Hướng dẫn tải về và cài đặt phần mềm HSC Trade trên iPhone và Android

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Để giao dịch chứng quyền, khách hàng tải về và cài đặt phần mềm HSC Trade (dành cho điện thoại) tương tự như giao dịch cổ phiếu.

Mời khách hàng xem hướng dẫn tải về và cài đặt phần mềm HSC Trade trên iPhone và Android tại đây: Tải và cài đặt ứng dụng HSC Trade