Giới thiệu bộ tools Chứng quyền - HSC Online

Dựa vào nhu cầu thực tiễn cần có một bộ công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giúp việc đầu tư chứng quyền trở nên đơn giản và hiệu quả, HSC phát triển các công cụ tính toán và tạo lập danh mục Chứng quyền, được triển khai trên website HSC Online bao gồm các tools sau:

  • Tạo danh mục chứng quyền: Đây là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhanh chóng lựa chon các chứng quyền phù hợp nhất trong số rất nhiều chứng quyền được niêm yết
  • Tính toán số lượng chứng quyền: Hỗ trợ nhà đầu tư xác định cần bao nhiêu tiền để có thể đầu tư chứng quyền, tối ưu hoá danh mục cổ phiếu, chứng quyền
  • Tra cứu:  Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyên sâu về chứng quyền được quan tâm. 
  • Định giá: Phần này cung cấp công cụ tính toán giá lý thuyết của chứng quyền cũng như mô phỏng giá thị trường của chứng quyền theo giá cổ phiếu cỏ sở và Biến động hàm ý (implied volatility)
  • So sánh chứng quyền: tool này dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư của HSC Online. Đây là tool chuyên sâu, cung cấp các thông tin quan trọng về quản trị rủi ro và các yếu tố then chốt trong quá trình ra quyết định đầu tư chứng quyền
  • Ngoài ra trong bộ công cụ này còn có thêm mục Điều khoản để nhà đầu tư nắm rõ các điều khoản của chứng quyền được niêm yết, mục Định nghĩa để nhà đầu tư nắm rõ các định nghĩa cần thiết khi giao dịch. 

Trong giai đoạn đầu phát triển, HSC muốn mang tới sự lan toả về cách thức giao dịch chứng quyền trong cộng đồng nhà đầu tư, do đó tất cả nhà đầu tư đều có thể sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm (Tạo danh mục, Tính toán SL, Tra cứu, Định giá) bằng cách truy cập vào website online.hsc.com.vn

 

 

Để có thể đăng nhập và sử dụng bộ tool chứng quyền cũng như các bộ tool cổ phiếu/phái sinh khác. 

  • Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây: Đăng ký tư vấn
  • Nếu khách hàng đã đăng ký, vui lòng chờ đội ngũ HSC Online phê duyệt & kích hoạt dịch vụ; điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí là khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.