Hướng dẫn sử dụng tool Định giá chứng quyền

1.    Giới thiệu tool Định giá chứng quyền


Định giá luôn là một trong những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm, dù là giao dịch Chứng quyền hay là khi giao dịch bất kỳ loại tài sản nào. Định giá Chứng quyền là một quá trình tương đối phức tạp với hầu hết nhà đầu tư cá nhấn. Chính vì lý do này, HSC phát triển công cụ định giá Chứng quyền nhằm hỗ trợ nhu cầu định giá, không chỉ theo hướng định giá lý thuyết mà còn mở rộng theo hướng mô phỏng giá thị trường xuất phát từ các yếu tố thị trường, giúp nhà đầu tư ứng dụng các thông tin này vào giao dịch thực tiễn.

2.    Cách sử dụng tool Định giá chứng quyền

Video Hướng dẫn sử dụng tool Định giá chứng quyền

 

Bước 1: Truy cập mục Định giá trong tool Tính toán chứng quyền
Bước 2: Nhập mã chứng quyền cần định giá


 nhập mã chứng quyền vào tool
(Hình 1 - Nhập mã chứng quyền vào tool)

 • Cách 1: Nhập trực tiếp mã chứng quyền vào ô và bấm nút “Tra cứu”

 • Cách 2: Chọn mã chứng quyền cần tra cứu từ danh sách được gợi ý phía dưới, bấm vào mã chứng quyền muốn tra cứu ở cột “Mã chứng quyền tương ứng” để mã đó hiển thị lên ô nhập phía trên, sau đó bấm nút “Tra cứu”

Bước 3: Xem kết quả trả về
Kết quả  định giá trả về gồm 2 phần chính:

 • Phần 1: Định giá lý thuyết theo mô hình Black-Scholes 
 • Phần 2: Mô phỏng giá chứng quyền theo các yếu tố thị trường: giá chứng khoán cơ sở và độ biến động hàm ý (Implied Volatility – IV). 

Ý nghĩa chi tiết của kết quả Định giá như sau:
Phần 1: Định giá lý thuyết của Chứng quyền theo mô hình Black-Scholes
Mô hình Black-Sholes là một trong những mô hình phổ biến nhất để định giá lý thuyết của Chứng quyền. 
Sau khi nhập mã Chứng quyền, các tham số cho việc định giá của Chứng quyền được nhập được HSC gợi ý sẵn và tính toán ra giá trị định giá gợi ý. Nhà đầu tư có thể thay đổi các giá trị này tuỳ ý theo quan điểm của mình sau đó nhấn vào “Tính giá” để tiến hành định giá lại giá lý thuyết của Chứng quyền. 


 định giá lý thuyết theo mô hình black scholes
(Hình 2 - Định giá lý thuyết theo mô hình Black Scholes)


Các trường thông tin để định giá lý thuyết bao gồm (hình 2):

 • Giá tài sản cơ sở (VND): Giá thị trường của cổ phiếu cơ sở cho chứng quyền được chọn
 • Giá thực hiện (VND): là giá thực hiện của Chứng quyền được chọn
 • Số ngày còn lại: Thời gian từ thời điểm hiện tại đến khi Chứng quyền đáo hạn
 • Biến động kỳ vọng (%): Mức độ biến động kỳ vọng của giá chứng khoán cơ sở
 • Lãi suất (%): Lãi suất phi rủi ro, được tính theo năm
 • Cổ tức (%): Tỷ suất cổ tức của mã Chứng khoán cơ sở (theo năm)
 • Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ chuyển đổi của Chứng quyền

Phần 2: Mô phỏng giá Chứng quyền theo các yếu tố thị trường
Ngoài việc định giá lý thuyết cho Chứng quyền, HSC còn phát triển công cụ mô phỏng giá chứng quyền theo sự biến đông của Giá chứng khoán cơ sở và biến động hàm ý (Implied Volatility). Việc mô phỏng này mang nhiều ý nghĩa hơn trong việc giao dịch trong thực tế bởi lẽ việc này gắn liền với thị trường, nhà đầu tư có thể dự đoán được sự biến động giá thị trường của Chứng quyền khi giá Tài sản cơ sở và biến động hàm ý (Implied Volatility) thay đổi:


 mô phỏng giá chứng quyền theo các yếu tố thị trường
(Hình 3 - Mô phỏng giá chứng quyền theo các yếu tố thị trường)


