Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 18.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    32,963   200,721  (61,231) -17.2% 0.6%
SSI HOSE    17,509     93,162      3,029 2.8% 2.2%
VRE HOSE    14,035     71,643    19,061 22.8% 0.0%
E1VFVN30 HOSE    13,066     13,768         661 9.7% 0.4%
FUESSVFL HOSE      9,792       1,481          (79) -24.5% 1.0%
HCM HOSE      8,506     47,558    (1,193) -1.6% 2.0%
GEX HOSE      6,635     89,876  (17,290) -7.7% -0.4%
HSG HOSE      6,573     84,837      1,595 1.0% 1.9%
FUESSV30 HOSE      3,474       2,460        (355) -91.3% 0.3%
VCB HOSE      2,380     37,823  (11,877) -12.2% 0.5%
ACV UPCOM      2,337       4,423        (773) -4.2% 0.2%
DGC HOSE      1,700     15,206      1,468 3.3% 0.2%
FUEVFVND HOSE      1,509       2,029         815 31.1% 0.9%
VIC HOSE      1,469     11,634      9,496 15.5% 0.9%
DPM HOSE      1,393     21,924      3,966 7.1% 0.0%
GTN HOSE      1,303     20,853         523 0.8% 0.2%
GIL HOSE      1,085       2,576         136 1.1% 0.2%
CRE HOSE         906     33,484         363 1.3% 3.0%
OGC HOSE         874     31,602        (138) -0.6% -1.6%
STB HOSE         841     66,662    (3,325) -3.1% 1.7%
FLC HOSE         735       8,880         294 1.7% 0.0%
NSC HOSE         667       1,061        (139) -3.5% -0.5%
KSB HOSE         626     22,661      3,410 7.8% 2.0%
VPG HOSE         574       8,928         120 0.9% 1.6%
FRT HOSE         491       5,555            59 0.3% -0.2%
SCS HOSE         457           994      1,040 22.8% -0.2%
DMC HOSE         433       4,069    (1,253) -9.3% 0.0%
SJF HOSE         426       2,937          (12) -0.2% 4.7%
DIG HOSE         424     20,139          (28) -0.1% 2.1%
CSV HOSE         422       9,829        (229) -2.6% 1.5%
BVH HOSE         411     19,826            30 0.1% 0.7%
TTF HOSE         408       9,260            80 0.3% 2.1%
TLD HOSE         406       4,965         306 3.9% 0.6%
VCI HOSE         384     12,691    (1,019) -3.5% 0.9%
MCH UPCOM         373           483      1,681 62.6% -0.4%
DSN HOSE         325           906            15 3.0% -1.4%
TTB HOSE         316     15,404          (40) -0.9% 6.8%
FMC HOSE         308       7,271         339 2.2% 0.5%
PPC HOSE         308       2,083        (607) -10.8% 0.4%
SHS HNX         294     24,008        (679) -1.8% 1.7%
TIP HOSE         266       1,936         169 1.6% 0.2%
HT1 HOSE         239       6,489        (632) -3.6% -0.3%
MSH HOSE         238           928          (44) -2.7% -0.5%
NCT HOSE         231       2,699         524 12.6% -0.3%
DVP HOSE         228           535         264 18.2% -0.8%
TLG HOSE         223       1,227        (201) -6.1% 0.1%
TTA HOSE         216   117,925             -   0.0% -
LHG HOSE         213       3,925         491 4.6% -0.5%
CVT HOSE         211       1,380        (703) -9.2% 0.3%
VJC HOSE         209     16,133    (5,529) -10.6% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 31.07%       2,623      2,029 0.9%
TAC HOSE 27.05%       5,346      2,834 -4.9%
VRE HOSE 22.83%     83,497    71,643 0.0%
PLX HOSE 20.46%     73,725    18,571 0.4%
VIC HOSE 15.53%     61,155    11,634 0.9%
SZL HOSE 14.39%       4,010      1,237 0.4%
NT2 HOSE 14.38%       8,054      3,187 -1.3%
NCT HOSE 12.56%       4,175      2,699 -0.3%
VTP UPCOM 9.83%       6,581      5,857 -1.0%
E1VFVN30 HOSE 9.71%       6,808    13,768 0.4%
DGW HOSE 8.55%     27,414      7,407 0.2%
DHA HOSE 8.00%       1,006      3,116 3.2%
KSB HOSE 7.81%     43,660    22,661 2.0%
DPM HOSE 7.08%     56,052    21,924 0.0%
TNA HOSE 6.80%       6,176      1,736 0.3%
PTB HOSE 5.00%     11,878    12,411 0.8%
LTG UPCOM 4.73%       7,417      3,073 -0.1%
CVN HNX 4.66%          920      6,071 8.4%
LHG HOSE 4.64%     10,578      3,925 -0.5%
CTR UPCOM 4.53%     12,188      3,864 0.1%
VPI HOSE 4.50%     27,223    19,529 0.0%
TIG HNX 4.42%       9,025      4,587 1.4%
TLD HOSE 3.93%       7,797      4,965 0.6%
HHS HOSE 3.79%     12,771      4,097 -0.8%
DGC HOSE 3.28%     44,809    15,206 0.2%
HDG HOSE 3.09%     55,661    16,115 -1.0%
JVC HOSE 2.84%       6,804      2,704 -0.6%
SSI HOSE 2.84%  106,704    93,162 2.2%
PHR HOSE 2.71%     55,353    22,089 -0.2%
VNG HOSE 2.60%       2,983      2,096 1.3%
HAG HOSE 2.36%     43,652    14,779 -1.5%
ART HNX 2.35%       1,838      1,037 0.0%
CTD HOSE 2.30%     38,817    14,615 0.3%
FMC HOSE 2.19%     15,455      7,271 0.5%
TSC HOSE 2.05%       3,062      1,187 -0.3%
QCG HOSE 1.97%       2,000      1,074 -0.6%
D2D HOSE 1.85%     19,287      8,807 -1.0%
FLC HOSE 1.74%     16,849      8,880 0.0%
TCH HOSE 1.70%     60,509    46,016 -0.2%
TIP HOSE 1.63%     10,397      1,936 0.2%
CTI HOSE 1.37%       9,964      2,676 0.0%
CRE HOSE 1.34%     27,114    33,484 3.0%
MHC HOSE 1.29%       6,689      7,581 -7.0%
HUB HOSE 1.17%             95      1,066 2.3%
SJS HOSE 1.16%       5,791      1,707 0.0%
CTF HOSE 1.11%       4,471      3,807 -0.7%
HAI HOSE 1.10%       6,570      3,051 0.4%
GIL HOSE 1.06%     12,828      2,576 0.2%
PVB HNX 1.03%       6,101      2,803 -1.6%
KOS HOSE 0.99%     21,281    13,320 0.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

CEO HNX    11,234   1,573,876     23,082 2.8%
VND HOSE      8,548      684,664     19,446 3.2%
TLP UPCOM      8,060      806,410     99,583 -8.2%
TTB HOSE      4,278      794,380     15,404 6.8%
PVX UPCOM      3,058   1,778,461     11,575 -11.1%
L14 HNX      3,013         57,437     12,940 4.7%
DHA HOSE      1,006         26,256        3,116 3.2%
PGN HNX         961         71,750        2,054 2.3%
KSH UPCOM         954   1,095,103        2,892 1.3%
CVN HNX         920         60,158        6,071 8.4%
DCL HOSE         866         43,630        2,491 3.5%
PGS HNX         545         39,909        4,820 6.5%
STH UPCOM         519         35,270        5,938 3.0%
SFG HOSE         398         64,989        1,585 6.3%
FUESSV30 HOSE         388         37,674        2,460 0.3%
FUESSVFL HOSE         322         33,137        1,481 1.0%
KTT HNX         265         54,421        1,287 -8.3%
DQC HOSE         165         10,309        1,180 4.4%
CHPG2005 HOSE         115           1,227 -
TNC HOSE         101           4,156        1,184 0.4%
HUB HOSE            95           4,367        1,066 2.3%
SD2 HNX            33           5,191        1,095 9.7%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.