Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 16.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    10,764    52,696    29,500 33.5% 0.3%
VIC HOSE      9,433    22,751    18,602 38.6% 0.7%
PVD HOSE      4,963    26,073      3,155 10.8% 2.6%
PLX HOSE      4,187    12,016      9,375 21.4% 1.1%
MSN HOSE      3,756    16,352    19,328 43.8% 1.2%
KBC HOSE      3,028    21,763      3,879 7.7% 2.3%
ACV UPCOM      2,974      4,522      6,603 48.1% 1.6%
CMG HOSE      2,860      6,848         369 11.0% 4.0%
VEA UPCOM      2,798    17,331    13,147 47.0% -1.5%
VHM HOSE      2,499    31,644    15,355 30.5% 0.8%
QNS UPCOM      2,193      4,329      4,331 45.8% 0.4%
SKG HOSE      2,159      3,311            28 4.1% 0.0%
PTB HOSE      2,020    22,333      2,665 25.2% 3.3%
BWE HOSE      1,919      4,546         226 2.7% 0.0%
LPB UPCOM         858      1,782         751 27.8% 1.9%
VGI UPCOM         805    25,755         362 0.8% 5.2%
VTP UPCOM         757      4,387      8,311 41.4% 0.2%
MSH HOSE         670      3,836      2,369 11.8% 0.8%
AST HOSE         491      2,662      2,321 36.5% 0.2%
ABI UPCOM         401         563         175 61.6% -3.0%
LTG UPCOM         359      1,122         604 36.1% -0.4%
BMP HOSE         327      8,261         756 9.4% 4.2%
KDC HOSE         308      1,057         109 12.5% 3.6%
TLH HOSE         301         989         104 17.6% 0.0%
SSI HOSE         296    44,600      2,919 8.1% 3.2%
C32 HOSE         235         272            39 11.1% 0.2%
CMWG1904 HOSE         188      2,789             -   0.0% -
SCS HOSE         172         199         832 75.7% -1.6%
VIP HOSE         172         261            52 18.2% -0.6%
FLC HOSE         142      6,125         174 0.8% 1.3%
HUT HNX         117         744         287 10.4% 0.0%
BFC HOSE         100         261         173 17.8% 0.0%
ANV HOSE         100      4,921            34 0.3% -0.4%
KTS HNX            93         101            12 64.0% -0.6%
CTG HOSE            80    40,625         813 1.6% 1.0%
DLG HOSE            77      1,138            77 2.7% 3.4%
PVE HNX            74         167             -   0.0% 8.0%
NRC HNX            71         286            13 2.2% 0.0%
HTV HOSE            69            72            10 27.6% -1.4%
ELC HOSE            67         104            10 18.6% 0.0%
IMP HOSE            67            72         213 50.5% -0.2%
FCN HOSE            65      2,303            44 1.2% -0.8%
ITA HOSE            63    12,168         348 1.2% 3.0%
ADC HNX            62            62             -   0.0% 0.0%
VGT UPCOM            61      1,002            12 0.5% 0.0%
VSC HOSE            60      3,879         174 2.7% 2.8%
GMC HOSE            56         311         108 24.8% 0.4%
SD9 HNX            49            49            13 18.6% -3.2%
DBC HOSE            46         301             -   0.0% 0.0%
GEG UPCOM            42    16,208      1,752 10.4% 3.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SAB HOSE 70.65%        8,028       12,232 -2.6%
VCI HOSE 60.90%        1,595          4,888 5.2%
CTD HOSE 50.74%        8,927          2,609 0.1%
ACV UPCOM 48.12%      13,722          4,522 1.6%
VEA UPCOM 46.99%      27,979       17,331 -1.5%
QNS UPCOM 45.79%        9,458          4,329 0.4%
MSN HOSE 43.83%      44,098       16,352 1.2%
