Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh chứng quyền trên HSC iTrade

 

1.    Sửa lệnh chứng quyền trên HSC iTrade

B1

Khách hàng

Vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Chọn lệnh cần sửa & nhấn nút sửa lệnh
B3

Khách hàng

Sửa lại thông tin và nhấn Xác nhận
B4

Khách hàng

Nhấn Có để hoàn tất

Chi tiết các bước hướng dẫn sửa lệnh:

Bước 1: Để xem các lệnh chứng khoán đã đặt trên HSC iTrade, khách hàng vào mục Sổ lệnh trên màn hình giao diện mặc định. Ở các giao diện khác, khách hàng vào menu Giao dịch cổ phiếu, chọn Sổ lệnh để hiển thị các lệnh đã đặt, bao gồm các lệnh đã khớp và chưa khớp.


Bước 2: Tại đây để sửa lệnh, khách hàng chọn lệnh cần sửa, sau đó nhấn vào nút sửa lệnh.

 

Sửa lệnh chứng quyền trên HSC iTrade


Bước 3: Khách hàng tiến hành sửa lại thông tin về mức giá muốn đặt, sau đó nhấn Xác nhận để sửa lệnh.

Cách sửa lệnh chứng quyền


Bước 4: Màn hình xác nhận sửa được hiển thị. Nhấn để hoàn tất


 

2.    Hủy lệnh chứng quyền trên HSC iTrade

B1

Khách hàng

Nhấn vào biểu tượng Hủy lệnh trong Sổ lệnh
B2

Khách hàng

Nhấn Xác nhận Hủy
B3

Khách hàng

Nhấn Có để hoàn tất

Chi tiết các bước hướng dẫn hủy lệnh:

Bước 1: Để thực hiện hủy lệnh, khách hàng chọn lệnh muốn hủy, sau đó nhấn vào biểu tượng Hủy Lệnh trong Sổ Lệnh như hình sau:
 

Hủy lệnh chứng quyền trên HSC iTrade


Bước 2: Màn hình Hủy hiển thị. Nhấn Xác nhận để tiếp tục.

cách hủy lệnh chứng quyền


Bước 3: Màn hình cảnh báo Hủy hiển thị. Nhấn nút để hoàn tất.

 

Hướng dẫn hủy lệnh chứng quyền

 

Như vậy lệnh đã được Hủy qua hệ thống.