Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

31%

Bất động sản (23.9%)

16%

Ngân hàng (21.8%)

57%

Thực phẩm và đồ uống (14.4%)

10%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

12%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.4%)

18%

Du lịch và Giải trí (3.5%)

56%

Xây dựng và Vật liệu (3.3%)

28%

Dầu khí (2.8%)

0%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

77%

Viễn thông (2.2%)

13%

Hóa chất (2.1%)

13%

Bảo hiểm (1.6%)

2%

Bán lẻ (1.5%)

10%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

23%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

68%

Y tế (0.9%)

72%

Truyền thông (0.6%)

9%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

77%

VN30 (100%)

31%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

91%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

77%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

77%

Y tế (0.9%)

72%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

68%

Ngân hàng (21.8%)

57%

Du lịch và Giải trí (3.5%)

56%

Xây dựng và Vật liệu (3.3%)

28%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

23%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.4%)

18%

Bất động sản (23.9%)

16%

Hóa chất (2.1%)

13%

Viễn thông (2.2%)

13%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.5%)

12%

Thực phẩm và đồ uống (14.4%)

10%

Bán lẻ (1.5%)

10%

Truyền thông (0.6%)

9%

Bảo hiểm (1.6%)

2%

Dầu khí (2.8%)

0%
Công nghệ Thông tin
83
CP tiêu biểu:
FPT
Ô tô và phụ tùng
81
CP tiêu biểu:
DRC TCH
Du lịch và Giải trí
68
CP tiêu biểu:
VJC
Ngân hàng
66
CP tiêu biểu:
VCB BID NVB
Bán lẻ
64
CP tiêu biểu:
VPG
Y tế
63
CP tiêu biểu:
DHG DBD AMV DHT
Tài nguyên Cơ bản
62
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC
Bất động sản
60
CP tiêu biểu:
SDI NTC KDH PDR NTL
Truyền thông
60
CP tiêu biểu:
Hàng cá nhân & Gia dụng
53
CP tiêu biểu:
PNJ
Xây dựng và Vật liệu
52
CP tiêu biểu:
PTB VCG L14 THG VCP
Viễn thông
45
CP tiêu biểu:
FOX
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
44
CP tiêu biểu:
PPC
Hóa chất
36
CP tiêu biểu:
NHH TRC DPR
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
33
CP tiêu biểu:
REE TCL CAV AST TYA
Dịch vụ tài chính
33
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
24
CP tiêu biểu:
SMB VCF TNA NAF BSQ
Bảo hiểm
17
CP tiêu biểu:
ABI
Dầu khí
12
CP tiêu biểu: