Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 27.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VHM HOSE      5,200    36,421      3,036 4.9% -0.2%
HPG HOSE      2,595    98,238    17,599 9.7% 0.2%
CMX HOSE      1,943      4,853            13 0.9% 6.8%
POW HOSE      1,864    59,962    (5,793) -8.9% 3.6%
VIC HOSE      1,820    19,019  (45,699) -55.1% -0.1%
SAB HOSE      1,737      7,100    (1,030) -5.1% -1.6%
ROS HOSE      1,649    45,738      1,148 2.0% 5.4%
NT2 HOSE      1,140      7,497            17 0.1% -0.7%
KBC HOSE      1,092    55,457    (2,729) -7.6% 5.8%
CTD HOSE      1,064    16,256        (683) -3.4% 3.3%
GVR HOSE         749    12,728        (378) -3.6% 6.9%
HCM HOSE         659    10,426      4,543 13.3% 0.0%
HVN HOSE         639    16,391    (2,860) -5.1% -1.3%
VEA UPCOM         602      4,752    (1,298) -14.7% 1.2%
PPC HOSE         547      3,255         600 10.6% 1.0%
BMI HOSE         350      6,019    (1,135) -10.5% 3.7%
CSV HOSE         283      4,469    (3,183) -33.1% -2.6%
APG HOSE         274      4,743         313 5.9% 0.9%
VTP UPCOM         237      2,292      2,260 27.0% 1.0%
TCH HOSE         234    20,976    (1,074) -8.2% 3.2%
DCM HOSE         231      9,065         107 0.7% 0.0%
RAL HOSE         229      1,349    (1,304) -77.9% -2.8%
NVL HOSE         225    33,313         768 2.2% -1.5%
PHR HOSE         202    74,283      1,462 4.9% 4.6%
TNI HOSE         196      2,579         136 2.9% -0.5%
HUT HNX         188      1,263    (1,578) -22.6% 0.0%
SCR HOSE         186      5,697            97 0.9% 1.0%
CII HOSE         182    28,002        (772) -3.8% 2.9%
D2D HOSE         177    21,487        (179) -1.8% 5.0%
HDA HNX         166      1,443         123 16.0% -2.4%
ASM HOSE         138      2,904          (83) -1.4% 1.1%
PTB HOSE         135      2,532    (2,802) -21.6% 1.4%
CTR UPCOM         132      8,343         104 0.6% -1.2%
VNG HOSE         131      1,752          (14) -0.6% 3.4%
GEG HOSE         129      4,269            19 0.3% -0.2%
FIR HOSE         129      1,604            90 4.8% 0.5%
CMG HOSE         121      1,862            72 5.8% -1.2%
BDG UPCOM         120         126            63 33.3% 1.5%
SLS HNX         117         301            31 11.1% -0.8%
PC1 HOSE         117      3,192         506 6.0% 1.1%
KOS HOSE         116      8,738         214 2.5% -1.0%
HAH HOSE         115         543            32 3.0% -1.0%
MCH UPCOM         115         294         165 11.3% 1.1%
STK HOSE         114      1,180          (28) -0.9% 2.1%
VCS HNX         100    10,198         148 0.4% 1.5%
SNZ UPCOM            95      1,876              1 0.2% 12.9%
VIP HOSE            88         191            63 10.8% 2.1%
NTL HOSE            85      2,400          (74) -1.7% 3.0%
CSM HOSE            81         809        (127) -4.5% -0.9%
MSH HOSE            77         612         213 2.2% -0.3%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 26.95%         8,387      2,292 1.0%
VGC HOSE 26.19%         2,389      3,236 1.2%
HDA HNX 15.98%             767      1,443 -2.4%
HCM HOSE 13.28%       34,201    10,426 0.0%
PPC HOSE 10.60%         5,657      3,255 1.0%
HPG HOSE 9.69%     181,558    98,238 0.2%
HQC HOSE 7.59%         6,386      2,520 0.9%
TDM HOSE 6.92%         4,593      8,208 4.3%
QNS UPCOM 6.34%         6,750      4,267 1.5%
PC1 HOSE 6.04%         8,376      3,192 1.1%
APG HOSE 5.85%         5,338      4,743 0.9%
CMG HOSE 5.77%         1,255      1,862 -1.2%
VHM HOSE 4.88%       62,206    36,421 -0.2%
PHR HOSE 4.86%       30,062    74,283 4.6%
ART HNX 4.85%         4,660      3,539 0.0%
FIR HOSE 4.76%         1,891      1,604 0.5%
NLG HOSE 4.50%       19,967      5,900 -0.5%
DHG HOSE 4.27%         2,579      1,230 -1.3%
CVT HOSE 3.85%         3,336      3,904 0.0%
BWE HOSE 3.19%         5,309      5,892 2.9%
HAI HOSE 3.19%       10,343    11,264 3.6%
DGW HOSE 3.14%         9,795      5,258 -0.8%
AAA HOSE 2.95%       35,709    24,452 0.8%
TNI HOSE 2.94%         4,631      2,579 -0.5%
HND UPCOM 2.55%         4,955      4,616 4.4%
KOS HOSE 2.47%         8,651      8,738 -1.0%
KDH HOSE 2.27%       12,112      6,699 0.5%
OIL UPCOM 2.18%       12,818      5,873 -3.4%
NVL HOSE 2.17%       35,408    33,313 -1.5%
ROS HOSE 2.01%       57,204    45,738 5.4%
GEX HOSE 1.57%       23,974    16,574 -1.5%
DIG HOSE 1.54%       20,418      8,910 0.0%
HAG HOSE 1.53%       11,563    10,024 2.7%
IDI HOSE 1.51%         4,247      4,936 3.5%
FMC HOSE 1.46%         2,352      1,216 -0.9%
LTG UPCOM 1.42%         5,897      3,443 3.3%
TCB HOSE 1.37%       33,751      8,342 -0.3%
LPB UPCOM 1.19%       21,890      9,607 -1.4%
SCR HOSE 0.93%       10,417      5,697 1.0%
VJC HOSE 0.91%       36,666    19,591 -1.0%
GTN HOSE 0.90%       22,998    13,538 -1.3%
SHI HOSE 0.87%         1,757      2,799 0.0%
CMX HOSE 0.87%         1,514      4,853 6.8%
HHS HOSE 0.85%         6,274      1,238 6.9%
AMD HOSE 0.75%       16,881    26,440 5.5%
FCN HOSE 0.74%         7,902      7,666 3.7%
ANV HOSE 0.74%         4,039      5,291 6.8%
C4G UPCOM 0.74%         2,875      1,341 0.5%
FLC HOSE 0.73%       18,444    15,088 0.7%
TCM HOSE 0.72%       10,945      2,309 -1.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PHR HOSE    30,062      707,281     74,283 4.6%
D2D HOSE      9,993      186,547     21,487 5.0%
NKG HOSE      6,292   1,097,652     17,780 6.9%
SZC HOSE      6,168      387,295     27,321 6.9%
LHG HOSE      2,280      154,843        7,547 4.4%
TSC HOSE      1,522      689,490        3,517 4.0%
CMX HOSE      1,514      129,357        4,853 6.8%
C32 HOSE      1,057         47,883        5,653 6.8%
ABS HOSE         957         54,327        6,117 3.0%
SNZ UPCOM         599         33,080        1,876 12.9%
LHC HNX         461           7,980        2,289 5.4%
GVT UPCOM         135           3,720        1,107 2.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.