Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 25.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    43,762   207,831  (12,187) -6.5% 6.7%
NLG HOSE    17,550     31,913    (4,053) -27.5% 6.2%
VTP UPCOM      5,753     13,206         216 4.1% 14.9%
CTG HOSE      4,372   105,671    (2,561) -1.6% 6.3%
VCB HOSE      4,086   107,513  (24,481) -23.1% 6.9%
GAB HOSE      3,410     22,905        (868) -1.9% 5.2%
KSB HOSE      2,814        9,630        (686) -4.4% 5.2%
SBT HOSE      2,292     19,643    (7,341) -18.6% -4.3%
BMP HOSE      2,140        6,607          (62) -0.8% 5.7%
HDG HOSE      1,682        8,045    (2,046) -15.4% 4.2%
LPB UPCOM      1,656     14,367    (4,435) -20.5% 5.3%
ITA HOSE      1,373        4,299         145 1.8% 4.5%
VEA UPCOM      1,234     13,354        (588) -5.3% 4.5%
ASM HOSE      1,183        4,922              4 0.1% 2.7%
APG HOSE         817     10,878         172 3.0% 0.4%
VIC HOSE         813     90,477  (33,872) -35.9% 7.0%
DLG HOSE         724        7,266        (178) -1.0% 0.6%
LDG HOSE         705     11,452            (0) 0.0% 2.7%
VPI HOSE         689        9,677        (567) -3.5% 0.4%
HDB HOSE         628     30,754  (10,873) -25.0% 2.9%
TIG HNX         610        4,156        (584) -9.9% 9.3%
TCM HOSE         574        6,871            62 0.6% 5.8%
FLC HOSE         516     16,856        (484) -1.0% 3.5%
CRE HOSE         504           888            22 1.9% 0.6%
TDH HOSE         450        4,326        (555) -11.0% 4.9%
PVD HOSE         439     23,814    (5,864) -12.2% 5.1%
AMD HOSE         439     47,837        (131) -0.4% -6.9%
KDF UPCOM         404           494         126 62.1% 11.4%
DGW HOSE         404        7,398        (493) -4.7% 6.8%
VSC HOSE         277           971        (228) -5.5% 3.3%
CMG HOSE         244        1,075        (184) -13.9% 6.0%
AST HOSE         238           770        (410) -23.4% 5.8%
FMC HOSE         204        1,129          (26) -1.3% 5.4%
HDC HOSE         198     11,874    (1,149) -6.9% 4.9%
KOS HOSE         192        4,835          (44) -0.7% 3.7%
LGL HOSE         177           193            (0) -0.2% 2.9%
BMC HOSE         167           335            80 39.3% -4.5%
TNI HOSE         151        6,648        (157) -3.0% 1.4%
VGI UPCOM         126        5,169          (15) -0.1% 8.2%
VCS HNX         109        9,182          (81) -0.3% 4.0%
FIR HOSE         100        1,440        (149) -9.6% 2.2%
TCT HOSE            95           278         101 65.7% 0.0%
ABS HOSE            90        2,248              8 1.0% 6.8%
SCR HOSE            82        5,146        (408) -2.2% 0.7%
DRH HOSE            78        5,992            (0) 0.0% -3.4%
IBC HOSE            77        2,460            (7) -0.2% 0.7%
TRA HOSE            69           223          (86) -22.8% 5.3%
VNG HOSE            67        2,501          (14) -0.4% 0.4%
CNG HOSE            62           439            90 28.7% 0.0%
TV2 HOSE            58        2,804            66 1.8% -2.7%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 50.45%           4,717      3,900 4.5%
SGT HOSE 24.06%                 11      1,588 2.3%
PHR HOSE 22.60%         20,848      9,486 4.4%
FRT HOSE 18.42%           5,073      2,238 2.0%
E1VFVN30 HOSE 8.45%         27,285      4,427 3.4%
VTP UPCOM 4.12%           5,252    13,206 14.9%
TCH HOSE 3.64%         31,955    38,907 3.0%
ANV HOSE 3.37%           2,397      1,853 0.7%
APG HOSE 3.02%           5,676    10,878 0.4%
D2D HOSE 2.63%           9,733      4,788 3.0%
BWE HOSE 2.05%           3,985      1,630 1.1%
ART HNX 2.05%         13,189      5,245 0.0%
TV2 HOSE 1.82%           3,623      2,804 -2.7%
ITA HOSE 1.75%           8,293      4,299 4.5%
LCG HOSE 1.54%           1,692      1,248 3.5%
CVT HOSE 1.48%           4,070      1,255 5.0%
HVH HOSE 1.29%           3,174      5,248 -7.0%
ABS HOSE 1.02%               829      2,248 6.8%
HND UPCOM 0.87%           1,650      1,067 0.7%
SAB HOSE 0.85%           6,126    12,155 4.8%
HAG HOSE 0.59%         10,323      4,205 -0.4%
TCM HOSE 0.55%         11,189      6,871 5.8%
KLF HNX 0.50%         14,789      7,259 -5.3%
JVC HOSE 0.16%           2,208      1,137 -0.4%
HQC HOSE 0.13%         16,013      4,583 1.8%
ASM HOSE 0.06%           6,835      4,922 2.7%
LTG UPCOM 0.05%           1,398      1,558 1.1%
MST HNX 0.02%           1,585      3,755 0.0%
NHH HOSE 0.01%         11,312    11,619 -3.6%
TVB HOSE 0.00%           2,450      2,807 -0.3%
MWG HOSE 0.00%       115,729    81,239 5.1%
ACB HNX 0.00%       140,079    65,237 5.6%
REE HOSE 0.00%         25,953      8,906 3.5%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

NLG HOSE    14,716   707,972     31,913 6.2%
TNG HNX    10,123   872,747     15,855 5.5%
SAB HOSE      6,126     44,286     12,155 4.8%
TDM HOSE      5,435   305,215     17,177 3.2%
VTP UPCOM      5,252     54,448     13,206 14.9%
SHI HOSE      3,187   392,136        8,513 -2.4%
DRH HOSE      3,157   664,902        5,992 -3.4%
MSH HOSE      2,987     95,474        5,698 1.3%
BMI HOSE      2,682   157,793        5,455 -1.0%
NBB HOSE      2,374   123,819        8,039 7.0%
MST HNX      1,585   331,570        3,755 0.0%
C69 HNX      1,042   202,962        3,521 4.1%
ABS HOSE         829     50,316        2,248 6.8%
STH UPCOM         525     24,200        1,256 1.7%
SGT HOSE            11        2,805        1,588 2.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.