Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Xu hướng ngành ?Xu hướng thị trường là một sản phẩm được định hướng cung cấp cho nhà đầu tư một bức tranh tổng thể về diễn biến của thị trường với đa chiều các góc độ phân tích biến động các ngành.

VN30 (100%)

78%

Ngân hàng (24.4%)

100%

Bất động sản (23.1%)

36%

Thực phẩm và đồ uống (14.3%)

64%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.2%)

15%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

14%

Du lịch và Giải trí (3.4%)

63%

Xây dựng và Vật liệu (2.9%)

32%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

85%

Dầu khí (2.7%)

59%

Viễn thông (2%)

0%

Hóa chất (1.9%)

66%

Bảo hiểm (1.6%)

26%

Bán lẻ (1.5%)

95%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

67%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

90%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

64%

Y tế (0.9%)

30%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

82%

Truyền thông (0.5%)

12%

VN30 (100%)

78%

Ngân hàng (24.4%)

100%

Bán lẻ (1.5%)

95%

Công nghệ Thông tin (1.1%)

90%

Tài nguyên Cơ bản (2.7%)

85%

Ô tô và phụ tùng (0.5%)

82%

Dịch vụ tài chính (1.2%)

67%

Hóa chất (1.9%)

66%

Hàng cá nhân & Gia dụng (1.1%)

64%

Thực phẩm và đồ uống (14.3%)

64%

Du lịch và Giải trí (3.4%)

63%

Dầu khí (2.7%)

59%

Bất động sản (23.1%)

36%

Xây dựng và Vật liệu (2.9%)

32%

Y tế (0.9%)

30%

Bảo hiểm (1.6%)

26%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (7.2%)

15%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt (6.9%)

14%

Truyền thông (0.5%)

12%

Viễn thông (2%)

0%
Ngân hàng
90
CP tiêu biểu:
VCB MBB VPB VIB SHB
Ô tô và phụ tùng
85
CP tiêu biểu:
DRC TCH
Công nghệ Thông tin
85
CP tiêu biểu:
FPT
Bán lẻ
81
CP tiêu biểu:
MWG DGW PET HTM
Tài nguyên Cơ bản
77
CP tiêu biểu:
HPG HSG DHC
Du lịch và Giải trí
66
CP tiêu biểu:
VJC
Hàng cá nhân & Gia dụng
65
CP tiêu biểu:
PNJ NET
Bất động sản
54
CP tiêu biểu:
SDI KBC VPI HTN IDV
Y tế
48
CP tiêu biểu:
Xây dựng và Vật liệu
45
CP tiêu biểu:
CTR THG CII
Dịch vụ tài chính
45
CP tiêu biểu:
EVF
Điện, nước & xăng dầu khí đốt
37
CP tiêu biểu:
HND PPC
Viễn thông
37
CP tiêu biểu:
Truyền thông
35
CP tiêu biểu:
Hóa chất
32
CP tiêu biểu:
DPR NHH
Dầu khí
32
CP tiêu biểu:
Thực phẩm và đồ uống
32
CP tiêu biểu:
VCF NAF HVG
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
28
CP tiêu biểu:
REE AST TCL CAV
Bảo hiểm
26
CP tiêu biểu:
BMI