Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 12.09.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    38,284     79,786    20,325 22.1% 1.6%
VJC HOSE      7,488     55,350      9,806 16.0% 1.7%
BID HOSE      7,359     44,682    10,431 24.8% 0.4%
PC1 HOSE      5,792     15,760      1,907 28.8% 3.7%
E1VFVN30 HOSE      4,899       5,091      3,439 76.0% 0.3%
DXG HOSE      3,874     48,487      2,225 9.5% 4.9%
KBC HOSE      2,861     12,178      4,709 13.7% 1.0%
CII HOSE      1,441       3,723      1,685 12.5% 0.0%
ROS HOSE      1,411   104,832      1,112 0.3% -3.3%
VGC HOSE      1,377       4,414      1,500 18.7% 0.5%
GAS HOSE      1,335       5,932      3,701 22.1% 0.7%
QNS UPCOM      1,335       1,711      9,863 60.2% 0.1%
PVT HOSE         997       5,006      2,655 17.6% 1.1%
VEA UPCOM         907       6,426      8,018 75.5% 2.8%
DHC HOSE         663       2,899      1,197 41.8% 0.2%
NTL HOSE         651       2,660         951 9.0% 1.3%
VTP UPCOM         622       2,487      4,479 53.3% 0.4%
BVH HOSE         471       4,073      1,626 20.9% 2.4%
VIC HOSE         409       9,301    18,187 58.3% -0.1%
PPC HOSE         402       2,925      1,464 24.5% 0.6%
GDT HOSE         363           421            11 10.9% -2.2%
VGI UPCOM         270       9,189         198 0.9% 5.9%
DRH HOSE         245       1,401            15 0.4% 0.8%
BMP HOSE         242       5,334      2,652 50.4% 1.1%
KDH HOSE         239       3,616         498 14.8% 0.2%
VCI HOSE         211           211         306 19.6% -1.2%
CTG HOSE         207       8,386         963 3.5% 0.3%
SAB HOSE         131           705      4,110 75.3% -0.5%
MSH HOSE         130       1,570         973 11.5% -0.2%
VNE HOSE         128           564            23 9.8% 7.0%
TDH HOSE         126       1,677      1,114 20.9% 0.9%
PVI HNX         119       3,326      9,120 86.2% 0.6%
FMC HOSE         117       1,909         354 13.4% -0.4%
HCM HOSE         109       6,913      1,331 8.8% 1.2%
NSC HOSE            95           205            39 44.8% -1.4%
NAF HOSE            91       4,438             -   0.0% 3.7%
HSG HOSE            90       4,953         523 6.1% -0.8%
ABI UPCOM            87           210         188 82.7% -1.4%
ANV HOSE            76       6,189         374 4.7% 1.0%
HAD HNX            52           161             -   0.0% 0.0%
GIL HOSE            47           300            17 2.7% -0.9%
HT1 HOSE            46           506         244 25.3% -0.6%
BSR UPCOM            42       2,033         111 1.1% 1.2%
CNC UPCOM            42             42              2 100.0% 0.0%
SED HNX            40             59            18 70.3% -1.7%
EID HNX            36             38            42 85.0% -3.2%
VIP HOSE            34           190             -   0.0% 1.0%
AAA HOSE            33     26,562         866 3.4% 1.9%
AAA HOSE            33     26,562         866 3.4% 1.9%
SCR HOSE            33     10,145              3 0.0% -0.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
PVI HNX 86.18%    10,583      3,326 0.6%
ACV UPCOM 86.01%    11,336      3,862 2.4%
E1VFVN30 HOSE 75.95%      4,528      5,091 0.3%
VEA UPCOM 75.51%    10,619      6,426 2.8%
QNS UPCOM 60.22%    16,379      1,711 0.1%
VIC HOSE 58.31%    31,188      9,301 -0.1%
PLX HOSE 56.93%    17,469      4,041 0.3%
VTP UPCOM 53.34%      8,396      2,487 0.4%
BMP HOSE 50.36%      5,267      5,334 1.1%
VHM HOSE 46.09%    35,616    10,963 0.3%
VNM HOSE 45.59%    67,364    30,179 -0.4%
NVL HOSE 44.45%    33,191    13,310 0.0%
DHC HOSE 41.77%      2,867      2,899 0.2%
GEX HOSE 39.50%    16,352    13,429 0.5%
TDM HOSE 35.58%      2,094      4,897 -3.6%
TLG HOSE 34.55%         337      1,123 -0.9%
MSN HOSE 31.51%    22,563    13,426 -1.3%
VCB HOSE 29.00%    31,968    34,097 0.9%
PC1 HOSE 28.81%      6,620    15,760 3.7%
BID HOSE 24.84%    41,995    44,682 0.4%
PPC HOSE 24.55%      5,965      2,925 0.6%
DPM HOSE 24.36%      4,740      3,227 1.2%
VRE HOSE 24.12%    40,533    16,760 0.6%
HPG HOSE 22.10%    91,955    79,786 1.6%
GAS HOSE 22.05%    16,785      5,932 0.7%
TDH HOSE 20.91%      5,326      1,677 0.9%
BVH HOSE 20.85%      7,795      4,073 2.4%
CRE HOSE 19.50%      6,136      1,452 -0.2%
BWE HOSE 19.09%      2,899      1,357 0.0%
VGC HOSE 18.71%      8,017      4,414 0.5%
AST HOSE 18.70%      5,397      2,574 -0.3%
SHB HNX 18.67%      9,962      8,504 0.0%
VSC HOSE 18.16%      6,088      3,413 1.6%
FRT HOSE 17.64%      2,655      3,635 1.2%
PVT HOSE 17.60%    15,084      5,006 1.1%
DHA HOSE 16.56%         261      1,127 -1.4%
VJC HOSE 16.02%    61,203    55,350 1.7%
KDH HOSE 14.83%      3,359      3,616 0.2%
HAG HOSE 14.34%      5,834      4,213 -0.2%
KBC HOSE 13.74%    34,283    12,178 1.0%
FMC HOSE 13.37%      2,649      1,909 -0.4%
DRC HOSE 12.84%      5,833      9,379 2.5%
CII HOSE 12.49%    13,488      3,723 0.0%
NT2 HOSE 12.48%      3,080      5,055 0.0%
HDB HOSE 12.41%    29,929    16,799 0.2%
PTB HOSE 12.15%      5,153      3,778 -2.3%
MSH HOSE 11.45%      8,495      1,570 -0.2%
SSI HOSE 10.72%    14,671      8,709 0.7%
DXG HOSE 9.49%    23,444    48,487 4.9%
VHC HOSE 9.41%    11,456      4,083 0.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HBC HOSE    11,889   890,240     39,017 3.1%
CEO HNX      8,615   860,856     18,064 2.0%
PC1 HOSE      6,620   346,897     15,760 3.7%
TNA HOSE      5,544   416,802     10,563 0.8%
DBD HOSE      4,759     97,915     53,367 6.9%
KOS HOSE      3,186   121,089        6,699 0.8%
AMV HNX      2,722   145,650        6,615 0.0%
TDM HOSE      2,094     68,198        4,897 -3.6%
DHT HNX         507     12,820        2,736 4.8%
THG HOSE         488     11,869        1,409 -1.2%
NET HNX         369     11,528        1,261 0.0%
TLG HOSE         337        6,023        1,123 -0.9%
SPP HNX         331   109,818        1,406 9.1%
CFPT1902 HOSE         326           1,584 -
DHA HOSE         261        8,036        1,127 -1.4%
PGD HOSE         146        4,634        3,785 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.