Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

58%

Bất động sản (23.3%)

58%

Ngân hàng (19.2%)

36%

Thực phẩm và đồ uống (15.7%)

36%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

69%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.2%)

15%

Du lịch và Giải trí (3.5%)

12%

Xây dựng và Vật liệu (3.5%)

54%

Dầu khí (3.1%)

10%

Viễn thông (2.9%)

100%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

74%

Hóa chất (2.5%)

80%

Bảo hiểm (1.8%)

21%

Bán lẻ (1.5%)

97%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

43%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

57%

Công nghệ Thông tin (1%)

91%

Y tế (0.9%)

35%

Truyền thông (0.6%)

93%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

81%

VN30 (100%)

58%

Viễn thông (2.9%)

100%

Bán lẻ (1.5%)

97%

Truyền thông (0.6%)

93%

Công nghệ Thông tin (1%)

91%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

81%

Hóa chất (2.5%)

80%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

74%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8%)

69%

Bất động sản (23.3%)

58%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

57%

Xây dựng và Vật liệu (3.5%)

54%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

43%

Thực phẩm và đồ uống (15.7%)

36%

Ngân hàng (19.2%)

36%

Y tế (0.9%)

35%

Bảo hiểm (1.8%)

21%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.2%)

15%

Du lịch và Giải trí (3.5%)

12%

Dầu khí (3.1%)

10%
Công nghệ Thông tin
93
CP tiêu biểu:
FPT CMG
Viễn thông
92
CP tiêu biểu:
VGI
Bán lẻ
91
CP tiêu biểu:
MWG
Truyền thông
84
CP tiêu biểu:
VEF
Hóa chất
73
CP tiêu biểu:
PHR TRC GVR
Bất động sản
65
CP tiêu biểu:
NTC HDG NTL D2D KBC
Ngân hàng
61
CP tiêu biểu:
VCB BID VIB
Hàng cá nhân & Gia dụng
57
CP tiêu biểu:
PNJ
Ô tô và phụ tùng
56
CP tiêu biểu:
HAX
Xây dựng và Vật liệu
54
CP tiêu biểu:
PTB VCS BMP BAX VCG
Du lịch và Giải trí
52
CP tiêu biểu:
DAH
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
51
CP tiêu biểu:
REE TV2 AST GMD PVT
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
49
CP tiêu biểu:
TDM HND BWE GEG PGC
Thực phẩm và đồ uống
48
CP tiêu biểu:
SAB FMC SMB HNG GTN
Y tế
39
CP tiêu biểu:
Tài nguyên Cơ bản
39
CP tiêu biểu:
SHI VIF
Bảo hiểm
38
CP tiêu biểu:
PVI BMI ABI
Dầu khí
38
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
37
CP tiêu biểu: