Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 19.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE    25,140       1,815    (1,144) -20.2% 4.1%
CTG HOSE    22,058  199,987    (4,892) -3.4% 4.2%
VPB HOSE    21,841  144,733    34,750 22.1% 1.0%
FUEVFVND HOSE    15,979       5,057         598 22.8% 1.6%
LPB UPCOM    10,523     19,078      1,515 6.8% 4.0%
PLX HOSE      9,987     51,673    11,258 18.5% 3.4%
VHM HOSE      7,947  231,675      4,312 2.5% 2.5%
VEA UPCOM      7,932     15,569      2,180 25.4% 4.7%
KBC HOSE      7,645     33,345    (1,011) -2.8% 1.9%
POW HOSE      6,752     42,846    (7,531) -12.1% 1.0%
VCB HOSE      5,207     71,930    39,924 30.1% 0.6%
HDB HOSE      4,893     22,368    (1,767) -6.6% 1.5%
KDH HOSE      3,912     19,338      2,254 11.5% 0.7%
SAB HOSE      3,733     24,097         147 0.9% 2.0%
DXG HOSE      3,028     41,324    (1,126) -3.2% 3.3%
STB HOSE      2,274  123,283    (9,080) -8.3% 2.3%
GAS HOSE      1,651     67,489    (4,039) -5.5% 1.9%
BMP HOSE      1,650       6,196      1,399 14.1% 0.9%
VTP UPCOM      1,572       6,185      1,684 25.8% 1.5%
ACV UPCOM      1,542     30,850  (12,431) -57.8% 4.1%
ROS HOSE      1,311     14,106         151 0.6% 0.0%
FUESSV50 HOSE      1,170       1,901          (81) -8.2% 1.7%
VCS HNX      1,117     18,595         808 2.7% 0.6%
DGW HOSE      1,079       9,730      3,026 18.5% 0.7%
NTP HNX      1,050       3,245            86 5.8% 0.0%
GEG HOSE         805       7,688         174 2.1% 0.5%
SMB HOSE         780       1,143         861 61.5% 1.3%
PVX HNX         687       2,207          (79) -3.2% 0.0%
DHG HOSE         633       1,468         535 22.9% 1.5%
SBT HOSE         547     28,476          (45) -0.1% 2.4%
TDH HOSE         525       4,696         654 9.9% -0.9%
QNS UPCOM         514     13,447    (1,306) -20.6% 3.0%
DAH HOSE         397       9,661            (7) -0.1% 3.9%
DPG HOSE         386     17,339         109 1.2% 4.4%
PDR HOSE         375     16,058         108 0.6% 0.0%
ANV HOSE         355       3,680        (477) -6.2% 0.5%
CTD HOSE         319     15,273         556 2.3% 0.7%
ART HNX         285     17,039        (161) -1.9% -3.4%
GVR HOSE         280     21,708         415 1.9% 1.6%
MCH UPCOM         277       1,510         143 12.8% 0.0%
NTL HOSE         272       1,439        (151) -4.1% 1.1%
APG HOSE         269       5,740         259 3.1% 0.2%
VIP HOSE         266          602          (73) -8.6% 0.2%
HVN HOSE         252     19,858    (2,031) -6.8% 1.3%
PHR HOSE         243     42,828      1,644 2.1% 0.3%
TV2 HOSE         235       1,992          (68) -1.6% 2.7%
NT2 HOSE         223       5,799         216 2.2% 1.5%
CMG HOSE         222       1,024            90 7.8% -0.4%
TKU HNX         221          357            20 46.4% 10.0%
TDM HOSE         202       2,241            71 2.0% 1.5%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 61.47%        1,402        1,143 1.3%
VCB HOSE 30.11%   132,604     71,930 0.6%
VTP UPCOM 25.80%        6,526        6,185 1.5%
VNM HOSE 25.52%   204,140   136,833 1.9%
VEA UPCOM 25.42%        8,576     15,569 4.7%
FMC HOSE 23.07%        2,805        2,665 4.1%
