Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 14.02.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE    15,151        5,022      6,784 32.8% -1.8%
VRE HOSE      6,139     33,569      8,537 14.3% 1.6%
STB HOSE      5,162   151,177      2,375 2.1% 2.2%
GAS HOSE      3,702        9,300      4,610 16.3% 1.3%
PLX HOSE      3,250     14,087      1,146 4.5% 0.0%
DGW HOSE      2,876     11,079      2,935 22.1% 2.4%
DXG HOSE      1,809     16,992    (9,968) -23.6% 2.4%
HSG HOSE      1,311     19,728    (1,601) -3.6% 1.5%
SSI HOSE      1,150     10,953    (1,160) -2.9% 0.3%
HCM HOSE      1,096     16,131    (5,478) -20.5% 1.3%
TIG HNX         981        2,318         322 11.1% -1.6%
FLC HOSE         966     15,427         612 2.3% 0.5%
VCS HNX         656     11,602      1,647 7.5% 0.9%
LPB UPCOM         566        7,097         336 3.4% 1.5%
HBC HOSE         544     17,951        (180) -0.7% 0.0%
TNG HNX         541        8,011        (124) -0.8% 0.0%
QNS UPCOM         512        2,139         911 14.9% 0.3%
POW HOSE         493        8,761    (2,240) -8.8% -1.4%
IMP HOSE         460        4,752        (249) -3.1% 0.0%
CTD HOSE         424        8,267        (881) -5.6% 0.2%
VPG HOSE         397        1,352            25 0.9% -0.4%
PDR HOSE         363     10,713         268 1.8% -0.4%
LDG HOSE         358        6,229    (1,171) -7.7% 1.6%
APG HOSE         332        7,019         754 11.6% -2.7%
TNI HOSE         324        2,680         145 2.4% -0.5%
DPM HOSE         268        1,246            65 1.5% 0.4%
VTP UPCOM         256        1,669         499 9.2% -0.9%
SD6 HNX         218           460            38 27.8% 0.0%
VGI UPCOM         215     10,180            18 0.1% 0.4%
VJC HOSE         215     27,131         684 1.2% -0.5%
ITA HOSE         213        2,534         246 3.8% -2.1%
KSB HOSE         209        7,844         100 1.4% 3.0%
VHC HOSE         182        2,079        (116) -2.0% -1.7%
FIR HOSE         172        1,546            97 6.5% 1.3%
PVS HNX         159     12,017    (6,524) -15.5% 0.0%
SHI HOSE         151        3,601          (23) -0.5% -1.1%
HAG HOSE         144        1,838         139 2.0% -0.3%
LTG UPCOM         141           409          (63) -11.0% -0.1%
VGG UPCOM         128           257         224 43.1% 0.8%
D2D HOSE         126        5,359         407 4.2% 1.7%
EIB HOSE         124           585         483 27.6% -0.3%
BMC HOSE         117           180         110 39.1% 0.0%
BID HOSE         116     18,393    (7,137) -12.3% -0.6%
HPX HOSE         111        5,657         141 1.7% 0.4%
CVT HOSE         110        6,739         240 9.5% -0.5%
CROS2001 HOSE         110           408             -   0.0% -
TTB HOSE         104        1,094            (5) -0.3% -0.3%
CNG HOSE            98           169         184 51.6% 0.0%
DNM HNX            95           232          (17) -6.2% -8.5%
KOS HOSE            95        5,860         163 2.3% 0.7%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
E1VFVN30 HOSE 32.82%         20,675        5,022 -1.8%
DGW HOSE 22.07%         13,297     11,079 2.4%
GAS HOSE 16.34%         28,214        9,300 1.3%
VHM HOSE 15.91%         70,119     28,371 1.7%
QNS UPCOM 14.88%           6,124        2,139 0.3%
VRE HOSE 14.27%         59,831     33,569 1.6%
BSR UPCOM 13.90%         12,735        3,427 0.3%
PPC HOSE 13.77%           5,737        6,954 -0.2%
HDB HOSE 12.99%         53,158     44,928 -1.2%
NT2 HOSE 12.85%           5,016        3,951 -1.4%
APG HOSE 11.58%           6,509        7,019 -2.7%
VCB HOSE 11.47%         79,996     27,460 -0.1%
TIG HNX 11.13%           2,889        2,318 -1.6%
FCN HOSE 10.99%           3,477        2,018 0.4%
DHC HOSE 10.84%           5,616        9,427 -2.2%
CVT HOSE 9.49%           2,523        6,739 -0.5%
VTP UPCOM 9.22%           5,416        1,669 -0.9%
HDG HOSE 9.01%           6,938        1,509 -0.7%
VCS HNX 7.46%         22,069     11,602 0.9%
FIR HOSE 6.52%           1,494        1,546 1.3%
SBT HOSE 5.43%         25,454     37,843 0.0%
GEG HOSE 5.41%           8,400        6,966 0.2%
FMC HOSE 5.19%           1,070        1,695 0.0%
PLX HOSE 4.54%         25,251     14,087 0.0%
KDH HOSE 4.52%           4,390        6,453 -2.0%
SCR HOSE 4.22%           7,261        6,590 -1.3%
D2D HOSE 4.21%           9,679        5,359 1.7%
ROS HOSE 4.11%         37,530     90,469 -1.6%
ITA HOSE 3.76%           6,544        2,534 -2.1%
LPB UPCOM 3.42%           9,840        7,097 1.5%
BCG HOSE 3.30%           1,789        1,114 -1.8%
TDH HOSE 3.09%           6,260        2,332 -0.1%
FUESSV50 HOSE 2.84%           1,550        1,635 0.1%
TCH HOSE 2.82%         29,616     44,354 -2.5%
PVD HOSE 2.46%         49,869     22,176 -0.7%
TNI HOSE 2.43%           5,950        2,680 -0.5%
KOS HOSE 2.33%           7,023        5,860 0.7%
VPI HOSE 2.30%         15,784        8,873 0.1%
FLC HOSE 2.28%         26,876     15,427 0.5%
STB HOSE 2.11%       112,757   151,177 2.2%
HAG HOSE 1.99%           6,961        1,838 -0.3%
AMV HNX 1.95%           9,445        1,377 -1.1%
PDR HOSE 1.78%         15,073     10,713 -0.4%
NHH HOSE 1.74%         10,277     10,028 0.0%
HPX HOSE 1.74%           8,135        5,657 0.4%
DRC HOSE 1.61%         11,773        4,169 -0.8%
IBC HOSE 1.52%           2,456        1,993 -1.2%
GND UPCOM 1.47%               928        1,191 -3.1%
DPM HOSE 1.46%           4,496        1,246 0.4%
KSB HOSE 1.35%           7,364        7,844 3.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ROS HOSE    37,530   4,368,110     90,469 -1.6%
AMD HOSE      4,549   2,518,735     13,857 5.0%
CVT HOSE      2,523      127,031        6,739 -0.5%
TPB HOSE      1,625         78,056        4,188 2.9%
VCR HNX      1,287      136,605        3,151 -3.5%
CVPB1901 HOSE      1,159           2,207 -
CMG HOSE      1,143         37,646        3,036 0.3%
HHP HNX         829         66,950        5,718 1.6%
NHA HNX         700         65,854        1,626 -9.4%
FTM HOSE         628      339,646        2,006 4.8%
ELC HOSE         173         25,827        4,457 7.0%
LSS HOSE         154         32,958        1,628 6.8%
L35 HNX         118         11,968        1,032 -7.5%
VCP UPCOM            70           1,300        1,982 11.3%
SDV UPCOM              1                 70        1,122 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.