Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 23.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

PHR HOSE      8,697    19,459      6,641 26.4% -6.9%
VIC HOSE      7,931    50,892  (41,897) -43.7% -6.9%
SCS HOSE      1,017      1,735      2,208 46.1% -5.5%
HPX HOSE         527      6,862        (244) -3.7% 3.5%
NNC HOSE         405         507         106 20.2% 0.0%
VTP UPCOM         382      2,138         812 17.8% -9.5%
BMP HOSE         366    11,869          (75) -0.9% -6.9%
FRT HOSE         309      3,563         899 15.0% -6.7%
VEA UPCOM         301      3,697        (537) -4.1% -5.7%
HDC HOSE         290    20,507    (1,203) -7.9% -6.5%
VSC HOSE         283      2,511        (281) -6.8% -5.0%
FMC HOSE         264      1,038          (45) -2.1% -5.7%
SDN HNX         243         243            (1) -6.7% -10.0%
CTR UPCOM         240    14,164            13 0.1% -13.9%
VGI UPCOM         225    11,246        (112) -0.9% -12.0%
HSG HOSE         205    19,002        (631) -2.3% -6.9%
MCH UPCOM         164         893            50 5.6% -5.8%
TDM HOSE         161      3,428        (324) -7.2% -6.6%
SCR HOSE         158    10,734        (424) -2.4% -6.8%
FUESSV50 HOSE         147         953        (129) -10.1% -4.1%
CRE HOSE         144         162            14 0.8% 0.0%
NCT HOSE         134         896        (310) -14.3% -6.7%
VNS HOSE         125      1,861            48 16.1% -6.9%
GMD HOSE         123      8,343          (21) -0.2% -6.7%
HDM UPCOM         117         118            20 36.5% -0.6%
BFC HOSE         115         390         180 37.9% -6.7%
BMC HOSE         114         185            43 16.4% -6.6%
CNG HOSE         114         216            69 16.2% -3.3%
CSV HOSE         113         977         157 8.0% -3.2%
SLS HNX         109         172         130 34.8% -2.6%
NBC HNX         109         169         112 51.5% -1.7%
IDV HNX         103         480          (17) -7.7% -9.0%
HBC HOSE            97    12,077        (754) -2.9% -7.0%
WCS HNX            96         571            72 14.8% -0.4%
DIG HOSE            96    24,787          (33) -0.2% -7.0%
ANV HOSE            96      2,936         216 8.9% -6.7%
AAA HOSE            82    19,878          (11) -0.1% -7.0%
DVP HOSE            80         267            76 13.3% -4.7%
HUT HNX            76      9,542    (4,794) -51.2% -10.0%
SDT HNX            75         118            47 37.9% -3.4%
SD6 HNX            72         167            63 51.4% -4.5%
STK HOSE            70      1,348        (287) -9.4% -6.7%
LDG HOSE            51      9,094          (83) -0.5% -6.9%
CTD HOSE            48      9,671          (63) -0.5% -6.9%
TCT HOSE            46         142            78 44.0% -4.8%
NTP HNX            40         607        (184) -15.4% -3.6%
PIA HNX            36            62            14 22.9% -1.5%
DLG HOSE            34    12,258        (271) -1.5% -6.5%
IVS HNX            34         234              3 5.7% -10.0%
ASM HOSE            33      4,793            23 0.3% -6.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 46.15%           4,784        1,735 -5.5%
PHR HOSE 26.41%         25,146     19,459 -6.9%
VTP UPCOM 17.77%           4,569        2,138 -9.5%
VNS HOSE 16.06%               300        1,861 -6.9%
FRT HOSE 15.01%           5,988        3,563 -6.7%
ANV HOSE 8.92%           2,428        2,936 -6.7%
SAB HOSE 4.73%           7,664        3,021 -7.0%
SKG HOSE 3.46%           1,983        2,647 -7.0%
TCH HOSE 2.76%         36,904        6,702 -6.9%
ITA HOSE 2.74%           9,407        7,190 -6.7%
SGN HOSE 1.91%           1,451        5,682 -4.8%
BWE HOSE 1.65%           4,055        3,926 -5.5%
LCG HOSE 1.58%           1,576        1,048 -6.8%
TV2 HOSE 1.48%           3,079        5,029 -6.9%
APG HOSE 1.48%           4,430        4,574 -1.3%
D2D HOSE 1.31%         11,733     10,528 -6.9%
KLF HNX 0.96%         12,216     14,155 0.0%
CVT HOSE 0.78%           4,542        2,931 -4.8%
ART HNX 0.63%         12,934        2,344 -7.1%
AMV HNX 0.63%           8,857        6,835 -9.8%
HAG HOSE 0.49%           9,944        9,471 -6.8%
HAR HOSE 0.32%           2,030        1,675 -6.8%
ASM HOSE 0.29%           8,061        4,793 -6.9%
VGT UPCOM 0.27%           2,823        1,745 -9.9%
CTG HOSE 0.23%       187,666   115,969 -6.8%
TCM HOSE 0.22%         11,156     13,171 -6.7%
VNM HOSE 0.19%       196,023   128,886 -7.0%
DQC HOSE 0.18%           1,506        1,622 -5.0%
HND UPCOM 0.14%           1,970        1,975 -6.6%
HQC HOSE 0.09%         15,650        8,390 -6.7%
CTR UPCOM 0.06%         21,869     14,164 -13.9%
THG HOSE 0.03%               343        1,504 -5.5%
TVB HOSE 0.00%           2,408        1,503 -1.2%
VCS HNX 0.00%         28,204     21,076 -8.8%
MBB HOSE 0.00%       142,326   141,399 -6.9%
REE HOSE 0.00%         29,478     20,565 -6.9%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HNG HOSE      4,697   367,540     27,019 -3.1%
PVI HNX      2,296     79,994        4,436 -5.9%
PME HOSE      1,695     28,180        4,240 -6.9%
SGN HOSE      1,451     21,901        5,682 -4.8%
HT1 HOSE         877     70,011        2,210 -6.8%
RAL HOSE         493        7,800        1,430 -5.0%
THG HOSE         343        7,933        1,504 -5.5%
VNS HOSE         300     33,314        1,861 -6.9%
DNC HNX         245        5,113        2,836 9.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.