Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 16.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VIC HOSE    21,955     27,178      2,196 3.4% 0.4%
VRE HOSE    15,843     37,008    20,550 22.9% -0.2%
HSG HOSE    10,465  119,480    (1,271) -0.9% 3.1%
HCM HOSE      6,066     37,867    (4,513) -6.0% 0.8%
PHR HOSE      4,522     19,439      1,648 2.9% -0.3%
PNJ HOSE      4,235     31,622        (597) -1.9% 1.3%
VCB HOSE      3,802     34,246  (28,357) -24.0% 0.1%
NLG HOSE      3,090     27,140    (4,832) -17.2% -0.4%
VCI HOSE      2,985     12,867    (1,068) -3.6% 1.1%
HDG HOSE      1,277     42,524          (99) -0.2% 1.3%
TIP HOSE      1,156       3,761        (352) -3.3% -0.6%
NCT HOSE      1,081       2,481         304 7.7% 0.4%
SCS HOSE      1,010       3,836         368 8.6% 1.5%
LDG HOSE         930     12,469        (238) -1.1% -0.3%
VTP UPCOM         741       3,116         788 11.1% -0.4%
GVR HOSE         545       8,129         188 0.8% 0.4%
D2D HOSE         515     14,579        (923) -4.6% 0.0%
DHC HOSE         484     24,957         257 0.8% 0.2%
DVP HOSE         468          876         197 17.6% 0.2%
AST HOSE         419     10,977    (1,261) -18.2% 3.9%
NSC HOSE         384       1,082        (881) -18.2% -0.4%
SZL HOSE         382       1,665         495 11.7% -0.8%
WCS HNX         376       1,700        (188) -9.7% 0.5%
DPM HOSE         364     30,779      2,979 5.4% -1.2%
TAC HOSE         334       4,646      1,545 25.4% -3.7%
KDH HOSE         319       4,283    (3,681) -23.9% -0.6%
VCS HNX         304       9,852         438 1.9% -0.4%
FOC UPCOM         292          293         244 64.0% 3.4%
BVS HNX         282       1,857        (200) -8.2% 0.9%
SJD HOSE         265       1,556        (413) -25.3% -0.5%
TLG HOSE         255       2,073        (378) -11.4% 0.0%
IDV HNX         236          616            45 8.0% -0.2%
JVC HOSE         234       2,655         134 1.4% 1.2%
EVG HOSE         234       3,121          (53) -0.5% 0.9%
VPG HOSE         234       7,436            44 0.3% -0.8%
HHS HOSE         229       5,388         338 2.8% 0.6%
ROS HOSE         204       4,822          (71) -0.6% 0.0%
PGC HOSE         181          391          (64) -5.3% 0.3%
KOS HOSE         172     16,616         193 0.9% 1.0%
DLG HOSE         167       3,074              4 0.1% -0.7%
DGC HOSE         167     17,603      1,930 4.0% -0.5%
MCH UPCOM         165          165      2,068 60.7% -0.1%
MHC HOSE         162       3,347            84 1.5% 1.4%
DIG HOSE         161     19,305        (120) -0.4% 0.3%
LCG HOSE         149       4,773            58 0.7% -0.1%
VGC HOSE         146     14,084         356 2.8% 2.2%
TIG HNX         138       4,756         574 6.8% 1.5%
INN HNX         137          384         120 19.9% 1.1%
DHG HOSE         125          465         217 27.3% 1.4%
CSV HOSE         121       3,662        (298) -3.2% 0.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
NTP HNX 36.77%         1,456      2,800 0.9%
PLX HOSE 29.66%      93,187      7,278 2.2%
TAC HOSE 25.44%         6,076      4,646 -3.7%
VRE HOSE 22.87%      89,859    37,008 -0.2%
