Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 14.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

 

 

 

 

Sàn

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

 

GTGD (Triệu VND)

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

 

Biến động giá

MSN HOSE    2,528,482   102,778      5,464 6.6% 5.0%
FUEVFVND HOSE       136,168                0              0 20.0% 7.0%
VNM HOSE          53,497   113,658    32,840 16.7% 0.0%
VCB HOSE          43,111   116,064      9,384 7.4% 0.4%
VPB HOSE          16,799     80,878    23,234 18.4% -0.6%
HPG HOSE          14,923   102,172      2,813 1.4% -0.4%
MBB HOSE          13,344     98,544    (1,452) -1.3% -0.3%
PLX HOSE          12,452     31,418      6,415 11.0% -0.1%
STB HOSE            5,532     97,865  (11,834) -12.9% 1.4%
SAB HOSE            4,241        6,123    (1,961) -9.6% 0.1%
CMX HOSE            2,685        9,499         635 9.0% 7.0%
NVL HOSE            2,477     54,235    (2,573) -3.8% 0.8%
DXG HOSE            1,806     25,313    (3,078) -9.6% 1.4%
PHR HOSE            1,577   106,559         723 1.2% -3.2%
TDH HOSE            1,341        6,318          (81) -1.4% 1.6%
VTP UPCOM               992        2,195      1,993 24.9% 0.3%
GTN HOSE               944     21,084         117 0.3% 0.6%
BMP HOSE               906        5,924         213 1.8% -0.2%
GEG HOSE               849        7,818            66 0.9% 2.3%
FLC HOSE               775     16,829            15 0.1% 2.1%
TVB HOSE               712     10,008            64 1.2% 5.9%
DGW HOSE               686        6,557      3,675 19.8% -0.9%
VEA UPCOM               581        4,717      2,075 19.2% 0.3%
PDR HOSE               573     13,085      1,168 5.5% 1.8%
GIL HOSE               555        4,362         366 7.0% 0.0%
DCM HOSE               521        8,624         365 2.1% -1.7%
VIB UPCOM               500        9,034        (938) -10.1% -0.4%
AAA HOSE               444     12,807         508 1.8% 0.0%
KBC HOSE               394     20,829    (4,635) -10.7% 1.1%
KOS HOSE               383     12,571         208 2.0% 0.9%
DIG HOSE               317        9,174         166 1.4% 0.8%
HAG HOSE               309     11,875        (101) -0.8% -0.8%
HT1 HOSE               305        4,261        (235) -7.9% -0.7%
PLC HNX               301        8,120         103 1.2% 3.1%
AMD HOSE               300     10,615         287 2.1% 3.1%
BFC HOSE               291        2,114    (1,481) -30.7% 0.0%
HHS HOSE               286        9,409          (46) -0.4% 2.8%
ANV HOSE               283        5,174        (694) -8.9% 2.2%
LIX HOSE               281        4,660          (94) -1.5% -0.2%
QCG HOSE               275        4,196          (16) -0.2% 4.4%
PVD HOSE               275     49,635    (4,044) -6.6% -1.4%
SMB HOSE               269           526         681 63.0% 0.5%
HPX HOSE               239        6,895            10 0.1% 0.4%
NLG HOSE               236     15,187      2,272 9.7% 0.2%
APG HOSE               221        5,190         330 4.1% -0.2%
IMP HOSE               200        5,217          (19) -1.2% 3.3%
LHG HOSE               190        6,324              5 0.1% 1.8%
VIP HOSE               180        1,311          (45) -6.9% 6.4%
HAI HOSE               176     11,672         147 1.5% 5.1%
DPG HOSE               168        8,226            53 0.7% 1.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FMC HOSE 28.50%        2,771       2,518 -0.9%
DHG HOSE 27.51%        3,047       1,039 -0.4%
VTP UPCOM 24.94%        7,990       2,195 0.3%
DGW HOSE 19.81%      18,551       6,557 -0.9%
VEA UPCOM 19.19%      10,814       4,717 0.3%
VPB HOSE 18.39%    126,321     80,878 -0.6%
VNM HOSE 16.73%    196,332  113,658 0.0%
MCH UPCOM 16.20%            805       1,567 1.0%
DHC HOSE 15.23%      15,095     34,854 1.3%
KDH HOSE 11.68%      19,611       8,947 0.0%
PLX HOSE 11.02%      58,190     31,418 -0.1%
LPB UPCOM 10.41%      21,519     11,383 -0.7%
NLG HOSE 9.69%      23,452     15,187 0.2%
CMX HOSE 9.01%        7,054       9,499 7.0%
VCB HOSE 7.43%    126,319  116,064 0.4%
VHM HOSE 7.19%    187,475  106,636 -0.7%
GIL HOSE 6.95%        5,267       4,362 0.0%
MSN HOSE 6.62%      82,489  102,778 5.0%
PDR HOSE 5.48%      21,302     13,085 1.8%
VCS HNX 4.72%      30,026     13,609 -0.6%
VPI HOSE 4.52%      30,688     11,738 -0.2%
HDA HNX 4.10%        2,325       1,589 0.0%
CMG HOSE 4.08%            923       1,152 -3.2%
APG HOSE 4.06%        8,114       5,190 -0.2%
D2D HOSE 3.65%      14,318       7,788 0.2%
HND UPCOM 3.61%        4,297       1,140 -1.5%
CTD HOSE 3.41%      21,651     15,789 -0.7%
CRE HOSE 3.25%        6,255       6,181 -0.6%
TNI HOSE 2.90%        4,027       4,152 -0.5%
NT2 HOSE 2.85%        8,469       4,166 -0.9%
GVR HOSE 2.51%      22,235     11,523 -0.8%
TND UPCOM 2.51%        7,593       8,535 -2.1%
KSB HOSE 2.33%      20,925     10,676 -1.2%
IDI HOSE 2.27%        7,273       9,996 4.4%
TCH HOSE 2.24%      24,081     24,438 0.2%
VOC UPCOM 2.21%        1,294       4,470 -0.3%
AMD HOSE 2.15%      13,347     10,615 3.1%
DCM HOSE 2.09%      17,503       8,624 -1.7%
KOS HOSE 2.02%      10,265     12,571 0.9%
FIR HOSE 1.99%        1,992       1,422 -0.7%
FCN HOSE 1.96%      10,405       6,178 0.0%
MSH HOSE 1.89%        4,449       1,221 -0.8%
BMP HOSE 1.82%      11,742       5,924 -0.2%
NHH HOSE 1.80%      10,914     11,330 -0.3%
AAA HOSE 1.77%      28,760     12,807 0.0%
HVH HOSE 1.59%        1,588       1,601 -0.1%
HAI HOSE 1.48%        9,952     11,672 5.1%
HPG HOSE 1.40%    200,794  102,172 -0.4%
ABI UPCOM 1.39%        2,706       4,350 3.5%
DIG HOSE 1.36%      12,189       9,174 0.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