DHG HOSE 22.91%        2,335        1,468 1.5%
FUEVFVND HOSE 22.81%        2,620        5,057 1.6%
VPB HOSE 22.13%   156,995   144,733 1.0%
PLX HOSE 18.48%     60,921     51,673 3.4%
DGW HOSE 18.47%     16,376        9,730 0.7%
BMP HOSE 14.13%        9,901        6,196 0.9%
CMX HOSE 13.62%     11,234        4,405 4.4%
MCH UPCOM 12.82%        1,112        1,510 0.0%
KDH HOSE 11.51%     19,591     19,338 0.7%
TDH HOSE 9.91%        6,601        4,696 -0.9%
SGN HOSE 8.57%           133        1,704 0.1%
GIL HOSE 8.54%        6,249        1,878 -0.3%
VCG HNX 8.27%        1,265        1,303 -0.4%
CMG HOSE 7.76%        1,153        1,024 -0.4%
LPB UPCOM 6.83%     22,199     19,078 4.0%
LAS HNX 6.40%        2,002        1,049 -1.6%
HAH HOSE 6.21%           843        1,297 -2.3%
NTP HNX 5.75%        1,496        3,245 0.0%
DHC HOSE 4.65%     13,314     21,502 -1.9%
HPG HOSE 4.11%   225,790   419,057 4.4%
APG HOSE 3.15%        8,241        5,740 0.2%
DBD HOSE 3.02%        1,936        1,078 -0.2%
TVB HOSE 3.00%        6,104        9,166 -1.0%
DCM HOSE 2.94%     15,708     11,972 1.5%
HND UPCOM 2.84%        4,236        3,840 2.9%
DCL HOSE 2.78%        1,065        1,151 -0.2%
VCS HNX 2.71%     29,842     18,595 0.6%
MSN HOSE 2.54%     94,339     92,261 1.3%
CRE HOSE 2.47%        7,120        5,374 0.3%
VHM HOSE 2.46%   175,317   231,675 2.5%
CTD HOSE 2.33%     23,798     15,273 0.7%
AMD HOSE 2.29%     12,121        8,443 -0.3%
TND UPCOM 2.21%     10,749        2,857 -7.3%
NT2 HOSE 2.18%        9,901        5,799 1.5%
PHR HOSE 2.14%     76,906     42,828 0.3%
FCN HOSE 2.11%        8,915        3,304 -0.1%
GEG HOSE 2.10%        8,292        7,688 0.5%
HII HOSE 1.97%        1,000        3,324 3.3%
TDM HOSE 1.97%        3,598        2,241 1.5%
IDI HOSE 1.95%        8,056        4,264 -0.2%
NHH HOSE 1.94%     11,302     12,090 0.0%
GVR HOSE 1.90%     21,886     21,708 1.6%
KSB HOSE 1.84%     22,807     10,372 1.0%
AAA HOSE 1.84%     24,502     22,909 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

GEX HOSE    37,417    2,361,091   150,783 2.7%
HDC HOSE    15,395       871,251     36,533 3.5%
ART HNX      8,420    2,952,852     17,039 -3.4%
QNS UPCOM      6,324       271,810     13,447 3.0%
BFC HOSE      4,612       390,381        9,544 1.7%
NTP HNX      1,496          43,923        3,245 0.0%
SIP UPCOM      1,456          18,765        3,341 3.6%
SAM HOSE      1,140       123,338        2,296 -0.5%
CHPG2005 HOSE      1,130           2,199 -
FTS HOSE      1,005          81,687        2,424 4.0%
HII HOSE      1,000          81,580        3,324 3.3%
SCI HNX         920          78,229        2,407 1.6%
PVC HNX         869       168,515        3,169 3.8%
CVPB2001 HOSE         681           1,796 -
PET HOSE         670          89,590        2,683 6.9%
VTR UPCOM         511          13,077        1,315 -0.3%
SZB HNX         485          15,204        2,211 0.0%
EVF UPCOM         476          66,486        7,072 11.4%
VPG HOSE         238          12,707        2,669 -2.0%
SGN HOSE         133            1,852        1,704 0.1%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.