Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 13.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    59,436               0              0 10.0% 6.7%
VNM HOSE    47,480   198,670    17,509 9.3% 0.7%
VCB HOSE    46,620     94,020    (9,367) -7.2% 0.1%
VPB HOSE    25,455   131,375    10,905 8.5% 0.2%
HPG HOSE    10,566   165,360      1,862 1.0% 1.7%
MBB HOSE    10,487   139,582    (2,485) -2.4% 2.6%
HDB HOSE      7,935     34,953    (5,844) -18.5% 1.8%
PLX HOSE      7,809     61,706      4,113 7.5% 1.4%
DGW HOSE      6,629     16,297      2,820 16.3% 2.6%
NLG HOSE      4,578     29,486      1,547 7.6% 2.7%
DXG HOSE      2,709     46,676    (4,911) -16.9% 6.3%
NT2 HOSE      2,625       9,830        (149) -1.8% 1.2%
NVL HOSE      2,427     58,801    (2,799) -4.2% -0.4%
VTP UPCOM      2,268       5,532      1,546 20.5% 1.2%
CMX HOSE      2,055     16,866         597 10.2% 6.8%
STB HOSE      2,040   152,550  (15,768) -19.6% 3.6%
CTG HOSE      1,831   104,724    (1,954) -1.4% 0.7%
PVT HOSE      1,562     18,926    (2,417) -13.7% 2.8%
TDH HOSE      1,384       6,270        (331) -6.2% 4.3%
AAA HOSE      1,350     16,500         277 0.9% 0.4%
SCS HOSE      1,165       6,816        (603) -14.1% 4.4%
PHR HOSE      1,158     77,507         756 1.2% 2.1%
GEX HOSE      1,146     19,942    (1,052) -5.4% 0.0%
VEA UPCOM      1,110       6,124      2,211 20.1% 1.2%
EVE HOSE      1,093       1,251          (28) -8.0% 4.0%
DHC HOSE         965       6,427      2,034 13.5% 0.3%
PDR HOSE         931     17,557         992 4.9% 2.6%
AMD HOSE         849     12,355         183 1.2% 2.9%
FMC HOSE         810       3,036         663 26.1% 2.1%
SBT HOSE         793     33,958        (138) -0.4% 3.1%
KSB HOSE         734     18,744         322 1.6% 2.2%
KDH HOSE         715     14,518      2,146 11.7% 1.1%
VPI HOSE         671     23,339      1,337 4.2% -0.5%
SMB HOSE         628           780         601 61.0% 0.2%
PPC HOSE         605       2,050        (670) -18.3% 0.8%
BMP HOSE         528       6,830            59 0.5% 1.3%
LIX HOSE         510       1,711        (246) -4.0% -0.5%
TNA HOSE         477       1,884         254 8.2% -2.2%
GTN HOSE         438     26,487            22 0.1% 0.0%
HBC HOSE         430     55,192        (128) -0.5% 6.9%
SAB HOSE         412     12,298    (1,442) -7.3% 0.2%
DCM HOSE         378     19,403         344 2.1% 3.3%
KOS HOSE         373       7,572         188 1.8% 0.7%
DBC HOSE         356     65,229    (5,984) -6.3% 4.1%
APG HOSE         353       6,454         322 4.0% -0.1%
GIL HOSE         351       4,975          (80) -1.8% 2.4%
DIG HOSE         350     10,363            96 0.8% -0.4%
GEG HOSE         346       7,501            44 0.6% 4.6%
ABI UPCOM         330       2,831              1 0.0% 4.8%
ITA HOSE         323     24,900        (290) -1.3% 5.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FMC HOSE 26.08%       2,544        3,036 2.1%
VTP UPCOM 20.54%       7,527        5,532 1.2%
VEA UPCOM 20.15%     10,972        6,124 1.2%
DGW HOSE 16.29%     17,310     16,297 2.6%
DHC HOSE 13.47%     15,093        6,427 0.3%
LPB UPCOM 12.62%     20,381     24,623 2.0%
KDH HOSE 11.73%     18,304     14,518 1.1%
CMX HOSE 10.25%       5,825     16,866 6.8%
VNM HOSE 9.29%   188,386   198,670 0.7%
VHM HOSE 8.63%   171,277   167,707 -2.2%
VPB HOSE 8.50%   128,317   131,375 0.2%
TNA HOSE 8.24%       3,080        1,884 -2.2%
MSN HOSE 7.88%     79,364     75,805 0.5%
NLG HOSE 7.60%     20,336     29,486 2.7%
PLX HOSE 7.52%     54,682     61,706 1.4%
