Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 27.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    22,936   172,122  (13,290) -6.9% 1.3%
CTG HOSE    15,019     64,669    (4,919) -3.6% 1.1%
VCB HOSE    12,130     70,975  (19,495) -19.2% 2.8%
AGG HOSE    10,138        3,165             -   0.0% -1.7%
VIC HOSE    10,038     58,418  (19,874) -22.8% 5.4%
VTP UPCOM      7,754        3,340      1,294 18.0% 0.5%
E1VFVN30 HOSE      7,225     11,598      3,189 13.5% 0.5%
VHM HOSE      6,299     25,586  (45,594) -51.1% -0.8%
PLX HOSE      5,164     14,095    (4,707) -19.1% 0.1%
LPB UPCOM      4,701        8,321    (4,717) -23.7% 0.7%
ROS HOSE      4,499     77,441    (4,426) -11.0% -6.8%
SAB HOSE      3,924     12,260          (16) -0.2% 5.5%
BID HOSE      3,923     25,610    (7,876) -14.5% 0.2%
GAS HOSE      2,930     17,525  (14,349) -31.6% -0.3%
BIC HOSE      2,469           148              3 6.4% -0.8%
VEA UPCOM      2,313        5,445        (412) -4.1% -1.9%
BVS HNX      1,702           124          (21) -5.8% 1.2%
PPC HOSE      1,668        2,284            (9) -0.2% 2.3%
KBC HOSE      1,581        5,262    (5,919) -20.4% 0.9%
GAB HOSE      1,255        4,620        (322) -0.8% -1.0%
PTB HOSE      1,157        6,205    (3,934) -32.1% -2.5%
LDG HOSE      1,145        5,559            55 0.4% -6.8%
VIP HOSE         953           980              2 0.9% 2.2%
SCS HOSE         758        1,727         682 22.1% -2.0%
VSC HOSE         673        2,001          (95) -2.7% 0.2%
SBT HOSE         643     18,131    (6,477) -18.5% 6.7%
APG HOSE         489        4,359         294 4.2% -3.5%
HSG HOSE         453     11,248        (957) -4.7% 2.7%
MCH UPCOM         430           783          (25) -2.6% 1.5%
HQC HOSE         405        6,020              4 0.0% -1.9%
NVL HOSE         388     12,259  (12,209) -34.0% 0.2%
TNG HNX         369        3,183    (1,871) -19.3% 0.0%
DLG HOSE         325        6,213            (4) 0.0% 1.2%
HDG HOSE         323        2,036    (1,458) -11.6% 1.7%
FLC HOSE         313     20,047        (400) -0.9% -4.9%
BMP HOSE         291        1,514         380 5.3% 0.6%
TIG HNX         282        6,427        (471) -8.4% 3.9%
HHS HOSE         279        2,942        (207) -2.4% -1.5%
FRT HOSE         259        4,385         422 10.6% -2.9%
KOS HOSE         257        5,365            47 0.8% -1.4%
QNS UPCOM         199        1,559    (3,047) -35.1% -3.3%
FMC HOSE         194           508            23 1.3% -2.2%
SSI HOSE         191     15,644    (9,318) -22.7% -1.2%
IBC HOSE         188        1,894            30 1.1% 0.5%
AAA HOSE         188     16,641            52 0.3% -1.0%
GEX HOSE         187        1,639        (802) -3.8% -0.7%
TCM HOSE         179        1,682         167 1.6% 0.4%
TDH HOSE         173        1,873        (308) -6.7% -0.6%
ASM HOSE         170        3,295         150 2.8% -1.2%
TNI HOSE         161        5,309          (95) -1.8% -3.7%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 22.08%           3,088      1,727 -2.0%
VTP UPCOM 17.97%           7,200      3,340 0.5%
PHR HOSE 16.37%         15,258      3,281 -1.6%
E1VFVN30 HOSE 13.49%         23,651    11,598 0.5%
FRT HOSE 10.57%           3,998      4,385 -2.9%
ITA HOSE 6.39%           6,610      2,654 -0.5%
BMP HOSE 5.28%           7,188      1,514 0.6%
APG HOSE 4.19%           7,014      4,359 -3.5%
TCH HOSE 2.91%         30,104    16,719 4.4%
ASM HOSE 2.85%           5,271      3,295 -1.2%
D2D HOSE 2.22%           9,435      2,061 -1.5%
TCM HOSE 1.64%         10,175      1,682 0.4%
ART HNX 1.50%         12,603      5,517 0.0%
ABS HOSE 1.46%           1,462      1,865 7.0%
KLF HNX 1.22%         15,243      9,033 -5.9%
IBC HOSE 1.13%           2,691      1,894 0.5%
HAG HOSE 1.05%           8,269      5,131 -1.5%
TV2 HOSE 0.96%           4,179      1,417 -1.0%
KOS HOSE 0.80%           5,789      5,365 -1.4%
TVB HOSE 0.52%           2,484      1,597 0.0%
VNG HOSE 0.44%           3,337      2,193 -0.8%
LDG HOSE 0.42%         13,047      5,559 -6.8%
BCG HOSE 0.37%           1,543      1,630 -4.2%
VGC HOSE 0.33%           4,387      2,387 0.0%
CTF HOSE 0.33%           3,153      2,507 -0.4%
AAA HOSE 0.29%         18,168    16,641 -1.0%
HQC HOSE 0.03%         13,762      6,020 -1.9%
MST HNX 0.01%           2,046      1,627 5.0%
MWG HOSE 0.00%       122,174    98,347 -6.3%
IMP HOSE 0.00%           4,654      3,525 -1.4%
ACB HNX 0.00%       112,750    58,652 1.0%
REE HOSE 0.00%         21,145      5,445 -0.4%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ROS HOSE    40,319   8,138,429     77,441 -6.8%
GKM HNX      1,550      101,803        4,390 0.0%
DNM HNX         411         26,184        1,239 9.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.