Hướng dẫn sử dụng tool Tính toán chứng quyền

1.    Giới thiệu tool Tính toán chứng quyền


Mục đích: Cần bao nhiêu tiền dành cho chứng quyền để tối ưu hóa danh mục tài sản. Thuật ngữ


2.    Cách sử dụng tool Tính toán chứng quyền


Nhà đầu tư truy cập vào mục “Tính toán SL” trên công cụ Chứng quyền của HSC Online. Trong phần này sẽ có 2 chiều tính toán:

  • (1)    Tính toán từ Chứng khoán cơ sở sang Chứng quyền;
  • (2)    Tính toán từ Chứng quyền sang Chứng khoán cơ sở.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng từng tool:


(1)    Tính toán số lượng chứng quyền từ chứng khoán cơ sở
Mục đích của phần “Tính toán từ CKCS” là tính toán số lượng Chứng quyền cần mua để có được lợi nhuận kỳ vọng tương đương với nắm giữ cổ phiếu cơ sở. 
Bước 1: Truy cập vào mục “Tính toán từ CKCS” trong phần Tính toán số lượng
Bước 2: Nhập mã chứng khoán cơ sở và số lượng nắm giữ


 tính toán chứng quyền từ chứng khoán cơ sở


Bước 3: Nhấn thêm mã nếu cần tính toán nhiều mã chứng khoán cơ sở hơn so với mặc định
Bước 4: Nhấn vào nút Tính toán để thực hiện tính toán
Sau khi thực hiện các thao tác trên, kết quả tính toán được hiển thị như hình sau: 
 công cụ tính toán chứng quyền

 

Với mỗi mã chứng khoán cơ sở, có thể có nhiều mã Chứng quyền được niêm yết và tuỳ vào đặc điểm của mỗi chứng quyền, số lượng chứng quyền cần mua cũng sẽ khác nhau. 
Ngoài ra, công cụ cũng tính toán sẵn số tiền nhà đầu tư cần bỏ ra để mua số lượng chứng quyền đã được tính toán và các thông tin cơ bản của Chứng quyền như ngày đáo hạn, số ngày còn lại, CTCK phát hành, Thanh khoản BQ, Khối lượng chứn quyền được phát hành.


(2)    Tính toán số lượng chứng quyền từ chứng khoán cơ sở
Mục đích của phần “Tính toán từ Chứng quyền” là tính toán số lượng chứng khoán cơ sở cần mua để có được lợi nhuận kỳ vọng tương đương với nắm giữ Chứng quyền. Nhà đầu tư thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Truy cập vào mục “Tính toán từ CW” trong phần Tính toán số lượng

Bước 2: Nhập mã chứng quyền cần định giá


 nhập mã chứng quyền vào tool
(Hình 1 - Nhập mã chứng quyền vào tool)

  • Cách 1: Nhập trực tiếp mã chứng quyền vào ô và bấm nút “Tra cứu”

  • Cách 2: Chọn mã chứng quyền cần tra cứu từ danh sách được gợi ý phía dưới, bấm vào mã chứng quyền muốn tra cứu ở cột “Mã chứng quyền tương ứng” để mã đó hiển thị lên ô nhập phía trên, sau đó bấm nút “Tra cứu”

 
-    Bước 3: Nhấn thêm mã nếu cần tính toán nhiều mã Chứng quyền hơn so với số lượng mặ định
-    Bước 4: Nhấn vào nút Tính toán để thực hiện tính toán
Kết quả trả về như hình:

 

tính toán chứng quyền có bảo đảm

 
Sau khi thực hiện các thao tác trên, kết quả tính toán được hiển thị như hình 4.2. Với mỗi mã Chứng quyền sẽ có một mã Chứng khoán cơ sở tương ứng, cùng với số lượng cổ phiếu tương đương. Giá thị của số lượng chứng quyền đã nhập và giá trị của số lượng cổ phiếu tương đương cũng được tính toán sẵn trong công cụ để nhà đầu tư có thể tham khảo.

Để có thể đăng nhập và sử dụng bộ tool chứng quyền cũng như các bộ tool cổ phiếu/phái sinh khác. 

  • Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây: Đăng ký tư vấn
  • Nếu khách hàng đã đăng ký, vui lòng chờ đội ngũ HSC Online phê duyệt & kích hoạt dịch vụ; điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí là khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.