Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 31.07.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VHM HOSE    18,666    91,576         704 0.5% 0.5%
VNM HOSE    15,041    55,447  (11,770) -8.0% -0.4%
NVL HOSE    10,358    83,639         549 0.8% 0.8%
PHR HOSE      4,705    29,313      3,519 3.6% 0.4%
DHT HNX      3,361      7,043         911 23.5% 2.2%
ITA HOSE      2,163    57,078            19 0.0% -6.5%
STB HOSE      1,855    37,807      3,414 2.6% -0.5%
PLX HOSE      1,696      6,679      3,332 11.3% 0.4%
HDB HOSE      1,585    10,191        (569) -2.4% -0.2%
GTN HOSE      1,510    27,459         452 0.7% -1.6%
CTG HOSE      1,411    47,433         893 0.9% 0.0%
VTP UPCOM      1,292      4,205         650 19.7% 1.5%
VCS HNX      1,290      4,827         265 2.6% -0.2%
FRT HOSE      1,288      7,281         942 5.5% -2.8%
BSR UPCOM      1,256      4,624        (665) -3.5% -0.1%
BMP HOSE         962      2,589      1,014 15.8% 0.4%
TDM HOSE         751      4,571         523 14.5% 0.6%
FUEVFVND HOSE         702      1,064         949 39.2% -5.1%
BID HOSE         677    12,915    (1,810) -4.8% -0.8%
HAG HOSE         677    11,709         705 2.7% 1.9%
SSI HOSE         610    23,706    (1,247) -1.4% -0.4%
KDC HOSE         599      4,712          (67) -0.5% -1.5%
BWE HOSE         543      2,048        (539) -7.4% 0.8%
VSC HOSE         523      7,394         392 5.2% 1.3%
TV2 HOSE         522      2,851         221 4.4% -1.9%
HQC HOSE         517      7,111         176 0.9% -2.1%
CSV HOSE         495      1,016         998 31.6% -0.5%
VEA UPCOM         481      1,108      3,298 45.6% -0.9%
VPI HOSE         468      7,847        (298) -1.1% -0.2%
CNVL2001 HOSE         462         493             -   0.0% -
SCS HOSE         455         896         784 26.6% -0.5%
RAL HOSE         447      1,753         673 39.1% 2.0%
SZC HOSE         417    21,320         704 1.3% 0.0%
ROS HOSE         339    12,400         338 1.0% -4.5%
PPC HOSE         330      1,483         529 16.2% -0.2%
APH HOSE         310    12,244             -   0.0% 5.6%
SZL HOSE         301         920      1,051 26.8% -0.5%
AST HOSE         296      1,256        (421) -11.5% -1.5%
MCH UPCOM         286      3,694        (486) -13.5% -0.8%
DTD HNX         279      4,071             -   0.0% -0.6%
LDG HOSE         252      6,757         155 0.6% -1.6%
TLG HOSE         241         621      2,486 42.6% -1.6%
ACV UPCOM         235      2,684         124 0.9% -0.5%
SJF HOSE         218      3,447            36 0.6% -4.3%
SCR HOSE         200      3,307          (98) -1.1% -0.6%
DBC HOSE         190    48,663    (2,302) -1.2% -0.4%
CVT HOSE         168      2,547            79 1.3% 0.9%
POW HOSE         167      8,099      4,754 13.6% -1.0%
GAS HOSE         164    10,495    (4,924) -11.2% -0.5%
OGC HOSE         162      4,429            51 0.9% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VEA UPCOM 45.55%        7,241      1,108 -0.9%
FUEVFVND HOSE 39.20%        2,421      1,064 -5.1%
RAL HOSE 39.11%        1,720      1,753 2.0%
VCI HOSE 33.52%     16,253      2,525 0.0%
CSV HOSE 31.59%        3,161      1,016 -0.5%
LIX HOSE 28.03%        6,258      1,774 0.0%
DHT HNX 23.52%        3,875      7,043 2.2%
CMX HOSE 21.92%     11,011      1,854 -2.0%
VTP UPCOM 19.75%        3,291      4,205 1.5%
FMC HOSE 18.10%        4,668      1,554 -1.0%
PPC HOSE 16.23%        3,257      1,483 -0.2%
BMP HOSE 15.75%        6,436      2,589 0.4%
TDM HOSE 14.55%        3,593      4,571 0.6%
VIC HOSE 13.72%     32,015    31,443 2.2%
POW HOSE 13.60%     34,955      8,099 -1.0%
VRE HOSE 13.38%     79,324    21,495 -0.8%
VCB HOSE 13.28%     74,254    31,758 -0.9%
PLX HOSE 11.28%     29,537      6,679 0.4%
SAB HOSE 10.48%     28,059    20,166 0.1%
PLC HNX 8.62%        3,308      1,257 0.7%
KDH HOSE 8.36%     12,386      2,802 0.2%
TIP HOSE 7.89%        5,765      1,767 -2.4%
DHC HOSE 6.84%     61,516    25,380 -1.6%
LTG UPCOM 5.86%        3,212      2,229 2.5%
BFC HOSE 5.76%        5,215      1,221 -0.9%
FRT HOSE 5.53%     17,046      7,281 -2.8%
NT2 HOSE 5.44%        8,300      1,633 0.0%
VSC HOSE 5.18%        7,556      7,394 1.3%
APG HOSE 5.17%        8,149      6,433 5.4%
GEX HOSE 5.07%     70,728      7,146 -2.4%
ART HNX 4.88%        3,611      4,339 10.0%
PET HOSE 4.83%        4,390      3,620 -0.8%
CTR UPCOM 4.72%     20,177      9,767 0.5%
HND UPCOM 4.58%        2,726      1,039 2.8%
TV2 HOSE 4.43%        4,995      2,851 -1.9%
PC1 HOSE 4.30%     13,146      2,695 -0.6%
TCM HOSE 3.88%     20,215    12,211 1.6%
TNI HOSE 3.69%        6,450      1,460 -5.4%
FLC HOSE 3.61%     25,077      9,848 -1.4%
PHR HOSE 3.59%     98,009    29,313 0.4%
PVT HOSE 3.52%     11,243      2,044 -1.1%
TNA HOSE 3.50%        1,923    11,025 -3.1%
SHS HNX 3.20%     34,259    14,665 -2.0%
MHC HOSE 2.81%        7,208      1,818 -5.8%
VND HOSE 2.72%        7,566      3,645 -2.6%
HAG HOSE 2.67%     26,441    11,709 1.9%
VCS HNX 2.63%     10,060      4,827 -0.2%
STB HOSE 2.59%   131,798    37,807 -0.5%
FTS HOSE 2.20%        7,081      1,469 -1.2%
DIG HOSE 1.94%     17,614      9,447 -0.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HDG HOSE    14,132      757,194     34,533 7.0%
ASM HOSE      9,399   1,841,899     18,649 6.1%
TTB HOSE      4,205      803,820        9,097 -0.2%
GIL HOSE      3,276      176,165        7,331 2.8%
TNA HOSE      1,923      113,828     11,025 -3.1%
TCL HOSE      1,065        42,612        3,659 1.4%
PVX UPCOM         347      373,784        2,241 11.1%
NED UPCOM            39           4,190        1,059 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.