CMG HOSE 6.75%           888        1,233 1.4%
CTD HOSE 6.33%     21,193     27,290 3.8%
VCS HNX 5.33%     26,865     39,011 2.9%
PDR HOSE 4.91%     20,217     17,557 2.6%
HDA HNX 4.72%       2,375        1,102 0.0%
VPI HOSE 4.16%     32,145     23,339 -0.5%
APG HOSE 3.96%       8,126        6,454 -0.1%
HND UPCOM 3.63%       4,275        5,545 2.9%
CRE HOSE 3.53%       5,844        6,650 0.6%
D2D HOSE 3.23%     16,300     10,254 0.0%
DBD HOSE 3.09%       2,068        2,210 0.4%
TNI HOSE 2.96%       4,178        3,796 0.0%
MSH HOSE 2.95%       3,671        6,058 1.2%
VOC UPCOM 2.78%       1,027        2,549 12.3%
FIR HOSE 2.51%       2,048        1,673 0.2%
TND UPCOM 2.34%       6,747        6,752 6.7%
HVH HOSE 2.33%           969        5,732 6.2%
TCH HOSE 2.33%     25,359     13,143 -1.5%
DCM HOSE 2.10%     16,409     19,403 3.3%
IDI HOSE 2.08%       6,621        8,544 6.1%
KOS HOSE 1.81%     10,367        7,572 0.7%
NHH HOSE 1.67%     10,950        9,628 0.3%
GVR HOSE 1.65%     19,469     34,288 4.0%
FCN HOSE 1.62%     10,424        5,403 1.8%
KSB HOSE 1.57%     20,559     18,744 2.2%
AMD HOSE 1.21%     15,136     12,355 2.9%
PHR HOSE 1.18%     64,304     77,507 2.1%
PLC HNX 1.04%       8,253        4,053 0.0%
HPG HOSE 0.97%   192,607   165,360 1.7%
AAA HOSE 0.93%     29,690     16,500 0.4%
TTB HOSE 0.87%       2,057        2,963 0.6%
DIG HOSE 0.80%     12,068     10,363 -0.4%
DMC HOSE 0.78%       6,093     10,498 2.9%
TVB HOSE 0.77%       5,297        4,990 0.5%
AMV HNX 0.73%       8,035        4,694 0.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

FPT HOSE   102,076    1,935,062   262,529 6.5%
HVN HOSE     24,803       932,647     64,293 4.3%
SHS HNX        9,543    1,149,512     23,452 6.9%
TCM HOSE        8,550       550,802     23,812 2.1%
HUT HNX        6,528    3,760,916     23,556 5.6%
CMX HOSE        5,825       398,301     16,866 6.8%
E1VFVN30 HOSE        4,050       324,218     11,400 0.0%
IJC HOSE        3,611       319,401     10,254 6.8%
HQC HOSE        3,595    3,330,750        8,985 4.7%
NAF HOSE        1,241         48,876        3,282 -0.4%
VRC HOSE        1,241       202,849        2,895 4.4%
DVN UPCOM        1,163       108,713        2,560 4.4%
TCL HOSE        1,123         58,900        5,382 4.7%
C69 HNX        1,085       173,923        2,845 9.4%
VOC UPCOM        1,027         85,601        2,549 12.3%
HVH HOSE           969       130,582        5,732 6.2%
TLH HOSE           817       277,004        2,058 7.0%
ACL HOSE           765         40,731        2,980 6.9%
MFS UPCOM           747         29,897        2,331 4.1%
FTS HOSE           511         43,755        1,986 3.6%
DST HNX           490       220,572        2,554 7.1%
NRC HNX           473         53,749        1,699 2.2%
TDN HNX           462         69,171        2,989 8.5%
SAS UPCOM           458         16,529        1,223 4.3%
TDC HOSE           418         55,069        1,305 4.4%
NBB HOSE           348         18,275        2,620 4.7%
NSC HOSE           347            5,448        1,079 0.0%
EVE HOSE           344         35,377        1,251 4.0%
GMC HOSE           213         12,601        4,567 6.8%
TTH HNX           212       123,784        1,114 5.9%
CLC HOSE             95            3,521        1,191 -4.3%
TCS HNX             53            6,525        1,934 9.6%
THI HOSE             25               949        3,641 -0.4%
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          
                  -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.