Hướng dẫn xem số dư chứng quyền và tiền trên ứng dụng HSC Trade

 

1.    Hướng dẫn xem số dư chứng quyền trên HSC Trade

Bước 1: Để xem số lượng chứng quyền đang sở hữu, khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Vị thế.

Bước 2: Cửa sổ hiện ra với thông tin số lượng chứng quyền mà khách hàng đang sở hữu.

Khách hàng có thể chọn mua thêm/ bán bớt chứng quyền mà mình đang sở hữu bằng cách nhấn vào nút Mua/ Bán.

 

2.    Hướng dẫn xem số dư tiền trên HSC Trade

Bước 1: Để xem số dư tiền, khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Số dư tiền.

Bước 2: Thông tin chi tiết về số dư tiền và vay nợ của khách hàng sẽ được hiển thị trong phần này.