Hướng dẫn xem bảng giá chứng quyền

Để theo dõi bảng giá giao dịch chứng quyền, khách hàng có thể chọn sử dụng bảng giá điện tử trên website của HSC hoặc bảng giá trong phần mềm HSC iTrade.

 

 

1)    Hướng dẫn xem bảng giá chứng quyền trên website

Để xem bảng giá điện tử trên website, khách hàng truy cập vào địa chỉ http://priceonline.hsc.com.vn/

Trong bảng giá trên website, khách hàng truy cập vào mục CHỨNG QUYỀN để xem bảng giá giao dịch chứng quyền.

♦ Các thành phần của bảng giá trên website bao gồm:

- Mã chứng quyền được niêm yết

- Công ty chứng khoán phát hành mã chứng quyền

- Ngày đáo hạn của chứng quyền

- Mức giá tham chiếu, giá trần, giá sàn

 

Đọc bảng giá chứng quyền

 

- 3 bước giá mua tốt nhất và khối lượng tương ứng của 3 bước giá mua tốt nhất

- Giá giao dịch gần nhất và thay đổi so với mức tham chiếu

- Khối lượng giao dịch được khớp

 

Cách đọc bảng giá chứng quyền

 

- 3 bước giá bán tốt nhất và khối lượng tương ứng của 3 bước giá bán tốt nhất

- % thay đổi của mức giá chứng quyền so với giá tham chiếu

- % thay đổi của giá cổ phiếu cơ sở so với giá tham chiếu

- Trạng thái chứng quyền, % chênh lệch giữa giá hiện tại của cổ phiếu cơ sở và giá thực hiện.

 

Cách xem bảng giá chứng quyền

 

2)    Hướng dẫn xem bảng giá chứng quyền trên phần mềm giao dịch HSC iTrade

• Để xem thông tin giao dịch của mã chứng quyền nào đó, khách hàng gõ chính xác mã chứng quyền tại cửa sổ HSC iTrade.

Thành phần cửa sổ chứng quyền

 

♦ Thành phần của một cửa sổ thông tin giao dịch của chứng quyền trên bao gồm:

-    Tên mã chứng quyền

-    Giá cuối cùng

-    Thay đổi so với mức giá tham chiếu, % thay đổi so với mức giá tham chiếu

-    Giá mở cửa

-    Giá cao nhất/ thấp nhất

-    Giá tham chiếu/ giá trung bình

-    Giá trần/ giá sàn

-    Giá phiên 2, giá đang được khớp

-    Khối lượng và giá trị giao dịch

-    Chứng khoán cơ sở, giá cuối cùng của chứng khoán cơ sở, % thay đổi của giá chứng khoán cơ sở so với giá tham chiếu

-    Phí quyền mua: Thể hiện giá chứng khoán cơ sở còn cách điểm hòa vốn bao nhiêu khi mua chứng quyền và giữ đến ngày đáo hạn, với mức giá chứng quyền và mức giá cơ sở ở thời điểm hiện tại.

-    Tỷ lệ đòn bẩy: Thể hiện mức độ đòn bẩy của chứng quyền

-    Sàn giao dịch

-    3 bước giá mua tốt nhất và khối lượng tương ứng của 3 bước giá mua tốt nhất

-    3 bước giá bán tốt nhất và khối lượng tương ứng của 3 bước giá bán tốt nhất

-    Đồ thị trong phiên của chứng quyền, đồ thị phân tích kỹ thuật của 30 ngày gần nhất. 

-    Nhật ký giao dịch thông kê chi tiết khối lượng và giá khớp ở mỗi thời gian cụ thể.