Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 21.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    41,718      91,275    53,673 25.4% 0.4%
FUEVFVND HOSE    34,573        2,859      1,732 40.8% -0.8%
VCB HOSE    24,898      72,205    45,675 33.9% 1.5%
CTG HOSE    23,227    154,832         443 0.3% 3.1%
GAS HOSE      7,275      39,917    (2,512) -3.5% 0.9%
DXG HOSE      6,163      44,015        (611) -1.6% 5.0%
VEA UPCOM      5,905      10,988      3,694 33.2% 4.6%
VHM HOSE      5,869      98,204    15,405 8.0% 1.0%
KBC HOSE      1,809      16,130         852 2.3% 0.8%
BMP HOSE      1,415        8,445      1,920 17.7% -0.2%
SCS HOSE      1,170        3,427        (328) -6.9% 2.6%
PHR HOSE      1,094      62,778      1,327 1.7% 1.9%
DHG HOSE         967        1,457         401 19.3% 0.3%
CTR UPCOM         915        6,821          (54) -0.3% 0.9%
VPB HOSE         825      94,830    36,377 20.5% 0.2%
BSR UPCOM         715      14,903    (3,969) -12.7% 0.2%
HDB HOSE         666        9,249        (488) -1.8% 0.2%
NLG HOSE         647      18,549    (1,024) -3.4% 0.2%
CTD HOSE         561      11,051         702 2.8% 0.4%
GEX HOSE         540      39,934        (231) -0.4% 1.2%
D2D HOSE         458        8,360            29 0.2% 2.8%
AMD HOSE         456        8,822         311 2.9% -1.8%
DLG HOSE         417      10,642         110 1.8% -1.3%
TDM HOSE         403        3,496         107 3.1% -1.2%
FLC HOSE         394      10,395         156 1.0% 0.0%
CHPG2002 HOSE         344            433             -   0.0% -
DRH HOSE         339      16,198              5 0.0% 5.9%
AAA HOSE         328      19,741         343 1.3% 0.4%
GTN HOSE         317        5,441         294 0.9% -0.6%
TTF HOSE         302        6,266    (1,718) -26.0% 6.0%
KOS HOSE         288      10,056         289 2.4% 1.7%
NHH HOSE         284      11,407         176 1.5% 0.1%
SAB HOSE         273      10,791         838 4.6% 2.1%
CMG HOSE         266            936         101 7.8% 1.1%
VTP UPCOM         260        1,498      2,103 28.8% 0.0%
DP3 HNX         254        2,482            (5) -2.9% 9.3%
DMC HOSE         239        9,309        (274) -3.9% 2.7%
VOS HOSE         232            997              4 2.3% 5.1%
FCN HOSE         230        3,839            54 0.6% -0.2%
DHC HOSE         215        1,878         798 5.0% 2.1%
ITA HOSE         213        5,446        (515) -2.5% 0.8%
TVB HOSE         195        4,121         152 2.3% 1.5%
SJS HOSE         190            637          (67) -5.5% 0.0%
SZC HOSE         183      16,723         122 0.6% 0.8%
RAL HOSE         166            447         130 17.7% -1.8%
VIP HOSE         162            310          (27) -3.0% 0.2%
PVX HNX         156        1,594          (27) -1.1% 0.0%
VPI HOSE         140      15,080         137 0.4% 0.2%
APG HOSE         138        6,816         266 3.4% 1.1%
CDPM2002 HOSE         124            212             -   0.0% -
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 40.76%        4,249        2,859 -0.8%
VCB HOSE 33.90%   134,725     72,205 1.5%
VEA UPCOM 33.22%     11,122     10,988 4.6%
VTP UPCOM 28.78%        7,309        1,498 0.0%
VNM HOSE 25.40%   211,279     91,275 0.4%
PLX HOSE 22.06%     61,573     25,044 0.3%
VPB HOSE 20.53%   177,176     94,830 0.2%
DHG HOSE 19.32%        2,073        1,457 0.3%
BMP HOSE 17.73%     10,832        8,445 -0.2%
DGW HOSE 17.08%     15,490        6,956 -1.3%
CMX HOSE 12.91%     12,204        3,028 0.3%
KDH HOSE 11.23%     19,570        4,859 -0.7%
TDH HOSE 11.14%        6,588        3,399 0.0%
GIL HOSE 9.96%        6,179        2,897 0.0%
LPB UPCOM 9.92%     25,595        8,491 -0.4%
TNA HOSE 8.84%        3,383        4,296 5.6%
VHM HOSE 8.05%   191,454     98,204 1.0%
NT2 HOSE 7.37%     10,678        1,974 0.0%
HMC HOSE 5.22%           413        2,515 2.9%
DHC HOSE 4.99%     15,989        1,878 2.1%
DZM HNX 4.59%             94        1,165 9.5%
SAB HOSE 4.58%     18,287     10,791 2.1%
GEG HOSE 4.06%        8,730        5,973 -0.7%
GVR HOSE 3.88%     21,826     23,303 1.2%
LAS HNX 3.65%        2,560        1,275 -3.0%
APG HOSE 3.42%        7,766        6,816 1.1%
TDM HOSE 3.06%        3,489        3,496 -1.2%
MSN HOSE 3.04%   100,847     49,196 -0.6%
AMD HOSE 2.91%     10,655        8,822 -1.8%
VCS HNX 2.90%     30,275     15,606 2.0%
CTD HOSE 2.78%     25,208     11,051 0.4%
HND UPCOM 2.74%        4,404        1,484 0.4%
KOS HOSE 2.38%     12,128     10,056 1.7%
TVB HOSE 2.33%        6,515        4,121 1.5%
KBC HOSE 2.31%     36,908     16,130 0.8%
TND UPCOM 2.19%     11,386        2,603 -4.6%
CRE HOSE 2.05%        7,476        7,653 2.0%
DCM HOSE 2.00%     17,402        7,023 -1.4%
GAB HOSE 1.94%     10,916     11,016 0.0%
HPG HOSE 1.91%   276,793   185,999 -0.6%
DLG HOSE 1.76%        6,232     10,642 -1.3%
DPG HOSE 1.69%     10,974        5,413 -0.4%
PDR HOSE 1.69%     18,064     10,853 -0.5%
PHR HOSE 1.66%     79,881     62,778 1.9%
VOC UPCOM 1.53%        1,731        3,174 14.1%
NHH HOSE 1.52%     11,637     11,407 0.1%
VCG HNX 1.51%        1,536        1,414 -0.8%
DAH HOSE 1.46%        6,936        4,789 -5.6%
PLC HNX 1.34%        9,180        3,265 -1.1%
LDG HOSE 1.28%     16,125     13,428 3.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ROS HOSE    27,912    8,037,446     84,563 -0.3%
TVC HNX      4,638       163,274     13,243 9.8%
PET HOSE      1,249       156,815        4,539 6.8%
CKG HOSE         619          69,234        2,251 6.6%
HMC HOSE         413          28,421        2,515 2.9%
SGN HOSE         330            4,603        1,083 0.8%
DP3 HNX         157            2,196        2,482 9.3%
VNT HNX         120            2,146        7,092 -4.5%
DZM HNX            94          42,636        1,165 9.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.