Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 24.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    22,353   130,723    15,309 8.8% 1.9%
VHM HOSE      7,061     89,593      2,834 5.5% -2.7%
HCM HOSE      2,868     17,198      4,492 12.8% 0.0%
NT2 HOSE      2,621     10,764        (123) -1.1% 3.8%
POW HOSE      2,184     23,361    (6,927) -10.7% -1.1%
PPC HOSE      2,090        4,769         538 10.7% 2.9%
PLX HOSE      1,984     29,068        (881) -1.3% 0.7%
PVT HOSE      1,256     14,140    (4,106) -13.8% 1.5%
CTD HOSE         993        9,206        (822) -4.4% 1.9%
GEX HOSE         845     22,836         326 1.4% 0.0%
AAA HOSE         839     43,730         850 2.7% 2.4%
PHR HOSE         666     27,629      1,532 5.2% 2.3%
MCH UPCOM         655           894            94 6.2% 1.2%
DBC HOSE         607     34,698  (12,824) -12.5% -0.4%
ITA HOSE         546     11,427        (233) -1.4% 0.4%
MWG HOSE         496     51,376          (46) 0.0% -1.1%
FRT HOSE         467     42,089    (2,545) -19.6% 6.9%
KSB HOSE         402     21,310        (213) -1.1% -3.2%
CSV HOSE         393        3,192    (3,347) -35.9% 0.0%
NKG HOSE         368     12,763        (159) -3.4% 5.1%
QCG HOSE         339        7,856            (4) -0.1% 7.0%
APG HOSE         275        5,539         339 6.6% -1.8%
GVR HOSE         263        4,942        (465) -4.3% -1.0%
CSM HOSE         261        2,518        (157) -6.1% 0.6%
FPT HOSE         254     51,066        (125) -0.1% -0.4%
APC HOSE         230           490              9 1.7% -1.8%
TMS HOSE         229           254          (20) -21.1% 2.3%
TNI HOSE         198        2,811         126 2.6% 0.0%
STK HOSE         194           993          (45) -1.3% 0.0%
ROS HOSE         177     36,183         618 0.7% 1.1%
DMC HOSE         172        3,237    (3,632) -23.2% -2.4%
GTN HOSE         171     12,227         187 0.9% 0.0%
SJD HOSE         166           285         117 15.5% 0.9%
VCS HNX         160        7,603         148 0.3% -1.5%
PLC HNX         159        4,508        (604) -8.2% -3.0%
TDM HOSE         153        1,745         264 6.4% 1.8%
SDT HNX         148           148            47 47.2% 0.0%
NCT HOSE         128           551    (1,226) -40.4% 0.0%
SLS HNX         123           241            19 7.4% -1.4%
AMD HOSE         116     23,261            65 0.4% 3.9%
BFC HOSE         116        3,792    (2,995) -47.0% -0.8%
BDG UPCOM         115           133            51 31.0% -0.8%
LDG HOSE         112        6,451            87 0.4% -1.6%
CVNM2002 HOSE         103           142             -   0.0% -
SKG HOSE            99        2,749            (7) -0.2% 3.7%
SHB HNX            98     11,460    (7,980) -11.1% 0.0%
CNG HOSE            97           163              9 2.2% 0.2%
CMG HOSE            93           276            72 5.6% 1.0%
KOS HOSE            93     10,099         207 2.6% -1.4%
CMX HOSE            87        2,977            24 1.9% 6.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 29.57%         8,246        6,355 0.9%
HDA HNX 19.93%            615        1,609 4.9%
CAV HOSE 17.35%            141        1,082 6.8%
HCM HOSE 12.78%       35,159     17,198 0.0%
PPC HOSE 10.74%         5,015        4,769 2.9%
HPG HOSE 8.81%    173,761   130,723 1.9%
NLG HOSE 7.76%       21,860     11,319 -0.2%
HQC HOSE 7.57%         6,530        2,981 -1.8%
APG HOSE 6.57%         5,170        5,539 -1.8%
TDM HOSE 6.36%         4,155        1,745 1.8%
QNS UPCOM 6.23%         6,888        1,507 0.3%
FIR HOSE 5.55%         1,815        1,204 0.5%
PC1 HOSE 5.49%         8,871        1,400 0.7%
VHM HOSE 5.48%       51,740     89,593 -2.7%
PHR HOSE 5.24%       29,244     27,629 2.3%
ART HNX 5.06%         4,570        2,691 0.0%
LPB UPCOM 4.35%       21,644        9,216 -1.9%
HAI HOSE 4.10%       10,347     10,228 2.4%
BWE HOSE 3.99%         4,545        5,266 3.4%
CVT HOSE 3.56%         3,291        2,260 -0.3%
HND UPCOM 3.22%         3,923        1,377 2.4%
KDH HOSE 3.17%       11,801        4,175 0.0%
DGW HOSE 3.15%         9,996        5,292 -1.9%
AAA HOSE 2.72%       31,256     43,730 2.4%
KOS HOSE 2.64%         7,849     10,099 -1.4%
TNI HOSE 2.58%         4,869        2,811 0.0%
VHC HOSE 2.54%       15,061        6,258 -2.7%
VPI HOSE 2.40%       18,908     17,328 0.1%
NVL HOSE 2.38%       30,787     47,427 0.4%
MSH HOSE 2.22%         9,612        1,783 0.6%
OIL UPCOM 2.13%       12,839        4,841 0.5%
DIG HOSE 2.03%       18,603     27,564 1.8%
CMX HOSE 1.94%         1,254        2,977 6.9%
VJC HOSE 1.83%       37,016     19,427 -1.3%
LTG UPCOM 1.76%         5,721        3,581 -3.3%
GEX HOSE 1.44%       22,574     22,836 0.0%
TCB HOSE 1.33%       34,813     10,031 0.3%
IDI HOSE 1.25%         4,507        1,327 -0.8%
HAG HOSE 1.21%         9,192     11,957 7.0%
SHI HOSE 0.97%         1,585        2,522 0.0%
ANV HOSE 0.95%         4,160        1,658 0.0%
ABS HOSE 0.95%         1,234        8,189 7.0%
GTN HOSE 0.88%       21,199     12,227 0.0%
HHS HOSE 0.79%         6,641        1,903 0.0%
FLC HOSE 0.79%       21,320        9,668 0.3%
DCL HOSE 0.75%         4,933        2,844 3.9%
TCM HOSE 0.74%       11,481        1,645 -1.7%
ROS HOSE 0.70%       87,936     36,183 1.1%
FCN HOSE 0.69%         7,597        3,301 -1.1%
TSC HOSE 0.63%         1,667        1,464 6.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HSG HOSE    41,723   6,589,677   148,959 6.9%
FRT HOSE    12,984      731,601     42,089 6.9%
KLF HNX      6,631   4,146,129     21,797 5.6%
NKG HOSE      4,704      844,582     12,763 5.1%
FIT HOSE      3,233      523,544        8,928 6.8%
HNG HOSE      2,422      191,376        6,710 3.9%
CMX HOSE      1,254      109,202        2,977 6.9%
ABS HOSE      1,234         36,169        8,189 7.0%
DNM HNX         881         33,985        3,076 -1.5%
HDA HNX         615         82,370        1,609 4.9%
HMC HOSE         384         30,814        1,230 -7.0%
CAV HOSE         141           2,279        1,082 6.8%
NAV HOSE            22           1,229        1,381 7.0%
DGT UPCOM              6                 81        1,413 14.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.