Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

48%

Bất động sản (22.9%)

53%

Ngân hàng (19.1%)

79%

Thực phẩm và đồ uống (16.2%)

41%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8.6%)

82%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.5%)

82%

Du lịch và Giải trí (3.6%)

98%

Dầu khí (3.5%)

64%

Xây dựng và Vật liệu (3.3%)

37%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

8%

Viễn thông (2.3%)

90%

Hóa chất (2.2%)

10%

Bảo hiểm (1.9%)

94%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

58%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

30%

Bán lẻ (1.2%)

95%

Y tế (1%)

37%

Công nghệ Thông tin (0.9%)

98%

Truyền thông (0.6%)

90%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

57%

VN30 (100%)

48%

Công nghệ Thông tin (0.9%)

98%

Du lịch và Giải trí (3.6%)

98%

Bán lẻ (1.2%)

95%

Bảo hiểm (1.9%)

94%

Truyền thông (0.6%)

90%

Viễn thông (2.3%)

90%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (7.5%)

82%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (8.6%)

82%

Ngân hàng (19.1%)

79%

Dầu khí (3.5%)

64%

Dịch vụ tài chính (1.3%)

58%

Ô tô và phụ tùng (0.4%)

57%

Bất động sản (22.9%)

53%

Thực phẩm và đồ uống (16.2%)

41%

Y tế (1%)

37%

Xây dựng và Vật liệu (3.3%)

37%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.2%)

30%

Hóa chất (2.2%)

10%

Tài nguyên Cơ bản (2.6%)

8%
Truyền thông
86
CP tiêu biểu:
VEF FOC
Công nghệ Thông tin
85
CP tiêu biểu:
FPT CMG
Bán lẻ
83
CP tiêu biểu:
MWG FRT
Viễn thông
81
CP tiêu biểu:
VGI
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
74
CP tiêu biểu:
VEA VTP TV2 AST ACV
Du lịch và Giải trí
72
CP tiêu biểu:
SCS HVN
Ngân hàng
62
CP tiêu biểu:
VCB EIB
Hóa chất
60
CP tiêu biểu:
PHR AAA DPR TRC
Bất động sản
56
CP tiêu biểu:
D2D SDI HDG VIC HPX
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
55
CP tiêu biểu:
PPC TDM GEG BWE HND
Thực phẩm và đồ uống
53
CP tiêu biểu:
SAB HNG SMB MCH GTN
Dầu khí
51
CP tiêu biểu:
PVS PLX
Xây dựng và Vật liệu
48
CP tiêu biểu:
VGC VCG PTB CTR NNC
Hàng cá nhân & Gia dụng
44
CP tiêu biểu:
VGG TNG STK FTM PPH
Ô tô và phụ tùng
38
CP tiêu biểu:
Bảo hiểm
36
CP tiêu biểu:
PVI
Y tế
35
CP tiêu biểu:
Dịch vụ tài chính
33
CP tiêu biểu:
Tài nguyên Cơ bản
19
CP tiêu biểu:
DHC SHI