Các điều kiện để được sử dụng Dịch vụ Giao dịch Ký quỹ

Khách hàng cần đáp ứng tất cả các điều kiện sau để sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ

  • Có Tài khoản Chứng khoán và Tài khoản Giao dịch Ký quỹ - TK GDKQ;
  • Phải ký Hợp đồng GDKQ theo Mẫu của HSC tại đây, Giấy đề nghị Hạn mức tại đây và đính kèm bản sao CMND/Thẻ căn cước;
  • Yêu cầu về thông tin liên lạc: HSC chỉ cung cấp dịch vụ GDKQ cho Khách hàng Internet khi khách hàng cung cấp đầy đủ Số điện thoại liên lạc (di động) để nhận tin nhắn SMS và email liên lạc để nhận các thông báo có liên quan từ HSC.
  • Trước khi kết thúc 12 tháng, Khách hàng phải hoàn thành việc ký lại Hợp đồng và Xác nhận nợ
  • Có Tài sản đảm bảo bằng Tiền hoặc bằng Chứng khoán tương ứng;
  • Có lịch sử Tín dụng tốt, và có tính tuân thủ quy định GDKQ;
  • Chấp nhận các rủi ro liên quan đến Thị trường Chứng khoán và rủi ro biến động lãi suất cho vay 

>> Xem thêm: Trách nhiệm của Khách hàng khi sử dụng Giao dịch ký quỹ