Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu chứng quyền

 

Sau khi tạo lập được danh mục Chứng quyền, nhà đầu tư có thể Tra cứu thông tin chứng quyền mà mình quan tâm bằng cách:

  • Nhấp vào tên mã chứng quyền ở màn hình tạo lập danh mục Chứng quyền
  • Vào phần Tra cứu sau đó gõ mã chứng quyền và tiến hành tra cứu

tra-cuu-chung-quyen

Hình 1: Màn hình tra cứu chứng quyền

 

Thành phần của tool Tra cứu chứng quyền

  • Thông tin CW: Phần này bao gồm những thông tin chi tiết về mã Chứng quyền mà nhà đầu tư quan tâm như số ngày còn lại, nhà phát hành, giá lý thuyết, OTM/ITM, IV,…
  • Lịch sử giá CW và Chứng khoán cơ sở: Thể hiện lịch sử giã của Chứng quyền và mã chứng khoán cơ sở tương ứng, giúp nhà đầu tư đánh giá lại về diễn biến của chứng khoán cơ sở và chứng quyền có tương quan cao hay thấp.
  • So sánh CW cùng mã CKCS: Ma trận rủi ro là sự kết hợp giữa trục hoành là thời gian còn lại của chứng quyền và trục tung là Hệ số đòn bẩy hiệu dụng (Effective Gearing). Đối với chứng quyền, chứng quyền nào có thời gian còn lại ngắn hơn sẽ rủi ro hơn, đồng thời chứng quyền nào có đòn bẩy hiệu dụng cao hơn sẽ rủi ro hơn. Dựa vào phương pháp luận này, nhà đầu tư dễ dàng quan sát chứng quyền của mình đang ở vùng rủi ro thấp hay rủi ro cao.
  • Biến động hàm ý (IV): So sánh biến động hàm ý là khâu rất quan trọng, giúp nhà đầu tư nhận biết Chứng quyền mình quan tâm đang đắt hay rẻ, không chỉ về mặt lý thuyết mà còn trên quan điểm của thị trường. Biểu đồ lịch sử biến động hàm ý (IV) của chứng quyền được thể hiện trên cùng một đồ thị với các chứng quyền khác giúp nhà đầu tư dễ dàng phân tích được Chứng quyền hiện tại đang đắt hay rẻ so với chính nó trong quá khứ và so với các mã chứng quyền khác đang có trên thị trường.

So sánh biến động hàm ý của chứng quyền được thể hiện trong Hình 1. Nhà đầu tư có thể tuỳ chọn so sánh biến động hàm ý của các chứng quyền bằng cách thao tác đơn giản, nhấn chuột vào vòng tròn thể hiện Chứng quyền đó. Để ẩn đi đồ thị biến động hàm ý (IV) của Chứng quyền nào, nhà đầu tư làm thao tác đơn giản, nhấn chuột một lần nữa vào tên Chứng quyền ở phía dưới đồ thị Implied Volatility. Tính năng này cho phép so sánh các chứng quyền của cùng mã chứng khoán cơ sở.

 

Điều khoản và Định nghĩa

Điều khoản và Định nghĩa là hai tính năng nhỏ nhưng rất hữu ích đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới giao dịch Chứng quyền.  Khi nhà đầu tư truy cập vào điều khoản, các điều khoản cơ bản nhất của Chứng quyền sẽ được hiển thị để nhà đầu tư nắm được những thông tin chung nhất về Chứng quyền như giá thực hiện, ngày đáo hạn, tỷ lệ chuyển đổi… trước khi giao dịch.

dieu-khoan-cua-cac-chung-quyen-duoc-niem-yet

Hình 2: Điều khoản của các Chứng quyền được niêm yết

 

Mục Định nghĩa bao gồm các định nghĩa ngắn gọn về các thuật ngữ, mà rất nhiều trong đó là mới mẻ với nhà đầu tư. Quý vị nhà đầu tư cũng có thể truy cập trực tiếp vào kho Định nghĩa tại đây.

Để sử dụng công cụ Tra cứu chứng quyền, nhà đầu tư vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn, hiện đang được miễn phí tại đây: Đăng ký dịch vụ tư vấn đầu tư