Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 20.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VHM HOSE    47,219   202,759      2,905 1.6% 3.4%
FUEVFVND HOSE    28,000       6,430      1,280 34.4% -1.6%
VCB HOSE    17,421     41,696    41,751 31.0% 0.8%
VNM HOSE    14,426     75,189    48,638 23.3% 1.2%
PLX HOSE      9,264     19,745    12,312 18.9% -0.2%
VEA UPCOM      5,534     13,967      3,066 31.7% 5.8%
VRE HOSE      4,655     93,751  (26,893) -27.0% 2.8%
NT2 HOSE      3,585       7,210         307 3.0% 1.7%
VPB HOSE      3,028     79,678    36,740 21.5% -1.8%
MSN HOSE      2,776     37,442      2,513 2.5% 1.1%
VTP UPCOM      1,976       4,672      1,933 27.8% 0.0%
GVR HOSE      1,632       8,418         429 1.8% 2.0%
CTG HOSE      1,420     75,067    (1,250) -0.8% -0.7%
BMP HOSE      1,212     10,773      1,825 17.6% 0.1%
PHR HOSE      1,146     35,012      1,336 1.7% 1.0%
CTD HOSE      1,107     11,017         592 2.4% 0.7%
LHC HNX      1,028       1,690        (208) -22.3% 1.3%
STK HOSE         630       1,789        (149) -9.2% 1.5%
NVL HOSE         596     39,341    (1,881) -3.1% -0.8%
GTN HOSE         589     18,250         176 0.5% -0.9%
DAH HOSE         517       3,368            38 0.6% 2.5%
AMD HOSE         510       3,290         283 2.5% 1.6%
VPI HOSE         483     14,521         110 0.4% -1.2%
TVB HOSE         404       3,589         127 1.9% 2.5%
SAB HOSE         397       5,493         544 2.9% 0.4%
CSV HOSE         391       3,396    (1,736) -20.8% 0.0%
HDB HOSE         384       5,240        (709) -2.6% -0.2%
STB HOSE         305     85,217    (6,629) -5.5% 1.5%
KDH HOSE         304       6,916      2,296 11.1% -1.8%
PPC HOSE         256       1,276        (538) -11.5% -0.6%
APG HOSE         255       5,673         264 3.4% -0.4%
KOS HOSE         252       9,393         244 2.0% -0.3%
NHH HOSE         250       9,559         198 1.7% 0.8%
CMSN2001 HOSE         239           235             -   0.0% -
NNC HOSE         233           285        (102) -32.4% 0.0%
GAS HOSE         224     29,997    (2,767) -3.5% -0.8%
FIR HOSE         182       1,847          (12) -0.5% 0.7%
HNG HOSE         179     15,910            27 0.2% 1.4%
SZC HOSE         169       7,204         146 0.7% 1.1%
ITA HOSE         152       5,638        (583) -2.8% 0.4%
SBT HOSE         152     36,753         134 0.4% -0.7%
VIB UPCOM         152       2,927    (1,072) -9.0% -1.2%
FPT HOSE         145     43,770            37 0.0% -0.7%
NCT HOSE         141           537        (221) -18.1% -0.3%
TN1 HOSE         137           215            38 30.8% 0.0%
EVF UPCOM         134       1,232             -   0.0% 7.0%
CAV HOSE         133           139            46 53.7% -1.6%
HAG HOSE         133     22,330          (47) -0.3% 6.7%
CVHM2001 HOSE         132           191             -   0.0% -
VIP HOSE         119           571          (41) -4.7% -2.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 34.36%        3,727       6,430 -1.6%
VEA UPCOM 31.71%        9,667     13,967 5.8%
VCB HOSE 30.96%    134,837     41,696 0.8%
VTP UPCOM 27.77%        6,962       4,672 0.0%
VNM HOSE 23.30%    208,775     75,189 1.2%
VPB HOSE 21.51%    170,813     79,678 -1.8%
FMC HOSE 21.22%        3,048       1,880 0.0%
DGW HOSE 19.00%      16,688       7,001 -1.6%
PLX HOSE 18.89%      65,188     19,745 -0.2%
BMP HOSE 17.62%      10,354     10,773 0.1%
CMX HOSE 13.17%      11,709       4,219 2.1%
LPB UPCOM 12.20%      24,608     11,693 -1.5%
TNA HOSE 11.21%        2,864       5,312 6.9%
KDH HOSE 11.14%      20,619       6,916 -1.8%
TDH HOSE 11.04%        6,575       3,467 -0.8%
CMG HOSE 8.88%        1,268       1,755 -1.4%
GIL HOSE 8.54%        6,271       1,082 0.0%
LAS HNX 5.34%        1,966       3,228 4.9%
VCG HNX 4.68%        1,434       1,679 -0.8%
GEG HOSE 3.71%        8,595       6,180 0.0%
DHC HOSE 3.37%      16,210       5,749 -0.8%
APG HOSE 3.36%        7,860       5,673 -0.4%
TDM HOSE 3.32%        3,583       1,458 0.2%
HPG HOSE 3.24%    263,095  207,497 -0.2%
VCS HNX 3.06%      31,167       6,875 -0.3%
NT2 HOSE 3.01%      10,216       7,210 1.7%
SAB HOSE 2.93%      18,606       5,493 0.4%
DCM HOSE 2.59%      16,110     16,344 6.3%
MSN HOSE 2.51%    100,295     37,442 1.1%
AMD HOSE 2.49%      11,355       3,290 1.6%
CTD HOSE 2.37%      25,006     11,017 0.7%
KBC HOSE 2.32%      37,157     14,334 -0.4%
CRE HOSE 2.27%        7,453       3,988 0.7%
TND UPCOM 2.19%      11,091       3,124 -11.9%
KOS HOSE 2.00%      12,165       9,393 -0.3%
TVB HOSE 1.92%        6,634       3,589 2.5%
GVR HOSE 1.84%      23,237       8,418 2.0%
DLG HOSE 1.81%        6,321       2,269 1.3%
PDR HOSE 1.77%      17,942     14,031 -1.1%
NHH HOSE 1.73%      11,459       9,559 0.8%
GAB HOSE 1.69%      12,462       2,081 0.1%
PHR HOSE 1.69%      79,225     35,012 1.0%
DPG HOSE 1.67%      10,411       7,440 0.4%
LDG HOSE 1.62%      16,012       3,879 -0.6%
SKG HOSE 1.58%        1,882       2,604 0.0%
D2D HOSE 1.57%      13,365       9,159 -0.9%
VHM HOSE 1.55%    187,163  202,759 3.4%
FCN HOSE 1.53%        9,103       2,796 0.0%
HII HOSE 1.53%        1,311       3,723 3.6%
IDI HOSE 1.47%        8,418       3,359 -1.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VGI UPCOM    24,949   898,281     66,793 6.9%
BFC HOSE      5,467   462,919     14,918 6.9%
SIP UPCOM      1,616     20,534        5,839 3.7%
HII HOSE      1,311   105,789        3,723 3.6%
CHPG2005 HOSE      1,300           1,004 -
PET HOSE         955   124,038        2,522 5.2%
TNC HOSE         412     23,447        1,564 2.3%
BSA UPCOM         379     26,295        1,209 -0.8%
CKG HOSE         264     31,865        2,717 6.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.