Hướng dẫn thêm mã chứng quyền vào Danh mục chứng quyền đã chọn

Để thêm mã chứng quyền bất kỳ vào Danh mục chứng quyền đã chọn trong mục Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các cách sau đây:

tu-van-co-phieu-chung-quyen.png

Hình 1: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

1. Tạo lập danh mục theo Phân tích kỹ thuật

Nhà đầu tư có thể lựa chọn chứng quyền thông qua công cụ Tạo lập danh mục chứng quyền.

Để tiến hành tạo lập chứng quyền nhà đầu tư làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào mục Tạo lập danh mục sau đó vào danh mục Chứng quyền

Nhà đầu tư có thể tạo lập danh mục chứng quyền với nhiều góc nhìn khác nhau. Công cụ tạo lập Danh mục của HSC cung cấp nhiều tuỳ chọn cho Khách hàng.

 1. Nhà đầu tư có thể tạo lập chứng quyền bằng cách thay đổi giá trị một hay nhiều tham số dưới đây:
  • Định giá IV
  • Rủi ro CW
  • Nhà tạo lập
  • Đồ thị kỹ thuật của CW
  • Tổng hợp
 2. Nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp các góc nhìn trên để đưa ra danh sách Chứng quyền phù hợp với tiêu chí của bản thân.

 

Bước 2: Nhà đầu tư chỉ cần kéo thả chuột để tùy chọn giá trị của các tiêu chí sau đó nhấn vào nút “Tạo danh mục” để tiến hành tạo lập danh mục.

 

Bước 3: Sau khi có được danh sách các chứng quyền thoả mãn tiêu chí, nhà đầu tư có thể chọn chứng quyền vào danh mục bằng cách click chọn vào cột cuối cùng bên phải.

tao-lap-danh-muc-chung-quyen

Hình 2: Màn hình tạo lập danh mục Chứng quyền

 

Bước 4: Để thêm mã chứng quyền bất kỳ vào Danh mục chứng quyền đã chọn trong mục Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền, nhà đầu tư tick vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên trái và bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như hình dưới đây.

lua-chon-chung-quyen-vao-danh-muc-theo-doi

Hình 3: Lựa chọn chứng quyền vào danh mục theo dõi

 

2. Tra cứu cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật

Sau khi tạo lập được danh mục Chứng quyền, nhà đầu tư có thể Tra cứu chứng quyền mà mình quan tâm bằng cách:

 • Nhấp vào tên mã chứng quyền ở màn hình tạo lập danh mục Chứng quyền
 • Vào phần Tra cứu sau đó gõ mã chứng quyền và tiến hành tra cứu

 

● Thành phần của tool Tra cứu chứng quyền bao gồm:

 • Thông tin CW
 • Lịch sử giá CW và Chứng khoán cơ sở
 • So sánh CW cùng mã CKCS
 • Biến động hàm ý (IV)

tra-cuu-chung-quyen

Hình 4: Màn hình tra cứu chứng quyền

 

Nếu muốn chọn mã chứng quyền vào danh mục, nhà đầu tư bấm vào nút “Thêm vào danh mục” như trên hình.