Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Tra cứu cổ phiếu theo Smart Money ?Công cụ giúp chủ động tra cứu "sức khỏe" của cổ phiếu dựa trên các tiêu chí: Đà tăng (tìm kiếm cổ phiếu khỏe), Tích lũy (nền giá an toàn), Cơ bản (các chỉ tiêu phân tích cơ bản), Vốn hóa, Thanh khoản , % Washout (mức tăng giá ngắn hạn) và Điểm Tổng hợp (ưu tiên Điểm tổng hợp > 7, Đà tăng >7, Tích lũy >7, Washout < 25%). NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu. 40737 lượt sử dụng

Khách hàng vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ để có thể truy cập tính năng này

   Đăng ký