Hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu chứng quyền

1.    Giới thiệu tool Tra cứu chứng quyền


Tra cứu các thông tin chi tiết về một chứng quyền, tương quan giá cổ phiếu cơ sở và giá chứng quyền, mua bán của nhà đầu tư nước ngoài.


2.    Thuật ngữ

 • Số ngày còn lại: Số ngày từ thời điểm hiện tại đến khi chứng quyền đáo hạn
 • Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng Chứng quyền được phát hành của mã Chứng quyền 
 • Giá đóng cửa CW: Giá đóng của của Chứng quyền
 • Giá lý thuyết CW: Giá lý thuyết của Chứng quyền được xác định theo mô hình Black-Scholes
 • KL giao dịch: Khối lược Chứng quyền được giao dịch
 • High/Low: Mức giá cao nhất và thấp nhát trong phiên của Chứng quyền
 • Ask/Bid: Chênh lệch giữ mức giá mua cao nhất và mức giá bán thấp nhất tại thời điểm đóng cửa. Ask/Bid thể hiện chất lượng của nhà tạo lập
 • Delta: Delta của chứng quyền, thể hiện sự thay đổi giá Chứng quyền khi giá chứng khoán cơ sở thay đổi
 • Effective Gearing: Đòn bẩy hiệu dụng của chứng quyền, đơn vị là lần. Thể hiện giá Chứng quyền thay đổi bao nhiêu % khi giá Chứng khoán cơ sở thay đổi 1%
 • OTM/ITM: Trạng thái của chứng quyền, chứng quyền ở trạng thái lãi (ITM%) hay lỗ (OTM%)
 • Premium: đơn vị %, thể hiện % giá chứng khoán cơ sở đến điểm hoà vốn của chứng quyền
 • Implied Volatility: Biến động hàm ý của chứng quyền, đơn vị là %
 • TA Range 10 ngày (%): Thể hiện độ rộng vùng giá dịch của chứng quyền trong vòng 10 phiên gần nhất


3.    Cách sử dụng tool Tra cứu chứng quyền

Video hướng dẫn sử dụng tool Tra cứu chứng quyền

 

Bước 1: Truy cập mục Định giá trong tool Tính toán chứng quyền
Bước 2: Nhập mã chứng quyền cần tra cứu


 nhập mã chứng quyền vào tool
(Hình 1 - Nhập mã chứng quyền vào tool)

 • Cách 1: Nhập trực tiếp mã chứng quyền vào ô và bấm nút “Tra cứu”

 • Cách 2: Chọn mã chứng quyền cần tra cứu từ danh sách được gợi ý phía dưới, bấm vào mã chứng quyền muốn tra cứu ở cột “Mã chứng quyền tương ứng” để mã đó hiển thị lên ô nhập phía trên, sau đó bấm nút “Tra cứu”


Bước 3: Xem kết quả trả về
Phần 1: Các thông tin cơ bản của mã chứng quyền:


các thông tin cơ bản của chứng quyền


Phần 2: Biểu đồ lịch sử giá thị trường của Chứng quyền và lịch sử định giá lý thuyết của chứng quyền
Biểu đồ này giúp nhà đầu tư xem xét liệu giá chứng quyền hiện tại đang đắt/rẻ như thế nào, không chỉ ở hiện tại mà trong suốt cả vòng đời của chứng quyền.
 

lịch sử định giá chứng quyền


Phần 3:  Mua/Bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên
Giúp nhà đầu tư theo dõi động thái của khối ngoại, một trong những thành phần tham gia giao dịch quan trọng của thị trường.

 

mua bán ròng chứng quyền từ nhà đầu tư nước ngoài 


(*) Ngoài cách gõ tên mã Chứng quyền và tiến hành tra cứu như hướng dẫn ở trên, nhà đầu tư còn có thể tra cứu Chứng quyền bằng cách nhấn vào tên của Chứng quyền trong phần Tạo danh mục để đến với của sổ Tra cứu.
 

 

Để có thể đăng nhập và sử dụng bộ tool chứng quyền cũng như các bộ tool cổ phiếu/phái sinh khác. 

 • Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây: Đăng ký tư vấn
 • Nếu khách hàng đã đăng ký, vui lòng chờ đội ngũ HSC Online phê duyệt & kích hoạt dịch vụ; điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí là khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.