Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục chứng quyền

 

Dựa vào nhu cầu thực tiễn cần có một bộ công cụ hỗ trợ nhà đầu tư giúp việc đầu tư chứng quyền trở nên đơn giản và hiệu quả, HSC phát triển các công cụ tính toán và tạo lập danh mục Chứng quyền, được triển khai trên Website Online.hsc.com.vn. Bộ công cụ này bao gồm các công cụ:

 • Tạo lập danh mục chứng quyền: Đây là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhanh chóng lựa chon các chứng quyền phù hợp nhất trong số rất nhiều chứng quyền được niêm yết
 • Tra cứu: Cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chuyên sâu về chứng quyền được quan tâm.

 

Tạo lập danh mục chứng quyền

Thông tin về thị trường chứng quyền là yếu tố đầu tiên mà mọi nhà đầu tư quan tâm để có được góc nhìn chung nhất về thị trường. Thị trường giao dịch có sôi động hay không, động thái của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào, yếu tố nào của chứng quyền đang được thị trường quan tâm, đặc điểm nào của các chứng quyền đang hấp dẫn nhà đầu tư…luôn là những câu hỏi được nhà đầu tư cần được trả lời.

Mục này trong công cụ Chứng quyền của HSC Online được xây dựng với nhiều thông tin chuyên sâu chứ không chỉ dừng lại ở diễn biến giao dịch ở chứng quyền. Đây là nguồn thông tin quan trọng mà nhà đầu tư có thể tham khảo ngoài thông tin giao dịch có thể tham khảo trên bảng điện truyền thống và trong các phần mềm giao dịch.

tao-lap-danh-muc-chung-quyen

Hình 1: Màn hình tạo lập danh mục chức quyền

 

Các trường thông tin được hiển thị (các cột) bao gồm:

 • Nhà phát hành: Công ty chứng khoán phát hành Chứng quyền
 • Giá đóng cửa CW: Giá đóng của của Chứng quyền
 • ITM/OTM (%): Trạng thái của chứng quyền, chứng quyền ở trạng thái lãi (ITM%) hay lỗ (OTM%)
 • Số ngày đáo hạn: Số ngày từ thời điểm hiện tại đến khi chứng quyền đáo hạn
 • Effective Gearing: Đòn bẩy hiệu dụng của chứng quyền, đơn vị là lần. Thể hiện giá Chứng quyền thay đổi bao nhiêu % khi giá Chứng khoán cơ sở thay đổi 1%
 • Implied Volatility (%): Biến động hàm ý của chứng quyền, đơn vị là %.
 • Nhóm thang điểm đánh giá CW của HSC: Thang điểm được đánh giá và định lượng dựa trên các tiêu chí:
  • Định giá IV: Định giá các chứng quyền dựa trên so sánh IV với các chứng quyền cũng mã chứng khoán cơ sở và IV lịch sử của chứng quyền đó. Điểm số này càng cao thể hiện định giá chứng quyền càng rẻ và ngược lại.
  • Rủi ro CW: Đánh giá và xếp hạn các rủi ro của Chứng quyền dựa trên các tiêu chí: đòn bẩy Chứng quyền và số ngày đến hạn. Điểm số này càng cao thể hiện rủi ro của Chứng quyền càng thấp và ngược lại
  • Nhà tạo lập: Đánh giá và xếp hạng nhà tạo lập chứng quyền. Điểm số này càng cao thể hiện chứng quyền được tạo lập càng tốt và ngược lại
  • Đồ thị kỹ thuật của Chứng quyền: Đánh giá và xếp hạng các biến động giá của Chứng quyền trên phương diện kỹ thuật. Điểm số này càng cao thể hiện có diễn biến kỹ thuật càng tích cực và ngược lại.
  • Tổng hợp: dựa trên tiêu chí tổng hợp tất cả các tiêu chí bên trên.

 

Nhà đầu tư có thể sử dụng trong phần xem thông tin tổng quan Chứng quyền bao gồm:

 • Sàng lọc nhanh các tiêu chí của chứng quyền bằng cách chọn thanh trượt (như trong hình 2). Bấm nút referesh để thấy toàn bộ các danh mục CW đang được niêm yết.
 • Show toàn bộ danh mục và bỏ thiết lập sàn lọc mặc định.
 • Nhà đầu tư có thể Tra cứu chứng quyền quan tâm bằng cách click nhanh vào biểu tượng mã chứng quyền (hiển thị mục 3 ở hình 2 bên dưới)

tinh-nang-co-ban-cua-bang-thong-tin-tong-quan-chung-quyen

Hình 2: Các tính năng cơ bản của bảng thông tin tổng quan Chứng quyền

 

Đối với nhà đầu thư tham gia giao dịch chứng quyền, trước tiên phải kể đến việc làm sao để giải quyết bài toán trong số rất nhiều chứng quyền đã và đang được phát hành, làm sao tìm được chứng quyền phù hợp nhất (giá hợp lý, tiềm năng tăng giá, thời gian đủ dài, quản trị rủi ro, nhà phát hành uy tín…) là một thách thức đối với nhà đầu tư. HSC phát triển công cụ giúp nhà đầu tư trong thời gian ngắn nhất lựa chọn danh mục chứng quyền.

Để tiến hành tạo lập chứng quyền nhà đầu tư làm theo các bước sau đây (Hình 3):

Bước 1: Truy cập vào mục Tạo lập danh mục sau đó vào danh mục Chứng quyền.

Nhà đầu tư có thể tạo lập danh mục chứng quyền với nhiều góc nhìn khác nhau. Công cụ tạo lập Danh mục của HSC cung cấp nhiều tuỳ chọn cho Khách hàng.

1. Nhà đầu tư có thể tạo lập chứng quyền bằng cách thay đổi giá trị một hay nhiều tham số dưới đây:

 • Định giá IV
 • Rủi ro CW
 • Nhà tạo lập
 • Đồ thị kỹ thuật của CW
 • Tổng hợp

 

2. Nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp các góc nhìn trên để đưa ra danh sách Chứng quyền phù hợp với tiêu chí của bản thân

Bước 2: Nhấn vào nút “Tạo danh mục” để hệ thống lọc ra các Chứng quyền thoả mãn tiêu chí của nhà đầu tư.

Bước 3: Sau khi có được danh sách các chứng quyền thoả mãn tiêu chí, nhà đầu tư có thể chọn chứng quyền vào danh mục bằng cách click chọn vào cột cuối cùng bên phải.

cac-buoc-tao-lap-danh-muc-chung-quyen

Hình 3: Màn hình tạo lập danh mục Chứng quyền

 

Bước 4: Nếu muốn chọn chứng quyền bất kỳ vào danh mục, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình 4. Mã cổ phiếu đó sẽ được tự động thêm vào Danh mục chứng quyền đã chọn trong mục Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền.

lua-chon-chung-quyen-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 4: Lựa chọn chứng quyền vào danh mục theo dõi

 

Để sử dụng công cụ Tạo lập danh mục chứng quyền, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư