Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 26.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    58,442   158,406  (20,751) -10.8% 2.4%
VIC HOSE    18,187     69,636  (32,074) -33.9% 6.8%
SAB HOSE      4,314     12,438        (781) -11.8% 4.2%
VCB HOSE      3,312     76,320  (23,859) -23.0% 3.2%
GAB HOSE      2,493     14,672        (426) -1.0% 1.6%
BID HOSE      1,963     31,902    (8,660) -15.4% 1.4%
VTP UPCOM      1,763        4,876         695 10.6% 2.9%
BMP HOSE      1,753        6,658         153 1.9% 0.7%
SBT HOSE      1,668        8,526    (6,748) -18.1% 1.7%
PPC HOSE      1,585        3,376        (200) -3.8% 0.0%
VEA UPCOM      1,493        5,777        (506) -4.9% 0.0%
PVD HOSE      1,301     16,375    (4,839) -11.3% -2.6%
SSI HOSE         981     13,518    (9,724) -21.3% -2.6%
HCM HOSE         963     14,334    (3,399) -16.3% -2.6%
SCS HOSE         933        1,560      2,141 44.7% 4.9%
NKG HOSE         933        3,955    (2,461) -32.4% 3.5%
TIG HNX         766        5,347        (527) -9.3% 8.5%
ITA HOSE         620        2,092         354 4.4% -1.4%
HBC HOSE         617        9,140        (702) -3.5% -2.3%
DIG HOSE         563        6,258        (263) -1.4% -1.4%
KLF HNX         527     10,139        (160) -1.1% -5.6%
ROS HOSE         524     19,216    (4,851) -12.5% -4.0%
APG HOSE         500        6,773         254 3.9% 1.1%
STB HOSE         495     33,418    (4,220) -4.1% -1.8%
VSC HOSE         490        1,070        (192) -4.7% 1.0%
TCM HOSE         374        4,959         139 1.3% -1.2%
HDG HOSE         339     10,823    (1,856) -14.5% -5.2%
KBC HOSE         326        5,728    (6,776) -23.0% -0.4%
AAA HOSE         320     16,675              9 0.0% -1.4%
PLX HOSE         266     14,130    (5,017) -20.3% -1.0%
KOS HOSE         260        3,018          (17) -0.3% 2.2%
HAG HOSE         237        4,536            57 0.6% -0.4%
BMC HOSE         219           385            51 25.9% -3.7%
HPX HOSE         198        2,350          (91) -1.3% -0.2%
TDH HOSE         189        1,606        (372) -7.2% -0.3%
FLC HOSE         182     13,826        (427) -0.9% -4.3%
VNG HOSE         176        2,049            (5) -0.2% 0.0%
FMC HOSE         166        1,179              3 0.1% -2.7%
HVN HOSE         165        8,969    (3,834) -22.6% 0.0%
SDT HNX         165           237            67 42.4% 3.6%
CMG HOSE         158           740        (138) -11.3% 0.4%
IMP HOSE         155        3,179          (13) -0.3% -3.1%
TCH HOSE         154        5,269         917 2.9% -4.1%
IBC HOSE         149        1,554            11 0.4% 1.4%
ASM HOSE         146        1,557         132 2.1% -2.2%
HSG HOSE         136        9,838        (439) -1.8% -2.1%
CSV HOSE         134           988            77 4.8% -0.8%
SZC HOSE         134        1,788            (8) -0.2% -2.4%
DGW HOSE         130        5,237        (400) -4.2% -0.8%
HAH HOSE         129           573          (18) -1.7% -3.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 44.70%           4,789      1,560 4.9%
PHR HOSE 17.62%         18,950      5,436 -2.1%
FRT HOSE 16.33%           4,232      2,142 -5.5%
E1VFVN30 HOSE 14.76%         24,685    11,678 -0.6%
VNS HOSE 11.15%               604      1,007 5.4%
VTP UPCOM 10.59%           6,566      4,876 2.9%
ITA HOSE 4.42%           8,001      2,092 -1.4%
APG HOSE 3.90%           6,504      6,773 1.1%
TCH HOSE 2.91%         31,476      5,269 -4.1%
D2D HOSE 2.79%           9,069      5,359 -2.5%
ASM HOSE 2.06%           6,379      1,557 -2.2%
ART HNX 1.99%         12,927      4,476 -4.0%
BMP HOSE 1.93%           7,922      6,658 0.7%
ABS HOSE 1.64%           1,066      3,835 6.9%
CVT HOSE 1.49%           3,818      1,376 -1.3%
TCM HOSE 1.28%         10,868      4,959 -1.2%
HVH HOSE 1.13%           3,656      3,075 -6.9%
ANV HOSE 1.09%           2,365      1,888 1.0%
TV2 HOSE 0.94%           3,933      3,004 -3.6%
HAG HOSE 0.59%           9,795      4,536 -0.4%
IBC HOSE 0.43%           2,677      1,554 1.4%
LDG HOSE 0.36%         15,197      2,043 -4.2%
DRH HOSE 0.33%           3,042      3,564 6.1%
HQC HOSE 0.14%         14,481      3,533 -4.4%
FMC HOSE 0.14%           1,972      1,179 -2.7%
VGI UPCOM 0.05%         10,684      5,477 -3.8%
AAA HOSE 0.05%         19,134    16,675 -1.4%
CTF HOSE 0.02%           3,104      2,471 -0.2%
MST HNX 0.01%           1,841      3,356 -7.5%
NHH HOSE 0.01%         11,578      8,838 -2.2%
TVB HOSE 0.00%           2,483      1,460 0.9%
MWG HOSE 0.00%       111,651    97,711 -5.5%
ACB HNX 0.00%       130,098    49,483 -2.4%
REE HOSE 0.00%         23,427      5,949 -2.2%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

BVH HOSE    22,353   607,745     51,586 6.9%
MST HNX      1,841   420,870        3,356 -7.5%
ABS HOSE      1,066     62,738        3,835 6.9%
DNM HNX         216     14,532        1,822 9.8%
PTI HNX         155     10,348        8,574 9.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.