Hướng dẫn tải về và cài đặt phần mềm giao dịch HSC iTrade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Để giao dịch chứng quyền, khách hàng tải về và cài đặt phần mềm HSC iTrade (dành cho PC/laptop) tương tự như giao dịch cổ phiếu.

Mời khách hàng xem hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm HSC iTrade tại đây: Tải về và cài đặt phần mềm HSC iTrade