Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 20.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    25,894    61,118    37,629 40.0% -0.1%
VRC HOSE    12,682      3,635             -   0.0% 0.7%
PLX HOSE      5,741    15,368      7,606 23.3% -0.3%
BID HOSE      5,187    20,429      8,706 20.8% -0.1%
KBC HOSE      4,997    17,898      4,407 8.8% 0.6%
VHM HOSE      3,535    26,874    14,708 32.9% 2.1%
BWE HOSE      2,054      4,177         717 9.9% 0.0%
SCS HOSE      1,933      2,125         842 74.1% -0.3%
QNS UPCOM      1,612      2,336      3,254 42.0% -0.6%
OIL UPCOM      1,418      5,723         267 6.2% 2.3%
E1VFVN30 HOSE      1,160      6,459      3,797 30.5% -0.2%
GVR UPCOM      1,056    21,784         129 0.5% 5.9%
SAB HOSE         834      1,398      5,229 57.7% 0.5%
FUESSV50 HOSE         788      1,655         161 12.1% 0.4%
LPB UPCOM         770      4,107         502 21.2% -0.1%
HHP HNX         586      3,979              2 0.1% 0.0%
HDB HOSE         536    13,327    11,900 27.2% -0.4%
MSH HOSE         534      3,844      1,499 11.4% 0.7%
NDN HNX         352    15,455            21 0.2% 3.3%
BMP HOSE         347      3,006         710 7.7% 0.6%
PWA UPCOM         296    14,236              2 0.1% 12.6%
D2D HOSE         294    14,563         210 1.8% 3.1%
C32 HOSE         236         374            53 14.5% 0.0%
NRC HNX         235         505              7 1.2% 1.2%
TLG HOSE         230         700         301 20.5% -0.2%
SDI UPCOM         227         932            49 1.8% -0.7%
PPC HOSE         222    21,641      1,472 17.5% 4.7%
MCH UPCOM         179      1,383      1,035 88.4% -0.5%
SMB HOSE         149      3,001            94 4.0% 3.5%
ABI UPCOM         141         140         152 58.4% -0.7%
IFS UPCOM         121         120              0 1.7% 11.7%
BFC HOSE         117         189         203 24.4% 0.0%
GMC HOSE         113         186         124 31.2% -1.1%
NBC HNX         110         445            35 40.4% 0.0%
SGN HOSE            90         184         206 25.8% 0.0%
FIR HOSE            88         767              0 0.0% 0.2%
VSC HOSE            87      2,405         168 2.5% -0.2%
ACV UPCOM            58      1,263      4,764 40.4% -0.2%
EMS UPCOM            57            65             -   0.0% 2.5%
VTP UPCOM            56      1,476      8,755 56.1% -0.1%
VNG HOSE            53      3,002             -   0.0% 1.6%
CNG HOSE            52         217            37 12.3% -0.9%
KDF UPCOM            51      1,034              0 0.1% -2.7%
SRA HNX            49         689            39 2.4% 0.0%
VPD HOSE            46         822            13 0.4% 2.8%
CCI HOSE            44            44             -   0.0% 1.4%
TDG HOSE            43            92             -   0.0% 1.9%
FLC HOSE            39      7,225         200 1.0% 0.3%
BCM UPCOM            34      4,457         440 6.5% 5.1%
VRG UPCOM            32      2,767            44 0.9% 2.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
MCH UPCOM 88.42%        1,170      1,383 -0.5%
SCS HOSE 74.14%        1,136      2,125 -0.3%
SAB HOSE 57.73%        9,057      1,398 0.5%