VTP UPCOM 41.36%      20,096          4,387 0.2%
VIC HOSE 38.57%      48,229       22,751 0.7%
AST HOSE 36.54%        6,353          2,662 0.2%
LTG UPCOM 36.11%        1,674          1,122 -0.4%
BID HOSE 33.77%      39,630       53,228 1.9%
VNM HOSE 33.54%      87,967       52,696 0.3%
VCB HOSE 33.52%      51,860       28,401 -1.3%
VRE HOSE 32.75%      51,102       25,578 -0.4%
VHM HOSE 30.52%      50,316       31,644 0.8%
LPB UPCOM 27.77%        2,704          1,782 1.9%
HDB HOSE 26.49%      45,188       34,665 0.4%
PTB HOSE 25.22%      10,566       22,333 3.3%
BVH HOSE 22.98%      12,539          4,723 -1.0%
NVL HOSE 22.11%      31,608       18,741 -0.2%
DHG HOSE 21.93%        3,492          1,505 -0.8%
PLX HOSE 21.41%      43,792       12,016 1.1%
DRC HOSE 20.64%        8,175          6,220 -0.2%
E1VFVN30 HOSE 18.46%      11,832       18,076 1.2%
PPC HOSE 16.68%        9,421          4,187 2.0%
DXG HOSE 16.51%      30,843       18,017 1.8%
GEX HOSE 16.45%      15,994       10,019 1.5%
DPM HOSE 14.89%        6,489          3,909 -0.7%
PC1 HOSE 14.66%        4,774          9,689 7.0%
FUESSV50 HOSE 14.64%        1,304          1,356 1.3%
FRT HOSE 13.73%        3,564          2,891 2.0%
BOT UPCOM 12.55%        1,308          2,374 0.0%
KDC HOSE 12.52%            873          1,057 3.6%
VGC HOSE 12.43%        8,190          2,116 -0.3%
MSH HOSE 11.81%      20,058          3,836 0.8%
VHC HOSE 11.18%      11,391          5,419 -1.1%
PVT HOSE 11.10%      17,196          8,344 1.7%
CMG HOSE 10.96%        3,368          6,848 4.0%
PVD HOSE 10.76%      29,311       26,073 2.6%
PVS HNX 10.61%      65,646       29,952 1.0%
GEG UPCOM 10.38%      16,891       16,208 3.1%
TDM HOSE 9.53%        6,561          2,969 -0.5%
BMP HOSE 9.44%        8,007          8,261 4.2%
TIP HOSE 9.07%        5,924          2,901 -1.2%
DGC HNX 8.74%      12,020          5,216 -0.4%
SSI HOSE 8.06%      36,216       44,600 3.2%
HPG HOSE 8.06%    142,860     131,807 -1.1%
KBC HOSE 7.74%      50,120       21,763 2.3%
BCM UPCOM 7.65%        8,569          2,278 6.7%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TCB HOSE    37,383   1,832,255     87,708 4.0%
HCM HOSE    17,415      869,003     57,320 6.9%
PVI HNX    15,123      395,751     32,621 1.5%
PTB HOSE    10,566      153,158     22,333 3.3%
MPC UPCOM      8,214      237,829     23,392 -13.0%
BMI HOSE      6,462      241,143     13,931 1.7%
LMH HOSE      4,679      279,219     11,837 4.7%
VND HOSE      4,248      291,723     12,742 2.4%
OGC HOSE      3,300      836,843        7,407 5.1%
DAH HOSE      3,142      242,613     17,351 5.8%
CVT HOSE      3,125      159,088     10,324 3.7%
CMWG1904 HOSE      2,395           2,789 -
VCI HOSE      1,595         47,828        4,888 5.2%
CMWG1903 HOSE      1,364           1,536 -
ITC HOSE      1,089         72,244        2,645 6.3%
SRC HOSE         957         46,504        7,099 1.6%
EVF UPCOM         774      108,703        2,142 9.8%
MBS HNX         692         44,732        1,613 1.3%
SKG HOSE         684         59,676        3,311 0.0%
INN HNX         619         17,861        1,337 -1.4%
CFPT1902 HOSE         598           1,588 -
CFPT1901 HOSE         409           1,133 -
KDF UPCOM         195           7,481        1,776 11.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.