,349 0.1%
CRE HOSE 1.94%          5,335        8,435 2.9%
KOS HOSE 1.69%       10,477        9,840 0.0%
DCM HOSE 1.68%       14,724     26,397 5.8%
CMX HOSE 1.63%          3,962     19,762 7.0%
TTB HOSE 1.61%          1,147        9,521 6.9%
NHH HOSE 1.59%       10,876     10,824 3.1%
KSB HOSE 1.59%       20,756     15,858 0.2%
IDI HOSE 1.53%          5,704        6,342 1.8%
SJF HOSE 1.34%          1,900        1,733 2.6%
PLC HNX 1.21%          8,120        6,017 1.2%
DMC HOSE 1.20%          5,175        9,836 5.0%
FCN HOSE 1.05%          9,873        7,375 2.4%
AMV HNX 0.93%          7,133        7,985 1.8%
AMD HOSE 0.89%       17,954        5,343 1.0%
C4G UPCOM 0.88%          4,485        5,776 6.7%
VGI UPCOM 0.82%       17,362     12,591 1.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TNG HNX    12,232        977,194     52,112 9.5%
VCI HOSE      9,112        477,466     29,154 6.2%
VND HOSE      7,952        716,649     23,529 3.4%
TCM HOSE      6,401        423,153     23,960 6.7%
ANV HOSE      6,256        367,319     14,324 6.9%
HUT HNX      5,429     3,182,053     15,066 0.0%
CTI HOSE      5,381        274,444     16,074 3.9%
TIG HNX      5,320        959,344     12,541 6.9%
AST HOSE      4,059           77,573     14,327 5.4%
CMX HOSE      3,962        288,537     19,762 7.0%
GIL HOSE      3,363        188,387     13,253 3.9%
DAH HOSE      3,361        361,776     12,374 -1.0%
E1VFVN30 HOSE      3,312        270,184        9,936 0.0%
NTL HOSE      2,857        167,105        6,044 2.0%
STK HOSE      1,662           98,419        4,331 3.8%
TPB HOSE      1,414           78,799        3,387 2.9%
TTB HOSE      1,147        389,286        9,521 6.9%
CHPG2005 HOSE      1,032           1,267 -
IBC HOSE         780           38,626        3,321 0.0%
VSH HOSE         740           41,748        2,568 0.0%
ACL HOSE         592           32,650        1,884 6.8%
MFS UPCOM         547           22,953        1,998 13.9%
VGT UPCOM         537           69,264        4,670 11.2%
MBS HNX         511           56,187        2,158 4.3%
VTR UPCOM         375             9,543        1,197 -0.1%
SZB HNX         233             7,366        1,026 0.0%
GMC HOSE         119             7,416        1,137 6.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.