Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 19.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    26,753      67,669    35,786 37.5% 0.6%
VRE HOSE      4,245      19,730    18,436 34.9% 0.6%
MSN HOSE      2,953      14,879    19,066 42.7% 0.0%
KBC HOSE      2,723      16,822      3,921 7.9% 1.9%
BWE HOSE      2,025        7,555         493 6.2% 0.9%
ACV UPCOM      1,951        2,998      6,888 48.7% 0.9%
GEX HOSE      1,797        6,705      2,757 17.1% -0.2%
QNS UPCOM      1,598        1,822      3,803 42.7% 0.0%
BID HOSE      1,387      28,746    12,588 28.1% 1.4%
SCS HOSE      1,176        1,297         752 75.1% -0.3%
PVT HOSE      1,165      17,237      2,219 13.2% 3.7%
HDB HOSE      1,112        9,476    11,592 25.9% 0.0%
VTP UPCOM      1,092        3,028      8,516 45.1% -0.2%
PLX HOSE      1,085        7,238      8,551 21.3% 0.3%
PPC HOSE         961        7,224      1,518 17.6% 1.2%
ANV HOSE         890        6,427            33 0.3% 1.4%
HTN HOSE         817        1,478             -   0.0% 0.3%
CTG HOSE         543      20,077         807 1.6% 0.7%
PVI HNX         516      17,109         598 3.1% 1.8%
TDM HOSE         349        2,376         486 7.5% -0.3%
DGC HNX         343        2,111      1,020 8.3% 1.4%
NET HNX         343           344            12 18.6% 0.3%
NTL HOSE         327        4,134         836 3.4% 0.6%
DGW HOSE         298        6,763            51 0.3% 0.0%
CSV HOSE         294        2,468            96 7.4% 1.4%
YEG HOSE         275        1,609         209 5.0% 1.4%
SAS UPCOM         268           590            57 1.9% 0.7%
TLG HOSE         261        1,578         267 20.0% 0.0%
BFC HOSE         261           333         179 18.9% 0.0%
TV2 HOSE         252        1,910            26 1.0% -1.7%
HUT HNX         240        2,110         299 11.7% 0.0%
CMG HOSE         235        1,203         736 17.2% -2.2%
LPB UPCOM         231        1,741         676 25.7% -0.6%
GDT HOSE         190           202              3 3.0% 0.8%
LHG HOSE         181        1,395            62 1.0% 0.6%
FPT HOSE         169   100,508         121 0.1% -1.3%
FLC HOSE         156        6,800         186 0.9% 0.0%
SLS HNX         134           177            72 26.4% -2.2%
SDI UPCOM         126        1,209            27 0.9% -0.9%
DLG HOSE         117        1,038            85 2.9% 0.0%
NTP HNX         113           533             -   0.0% -1.3%
NBC HNX         112           142            24 32.7% -1.6%
KSB HOSE         110        3,159            54 0.3% 0.4%
PLC HNX         108           142              3 4.4% -1.4%
FMC HOSE         107        3,627         185 5.0% 0.0%
DVP HOSE         107        1,793         104 2.5% -2.2%
CRC HOSE         100        2,649             -   0.0% -3.7%
SMB HOSE            98           574            74 2.5% 0.5%
TTT HNX            96           128            12 10.9% 1.9%
DHC HOSE            96        2,815            82 2.3% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 75.13%        1,001      1,297 -0.3%
ACV UPCOM 48.70%     14,144      2,998 0.9%
VEA UPCOM 46.03%     28,500    20,794 -3.4%
VTP UPCOM 45.09%     18,887      3,028 -0.2%
VIC HOSE 45.00%     46,545    12,953 -0.1%
MSN HOSE 42.75%     44,601    14,879 0.0%
QNS UPCOM 42.69%        8,910      1,822 0.0%
CTD HOSE 42.39%        7,760      2,435 0.5%
AST HOSE 39.05%        6,329      2,380 0.0%
VNM HOSE 37.51%     95,390    67,669 0.6%
VRE HOSE 34.90%     52,833    19,730 0.6%
VCB HOSE 33.34%     50,760    29,907 -0.8%
VHM HOSE 28.52%     49,704    18,049 0.8%
BID HOSE 28.12%     44,762    28,746 1.4%
E1VFVN30 HOSE 26.29%     12,949      6,811 -0.2%
HDB HOSE 25.86%     44,832      9,476 0.0%
LPB UPCOM 25.66%        2,633      1,741 -0.6%
BVH HOSE 24.88%     11,414      2,692 0.8%
NVL HOSE 23.08%     30,775    12,588 0.3%
PTB HOSE 22.46%     12,745      3,428 -0.1%
PLX HOSE 21.33%     40,086      7,238 0.3%
DRC HOSE 20.40%        9,527      3,985 0.7%
TLG HOSE 20.02%        1,336      1,578 0.0%
HND UPCOM 19.12%        2,002      4,148 4.2%
PPC HOSE 17.59%        8,633      7,224 1.2%
DPM HOSE 17.51%        6,366      1,656 0.7%
CMG HOSE 17.18%        4,284      1,203 -2.2%
GEX HOSE 17.06%     16,164      6,705 -0.2%
DXG HOSE 15.56%     32,499    12,017 0.0%
PVD HOSE 14.10%     28,113    11,717 0.0%
KDC HOSE 13.38%        1,026      1,403 0.0%
PVT HOSE 13.16%     16,859    17,237 3.7%
VGC HOSE 12.70%        7,781      2,806 0.0%
FRT HOSE 12.03%        3,912      1,238 0.8%
BOT UPCOM 11.74%        1,399      1,107 -0.4%
HUT HNX 11.72%        2,551      2,110 0.0%
PC1 HOSE 11.64%        5,785      2,601 1.1%
PVS HNX 10.83%     62,575    17,181 1.0%
VHC HOSE 10.53%     11,363      8,384 1.9%
MSH HOSE 9.96%     15,185      2,903 0.5%
TIP HOSE 9.79%        5,490      1,083 -2.8%
CTS HOSE 9.31%           356      1,653 -3.0%
DGC HNX 8.30%     12,282      2,111 1.4%
GEG UPCOM 8.27%     18,060    15,171 -0.4%
BMP HOSE 7.96%        8,885      2,781 -1.0%
KBC HOSE 7.87%     49,805    16,822 1.9%
HPG HOSE 7.79%   147,262    40,351 0.0%
TDM HOSE 7.50%        6,481      2,376 -0.3%
CSV HOSE 7.35%        1,302      2,468 1.4%
SSI HOSE 7.08%     39,648    11,523 -0.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DAH HOSE      5,042   382,014     16,206 5.8%
CMWG1904 HOSE      2,841           2,115 -
HHP HNX      2,100   174,830        4,723 0.0%
TDH HOSE      2,027   221,990        5,759 2.2%
HND UPCOM      2,002   135,032        4,148 4.2%
CMWG1903 HOSE      1,554           1,968 -
EVF UPCOM      1,283   173,386        5,443 14.1%
KDF UPCOM         424     15,068        1,463 4.2%
IDJ HNX         421   110,150        1,695 8.1%
CTS HOSE         356     40,445        1,653 -3.0%
VNT HNX         263        5,817        3,172 -9.9%
C21 UPCOM            15           621        1,035 0.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.