Hướng dẫn xem thông tin giao dịch chứng quyền trên HSC Trade

 

Để xem thông tin giao dịch chứng quyền trên phần mềm HSC Trade (dành cho điện thoại), khách hàng làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang ở góc phái phía trên màn hình, sau đó chọn Thông tin cổ phiếu.

Thông tin giao dịch chứng quyền

Bước 2: Cửa số thông tin cổ phiếu hiện ra, khách hàng gõ mã chứng quyền cần xem vào ô tìm kiếm để hiển thị thông tin giao dịch của mã chứng quyền đó.

Các thông tin giao dịch chứng quyền bao gồm:

 

Phí quyền mua

Thể hiện giá chứng khoán cơ sở còn cách điểm hòa vốn bao nhiêu % khi mua chứng quyền và nắm giữ đến ngày đáo hạn, với giá chứng quyền và mức giá cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Tỷ lệ đòn bẩy

Thể hiện mức độ đòn bẩy của chứng quyền

Số lượng niêm yết

Số lượng chứng quyền niêm yết

TS cơ sở

Tài sản cơ sở là cổ phiếu

Giá thực hiện

Mức giá mà bên nắm giữ chứng quyền co thể mua hoặc bán chứng khoán cơ sở vào ngày đáo hạn (đối với chứng quyền kiểu Châu Âu).

Tỷ lệ thực hiện

Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng số lượng chứng quyền cần nắm giữ để được quyền chuyển đổi thành một đơn vị tài sản cơ sở.

Moneyness

Trạng thái chứng quyền thể hiện theo % chênh lệch giữ giá hiện tại của cổ phiếu và giá thực hiện

Mở cửa (P1)

Giá mở cửa

Cao/Thấp

Giá cao nhất, thấp nhất trong phiên

GTC/TB

Giá tham chiếu, giá trung bình trong phiên

Trần/Sàn

Giá trần, giá sàn

Giá (P2)

Giá phiên 2 tính tới thời điểm hiện tại

Khối lượng

Khối lượng giao dịch

Giá trị

Giá trị giao dịch

CK cơ sở/ % TĐ

% thay đổi của giá chứng khoán cơ sở

Ngày GD cuối

Ngày giao dịch cuối cùng

Sàn GD

Sàn giao dịch của chứng quyền – HOSE

 

Thông tin chứng quyền