Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 24.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE      6,074    22,552    (1,974) -6.9% -0.3%
VEA UPCOM      4,983    11,436        (622) -4.8% 4.1%
VCB HOSE      4,718    63,765  (30,795) -28.4% 1.2%
ART HNX      1,507    13,297            83 0.6% -3.8%
FPT HOSE      1,164    80,057        (695) -0.6% 0.2%
APG HOSE         909      6,360            59 1.2% 5.6%
PHR HOSE         677    10,197      5,471 24.0% -2.2%
TCB HOSE         639    35,129          (71) -0.1% -0.6%
HPX HOSE         557      5,692        (166) -2.5% 0.8%
CTG HOSE         541    84,575        (631) -0.4% -0.5%
DLG HOSE         513    10,423        (253) -1.4% -0.6%
KDF UPCOM         418         438            84 52.8% 3.9%
TCH HOSE         418      2,231      1,021 2.9% -6.9%
VNM HOSE         278 #######    (5,693) -3.0% 4.3%
HHS HOSE         250      4,639          (90) -0.8% 3.0%
SCS HOSE         249      1,861      2,285 48.0% -4.4%
CTD HOSE         248      4,762          (83) -0.6% 3.2%
HDC HOSE         225      5,296    (1,160) -6.7% 3.5%
DHC HOSE         216      6,068    (1,214) -12.9% -0.3%
MCH UPCOM         209      1,034            42 4.7% 3.2%
GAB HOSE         177    11,552        (735) -1.6% -6.4%
VGI UPCOM         147      5,298          (38) -0.3% 1.1%
VGC HOSE         146      6,382        (244) -4.1% -4.3%
FLC HOSE         127    28,123        (510) -1.0% -2.5%
FUESSV50 HOSE         121         331        (117) -9.3% -0.1%
TCT HOSE         118         299            64 37.2% 0.0%
BFC HOSE         118         286         168 28.1% 1.0%
NNC HOSE         117         228         121 23.2% -0.2%
CNG HOSE         116         168            86 24.3% -0.5%
FRT HOSE         114      3,313      1,012 18.4% -4.2%
LAS HNX         113         113         102 54.7% 0.0%
TCM HOSE         109      4,300            24 0.2% 3.0%
HBC HOSE         109    12,322        (830) -3.7% -4.4%
HAH HOSE         108      1,202              8 0.7% 3.0%
SDT HNX         103         116            52 46.5% -3.6%
IJC HOSE            90      1,739          (54) -2.3% -4.8%
ABS HOSE            85      3,560             -   0.0% 7.0%
HND UPCOM            71      1,042              3 0.2% -0.4%
D2D HOSE            71      4,624         162 1.4% -0.2%
DHG HOSE            66         480        (517) -15.3% 0.4%
PNJ HOSE            64    36,289            (9) 0.0% 1.0%
AST HOSE            61         313        (477) -25.3% 0.0%
TV2 HOSE            56      4,557            54 1.6% -6.9%
IBC HOSE            53      1,588          (14) -0.5% -0.5%
VSC HOSE            50         491        (255) -6.2% 2.1%
BMC HOSE            49            92            44 16.5% -2.8%
DPG HOSE            48      4,829        (155) -1.6% 0.0%
NTP HNX            43         487        (175) -19.1% 0.0%
IMP HOSE            43      5,486          (15) -0.3% -6.8%
FCN HOSE            39      2,615          (44) -0.7% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 48.00%           4,759      1,861 -4.4%
PHR HOSE 24.01%         22,791    10,197 -2.2%
FRT HOSE 18.37%           5,507      3,313 -4.2%
VTP UPCOM 14.94%           4,672      2,704 -4.2%
ANV HOSE 5.39%           2,347      1,025 -2.4%
MCH UPCOM 4.66%               891      1,034 3.2%
TCH HOSE 2.90%         35,172      2,231 -6.9%
BWE HOSE 2.45%           4,061      1,538 -0.8%
SAB HOSE 2.40%           6,452      2,222 0.7%
TV2 HOSE 1.62%           3,364      4,557 -6.9%
LCG HOSE 1.58%           1,516      2,104 -6.6%
ITA HOSE 1.49%           8,580      1,799 0.5%
CVT HOSE 1.43%           4,001      2,346 1.4%
D2D HOSE 1.37%         11,753      4,624 -0.2%
APG HOSE 1.16%           5,029      6,360 5.6%
HVH HOSE 1.08%           2,707      5,904 -7.0%
HAH HOSE 0.70%           1,158      1,202 3.0%
ART HNX 0.64%         12,919    13,297 -3.8%
HAG HOSE 0.62%         10,225      5,142 -4.0%
KLF HNX 0.54%         13,752    16,685 -9.5%
HAR HOSE 0.31%           1,982      1,163 -5.0%
TCM HOSE 0.21%         11,472      4,300 3.0%
ASM HOSE 0.18%           7,297      2,074 -3.0%
HND UPCOM 0.17%           1,717      1,042 -0.4%
JVC HOSE 0.12%           2,319      1,086 -4.3%
LDG HOSE 0.11%         16,224    12,529 -5.9%
HQC HOSE 0.07%         15,981    10,628 0.0%
LTG UPCOM 0.05%               981      4,978 -0.2%
VGT UPCOM 0.05%           2,689      1,050 0.7%
NHH HOSE 0.01%         10,992      9,715 0.6%
TVB HOSE 0.00%           2,425      1,832 0.3%
MBB HOSE 0.00%       132,907    74,724 -0.7%
REE HOSE 0.00%         26,443    10,350 2.0%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VRE HOSE    60,679   2,605,276     97,829 -6.8%
PTB HOSE      9,697      225,896     28,367 -0.9%
TNG HNX      8,876      711,954     18,655 -9.9%
TDM HOSE      3,871      204,322     12,522 -6.8%
HVH HOSE      2,707      309,002        5,904 -7.0%
PAN HOSE      1,129         59,854        2,273 -3.5%
LTG UPCOM         981         60,840        4,978 -0.2%
ABS HOSE         145         10,180        3,560 7.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.