Đồ thị ở hình 4 thể hiện diễn biến giá cổ phiếu – giá Chứng quyền và đồ thị diễn biến Biến động hàm ý (Implied Volatility) suốt trong vòng đời của chứng quyền. Diễn biến biến động hàm ý (Implied Volatility) trong suốt vòng đời chứng quyền cho thấy Chứng quyền đang đắt hay rẻ hơn khi so sánh với chính nó trong quá khứ. 


 diễn biến giá cổ phiếu và giá chứng quyền
(Hình 4 - Diễn biến giá cổ phiếu/giá chứng quyền & Implied Volatility)


Phần 2-1: Mô phỏng giá chứng quyền theo giá chứng khoán cơ sở
Giá chứng khoán cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá chứng quyền. Việc mô phỏng giá Chứng quyền với sự thay đổi của giá chứng khoán cơ sở giúp nhà đầu tư xác định được giá Chứng quyền tương ứng với mức kỳ vọng sự thay đổi giá chứng khoán cơ sở. 
Ví dụ như trong hình 5 (bên dưới), giả sử giá chứng khoán cơ sở hiện tại là 21,500, giá chứng quyền hiện tại là 3,000 thì tương ứng, chúng ta có IV là 59.2%. Giả sử nếu giá thị trường của CKCS tăng lên 21,800, nếu mức IV không đổi, giá thị trường của chứng quyền sẽ là 3,185 đồng.


Phần 2-2: Mô phỏng giá chứng quyền theo biến động hàm ý (Implied Volatility)
Biến động hàm ý cho biết mức độ kỳ vọng của thị trường vào giá Chứng quyền đó. Với các Chứng quyền của cùng một mã tài sản cơ sở và có các điều khoản tương tự nhau, có thể nói Chứng quyền nào có IV cao hơn là Chứng quyền đang được thị trường định giá cao hơn. 
Việc mô phỏng giá Chứng quyền theo Biến động hàm ý giúp nhà đầu tư xác định được với mức giá xác định của chứng khoán cơ sở và mức biến động hàm ý (IV) được mô phỏng thì Chứng quyền sẽ có giá kỳ vọng là bao nhiêu. Hoặc theo chiều ngược lại, với múc giá thị trường của Chứng khoán cơ sở và Chứng quyền thì Chứng quyền đang được giao dịch với mức IV biến động hàm ý (Implied Volatility) là bao nhiêu. 
Ví dụ: Mô phỏng kỹ hơn tính năng mô phỏng giá chứng quyền. 

 

ví dụ mô phỏng giá chứng quyền

(Hình 5 - Ví dụ mô phỏng tương quan giá chứng quyền & giá CKCS)


Giả sử giá chứng khoán cơ sở hiện tại là 21,500, giá chứng quyền hiện tại là 3,000 thì tương ứng, chúng ta có IV là 59.2%. Giả sử nếu giá thị trường của CKCS không đôỉ, nếu mức IV tăng lên 1%, giá thị trường của chứng quyền sẽ là 3,099 đồng. Nếu thị trường thay đổi mức IV +1%, giá thị tường của chứng quyền sẽ là 3,099 đồng. Giả sử giá Chứng khoán cơ sở tăng lên 21,800 đồng và IV tăng 1%, mức giá kỳ vọng của Chứng quyền sẽ là 3,285 đồng. 

Để có thể đăng nhập và sử dụng bộ tool chứng quyền cũng như các bộ tool cổ phiếu/phái sinh khác. 

 • Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây: Đăng ký tư vấn
 • Nếu khách hàng đã đăng ký, vui lòng chờ đội ngũ HSC Online phê duyệt & kích hoạt dịch vụ; điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí là khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.