GEX HOSE    20,057   1,312,865     71,837 5.5%
DHC HOSE    15,095      401,241     34,854 1.3%
NTC UPCOM      6,435         37,461     13,924 0.1%
ART HNX      5,221   2,023,118     15,042 7.1%
TTF HOSE      3,818   1,805,422     11,403 6.8%
LCG HOSE      2,904      523,903        6,555 6.9%
VLC UPCOM      2,725      143,729        9,573 15.0%
TPB HOSE      2,708      142,479     11,116 1.6%
IMP HOSE      1,645         30,800        5,217 3.3%
MST HNX      1,545      608,317        3,540 8.0%
PVX HNX      1,458   1,737,418        7,611 -11.1%
DVN UPCOM      1,377      126,977        2,823 -3.1%
DHM HOSE      1,321      209,721        3,554 7.0%
VOC UPCOM      1,294      105,831        4,470 -0.3%
IBC HOSE      1,249         62,132        3,372 -0.2%
UIC HOSE      1,104         27,674        2,250 -0.2%
TLH HOSE      1,011      338,013        3,697 6.8%
MFS UPCOM         989         38,282        2,160 -11.5%
HAR HOSE         986      371,788        2,275 6.7%
JVC HOSE         938      348,922        3,925 6.3%
TDN HNX         806      114,371        1,913 -1.3%
AAV HNX         750      160,722        1,857 8.9%
VCR UPCOM         719         88,098        2,975 14.0%
TCS HNX         612         67,980        1,558 8.8%
TYA HOSE         549         44,659        1,151 -0.8%
PXS HOSE         438      114,255        1,140 0.0%
DIC HOSE         343      218,139        1,408 6.9%
PWA UPCOM         322         37,856        1,529 11.4%
SCI HNX         279         28,211        2,295 9.6%
SZB HNX         231           7,210        2,412 0.0%
SSN UPCOM         165         48,051        3,351 13.0%
LMC UPCOM              0                 40        1,151 1.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.