RAL HOSE 21.55%            742      1,100 0.2%
NT2 HOSE 12.06%         7,654      1,623 -0.6%
SZL HOSE 11.68%         4,241      1,665 -0.8%
VTP UPCOM 11.06%         7,122      3,116 -0.4%
SCS HOSE 8.64%         4,264      3,836 1.5%
KSB HOSE 8.59%      43,062    18,399 0.7%
TNA HOSE 8.15%         6,154      2,945 -2.7%
DGW HOSE 8.04%      27,011    24,227 -2.4%
HMC HOSE 7.95%            320      2,564 5.6%
NCT HOSE 7.69%         3,952      2,481 0.4%
TIG HNX 6.78%         8,460      4,756 1.5%
VPI HOSE 5.73%      25,383    14,784 0.2%
LTG UPCOM 5.56%         7,500      1,516 -0.9%
DPM HOSE 5.41%      55,016    30,779 -1.2%
BVH HOSE 4.78%      56,460    10,407 0.0%
TLD HOSE 4.64%         6,833    10,472 -2.7%
LHG HOSE 4.26%      10,904      5,117 -1.4%
SHB HNX 4.15%      49,830    19,234 -0.7%
DGC HOSE 3.99%      48,424    17,603 -0.5%
CTR UPCOM 3.73%      12,632      6,226 -0.5%
HVH HOSE 3.68%            913      1,047 -1.0%
VNG HOSE 3.42%         2,899      1,651 0.0%
VIC HOSE 3.42%      64,179    27,178 0.4%
CTG HOSE 3.30%    126,576    71,110 -0.8%
OIL UPCOM 3.05%         2,708      7,109 1.2%
PHR HOSE 2.89%      56,965    19,439 -0.3%
HHS HOSE 2.80%      12,080      5,388 0.6%
VGC HOSE 2.77%      12,831    14,084 2.2%
TCH HOSE 2.68%      68,924    18,023 0.0%
HAG HOSE 2.67%      42,501    18,004 -0.9%
PTB HOSE 2.04%      11,078      2,705 0.8%
FTS HOSE 2.00%         5,267      1,910 0.0%
VCS HNX 1.94%      22,552      9,852 -0.4%
CTD HOSE 1.86%      44,497    14,472 -0.1%
GIL HOSE 1.74%      12,088      5,682 0.0%
FMC HOSE 1.61%      16,353    11,274 -1.5%
CTI HOSE 1.59%      11,611      2,825 -1.0%
ANV HOSE 1.54%         6,854      3,106 -0.8%
MHC HOSE 1.47%         5,729      3,347 1.4%
FLC HOSE 1.43%      22,432      6,410 0.3%
CRE HOSE 1.41%      27,428    14,143 -0.4%
JVC HOSE 1.37%         9,787      2,655 1.2%
ART HNX 1.31%         1,685      1,856 0.0%
GTN HOSE 1.27%      63,616    37,519 -0.6%
PVB HNX 1.20%         5,239    10,106 3.8%
SJS HOSE 1.15%         5,213      3,668 2.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PVS HNX    42,533   3,399,146   110,148 3.2%
ASM HOSE    18,483   2,761,892     60,324 7.0%
NBB HOSE    11,733      603,345     28,669 1.5%
DST HNX      6,577   1,299,336     19,812 -7.7%
OIL UPCOM      2,708      345,159        7,109 1.2%
G36 UPCOM      1,944      362,531        9,057 5.5%
DNM HNX      1,641        33,128        4,387 9.9%
PVC HNX         929      165,700        5,913 7.0%
TGG HOSE         885      739,427        2,065 -4.6%
EVF UPCOM         713      105,307        1,793 4.1%
SJE HNX         710        33,263        1,587 9.7%
SAV HOSE         460        42,069        1,039 2.2%
SBA HOSE         434        28,494        1,643 -1.3%
VIT HNX         420        32,796        1,800 0.0%
LAS HNX         341        60,246        1,245 7.1%
HMC HOSE         320        21,802        2,564 5.6%
THD HNX         212           2,626        1,243 2.7%
CET HNX         107        42,523        1,166 -7.7%
TLP UPCOM            60           6,630     79,989 5.4%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.