IMP HOSE 57.32%           427      2,380 -0.8%
VTP UPCOM 56.09%     15,610      1,476 -0.1%
VEA UPCOM 50.88%     29,515    27,389 -3.6%
VIC HOSE 48.16%     39,999    12,713 0.1%
VCI HOSE 45.83%        1,970      2,732 -2.6%
QNS UPCOM 41.97%        7,754      2,336 -0.6%
MSN HOSE 41.92%     40,687    10,167 -0.9%
VRE HOSE 40.50%     46,330    34,439 -0.3%
ACV UPCOM 40.40%     11,792      1,263 -0.2%
VNM HOSE 40.04%     93,978    61,118 -0.1%
AST HOSE 38.73%        6,336      1,654 1.1%
LTG UPCOM 36.28%        1,781      1,287 0.7%
VHM HOSE 32.89%     44,717    26,874 2.1%
VCB HOSE 32.55%     49,432    19,698 0.0%
E1VFVN30 HOSE 30.47%     12,460      6,459 -0.2%
BVH HOSE 28.18%        8,858      8,629 -0.5%
HDB HOSE 27.24%     43,692    13,327 -0.4%
PLX HOSE 23.32%     32,623    15,368 -0.3%
GEX HOSE 22.10%     14,078      3,933 -0.7%
DPM HOSE 21.58%        6,012      2,131 0.4%
NVL HOSE 21.56%     30,691    16,230 1.3%
LPB UPCOM 21.24%        2,362      4,107 -0.1%
BID HOSE 20.78%     41,891    20,429 -0.1%
DRC HOSE 19.28%     10,076    12,091 3.3%
CMG HOSE 18.89%        3,985      1,553 0.0%
PTB HOSE 18.15%     12,177      2,689 0.6%
PPC HOSE 17.47%        8,427    21,641 4.7%
DXG HOSE 16.62%     31,633      7,191 -2.1%
PVD HOSE 14.22%     26,793    21,214 1.6%
FRT HOSE 14.00%        3,294      1,523 -0.3%
PVT HOSE 13.86%     17,930      6,508 -0.3%
VGC HOSE 12.21%        7,135      2,760 0.0%
FUESSV50 HOSE 12.05%        1,338      1,655 0.4%
KDC HOSE 11.89%        1,162      1,071 0.0%
BOT UPCOM 11.87%        1,383    19,852 0.0%
MSH HOSE 11.36%     13,201      3,844 0.7%
VHC HOSE 10.47%     10,953      4,344 1.0%
TIP HOSE 10.15%        5,293      4,454 6.9%
BWE HOSE 9.86%        7,270      4,177 0.0%
PVS HNX 9.73%     56,569    37,061 1.5%
KBC HOSE 8.76%     50,277    17,898 0.6%
CTD HOSE 8.27%        5,129      3,903 -1.0%
HVN HOSE 7.93%     16,549      8,308 0.6%
LGL HOSE 7.87%           750      3,581 5.2%
BMP HOSE 7.71%        9,206      3,006 0.6%
HPG HOSE 7.60%   139,444    71,248 -0.4%
GEG UPCOM 7.13%     19,213    14,575 -0.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

SHB HNX    14,933    2,342,772     30,516 0.0%
PPC HOSE      8,427       337,885     21,641 4.7%
BMI HOSE      7,397       273,713     19,728 3.3%
DIG HOSE      5,389       427,736     31,219 6.3%
TDC HOSE      2,867       306,425        8,838 6.5%
CMWG1904 HOSE      2,858           1,765 -
PWA UPCOM      2,846       146,198     14,236 12.6%
EVF UPCOM      1,760       226,146     11,466 8.7%
VRC HOSE      1,540       103,062        3,635 0.7%
BOT UPCOM      1,383         25,140     19,852 0.0%
SGP UPCOM         888         77,194        2,604 13.3%
LGL HOSE         750         76,011        3,581 5.2%
PXS HOSE         746       124,941        2,996 -2.9%
ASP HOSE         734       104,583        1,934 5.1%
IDJ HNX         590       152,463        2,804 10.0%
IMP HOSE         427            8,946        2,380 -0.8%
HCD HOSE         357         97,477        1,213 -0.8%
TDT HNX         284         24,410        1,396 1.7%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.