Cách chi trả cổ tức và quyền phát sinh từ cổ phiếu

Cổ đông khi nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần có thể được hưởng các quyền như quyền nhận cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ ưu đãi, quyền bỏ phiếu, quyền đóng góp ý kiến đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Việc chi trả quyền cho cổ đông được quy định chi trả như thế nào? Chúng tôi sẽ mô tả chi tiết cách chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu để khách hàng tham khảo. 

 

1. Cách chi trả Cổ tức và Cổ phiếu thưởng

  • Cổ tức bằng tiền mặt (đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân), Cổ tức bằng cổ phiếu và Cổ phiếu thưởng sẽ được chuyển trả trực tiếp vào tài khoản chứng khoán nơi khách hàng lưu ký cổ phiếu. 

  • Trường hợp khách hàng chưa lưu ký chứng khoán: vui lòng liên hệ Tổ chức phát hành hoặc Công ty Quản lý cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu.

 

2. Đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu

a. Chuyển nhượng quyền 

Khách hàng hàng có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong Thời gian chuyển nhượng quyền mua. Thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ phụ thuộc vào từng mã cổ phiếu.

Việc chuyển nhượng quyền mua này do khách hàng tự thỏa thuận với bên mua về giá cả và phương thức thanh toán.

Để chuyển nhượng quyền, bên chuyển nhượng quyền và bên nhận chuyển nhượng quyền phải mang CMND/ Thẻ căn cước công dân bản gốc đến các Phòng Giao dịch (PGD) của HSC. Khách hàng xem địa chỉ các PGD của HSC tại đây.

Lưu ý:

• Nếu Bên nhận chuyển nhượng quyền mua chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thì phải mở tài khoản tại một công ty chứng khoán bất kỳ.

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cơ sở

• Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua theo quy định của Tổ chức phát hành. 

 

b. Đăng ký thực hiện quyền

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN

B1

Khách hàng

Đăng ký mua quyền qua 1 trong 5 cách
B2Hồ sơ hợp lệ

HSC

Kiểm tra thông tin
Hồ sơ chưa hợp lệ
B3

Hoàn tất

HSC hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của khách hàng

Bước 1: Khách hàng hàng đăng ký mua quyền qua 5 phương thức. (*)


Bước 2: Nhân viên dịch vụ HSC kiểm tra thông tin

  • Trường hợp 1: Hồ sơ chưa hợp lệ, chúng tôi sẽ thông báo để khách hàng sửa đổi bổ sung cho đến khi hợp lệ.
  • Trường hợp 2: Hồ sờ hợp lệ, nhân viên HSC hạch toán trên hệ thống. Hoàn thiện hồ sơ gửi lên VSD.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận có hiệu lực đăng ký mua từ VSD, HSC sẽ hạch toán số cổ phiếu mua tương ứng của khách hàng vào ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu này trên Sở giao dịch.

Trong trường hợp khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn SMS, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo gửi về số điện thoại đã đăng ký khi cổ phiếu mua thêm được hạch toán vào Tài khoản chứng khoán (TKCK) và được giao dịch.


(*) Các phương thức đăng ký quyền mua bao gồm:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại quầy giao dịch

- Khách hàng mang CMND/ Căn cước công dân đến các quầy giao dịch của HSC. 

- Khách hàng sử dụng tiền trong TKCK hoặc nộp thêm tiền mặt nếu không đủ số dư trên TKCK

- Ký vào “Giấy đăng ký mua chứng khoán” của HSC

 

Cách 2: Khách hàng ký vào “Giấy đăng ký mua chứng khoán” (02 bản) và gửi giấy đăng ký mua theo đường bưu điện về một trong các địa chỉ sau: 

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh - Phòng Giao dịch Môi giới

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

hoặc

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Yêu cầu: Khách hàng phải có Số dư tiền khả dụng dương và đủ để thực hiện quyền mua trong TKCK.

 

Cách 3: Đăng ký quyền mua qua Tổng đài điện thoại của HSC

Yêu cầu:

  • Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Giao dịch qua tổng đài

  • Khách hàng phải nhớ số TKCK và Mã điện thoại (Phone code)

  • Khách hàng phải có Số dư khả dụng dương và đủ để thực hiện quyền mua trong TKCK

Cách thực hiện:

- Khách hàng gọi vào tổng đài đăt lệnh số (84.028) 38.233.298 tại Tp.HCM hoặc (84.024) 39.334.844 tại Hà Nội - Nhấn phím 2 để đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Tổng đài yêu cầu Khách hàng nhập mã tài khoản gồm 6 chữ số, sau đó nhấn phím #. (Ví dụ: tài khoản là 011C001234, nhấn: 001234#)

- Tổng đài yêu cầu Khách hàng nhập mật mã gồm 6 số, sau đó nhấn phím #. (Ví dụ: mật mã là 123456, nhấn: 123456#)

- Khi khách hàng nhập đúng mã tài khoản và mật mã, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Giao dịch viên.

- Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên khách hàng; Số tài khoản chứng khoán; Số CMND; Mã chứng khoán đăng ký quyền mua; và Số lượng cổ phiếu đăng ký mua.

Trường hợp khách hàng không nhớ Mã điện thoại: vui lòng tìm lại email kích hoạt dịch vụ Giao dịch qua tổng đài do HSC gửi về email khách hàng đã đăng ký.

Hoặc vào HSC iTrade => Tài khoản => Thông tin khách hàng để lấy Mã điện thoại.

 

Cách 4: Đăng ký qua HSC iTrade 

Yêu cầu: Khách hàng phải đăng ký dịch vụ Chuyển tiền trực tuyến và đảm bảo đủ sức mua để thực hiện quyền mua.

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến

 

B1

Khách hàng

Đăng nhập HSC iTrade, chọn Tài khoản => Thực hiện quyền
B2

Khách hàng

Chọn dòng sự kiện tương ứng => nhấn Thực hiện quyền
B3

Khách hàng

Hiển thị thông tin chi tiết về sự kiện trên biểu mẫu đăng ký quyền mua
B4

Khách hàng

Nhập số lượng chứng khoán cần mua và số tiền phải trả => nhấn Xác nhận
B5

Khách hàng

Chọn Đồng ý (Hệ thống HSC gửi mã xác nhận giao dịch)
B6Mã hợp lệ

Khách hàng

Nhập mã xác nhận giao dịch => nhấn Xác nhận
Mã chưa hợp lệ
B7

Hoàn tất

Hệ thống hiển thị thông báo đã ghi nhận bút toán và chờ xét duyệt

Bước 1: Khách hàng đăng nhập HSC iTrade. Sau đó click vào menu Tài khoản, chọn Thực hiện quyền.

đăng ký thực hiện quyền


Bước 2: Tại đây, khách hàng chọn dòng sự kiện tương ứng rồi nhấn nút Thực hiện quyền như mô tả trong hình trên.dòng sự kiện thực hiện quyền

 

Diễn giải thông tin các thông số trong ảnh minh họa trên:

Mục

Diễn giải

Từ ngày

Ngày bắt đầu cho phép đăng ký thực hiện quyền mua

Đến ngày

Ngày kết thúc cho phép đăng ký thực hiện quyền mua

Mã sự kiện

Mã sự kiện thực hiện quyền mua do hệ thống sinh ra

Mô tả

Diễn giải cho sự kiện thực hiện quyền mua

Thị trường

Thị trường mà mã chứng khoán phát hành thêm giao dịch

Mã CK

Mã chứng khoán phát hành thêm

Tỉ lệ mua

Tỉ lệ được phép mua hay tỉ lệ phát hành thêm

Giá mua

Giá mua cho một chứng khoán phát hành thêm

SL còn được mua

Số lượng chứng khoán tối đa khách hàng còn được phép mua

SL đã mua

Tổng số lượng chứng khoán khách hàng đã đăng ký mua cộng dồn


Bước 3: Thông tin chi tiết về sự kiện vừa được lựa chọn sẽ hiển thị trên biểu mẫu đăng ký quyền mua như bên dưới:

biểu mẫu đăng ký quyền mua


Bước 4: Khách hàng nhập số lượng chứng khoán cần mua vào ô số lượng (với đơn vị là “cổ phiếu”), số tiền phải trả tương ứng sẽ được hệ thống tự động tính và hiển thị trên màn hình. Sau đó, nhấn nút “Xác nhận” để qua bước kế tiếp.


Bước 5: Khách hàng chọn “Đồng ý” sau khi xuất hiện thông báo như hình bên dưới. Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn mã xác nhận giao dịch qua điện thoại di động cho khách hàng.

đồng ý thực hiện quyền


Bước 6: Khách hàng nhập mã xác nhận giao dịch nhận được vào ô "OTP" và tiếp tục nhấn nút "Xác nhận" để gửi yêu cầu đăng ký thực hiện quyền mua.

nhập mã otp thực hiện quyền


Bước 7: Nếu mã xác nhận hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã ghi nhận bút toán vào hệ thống và chờ xét duyệt.


Cách 5: Chuyển tiền qua ngân hàng các ngân hàng của HSC 

Khách hàng vui lòng ghi rõ phần nội dung như sau:

Nội dung chuyển tiền: ghi rõ họ tên khách hàng, số tài khoản giao dịch chứng khoán, đăng ký mua bao nhiêu cổ phiếu XXX.

Ví dụ cụ thể như sau: “Chuyển tiền vào tài khoản 011Cxxxxxx của Nguyễn Văn A đăng ký quyền mua 1.000 cổ phiếu ABC” (Có thể viết không dấu).

 

- Đối với khách hàng tại Hội sở và các PGD phía Nam

 Chi tiết về tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng và số tài khoản nhận:

Ngân hàng tại TP.HCM

Số tài khoản

Tên tài khoản

BIDV - CN NAM KỲ KHỞI NGHĨA

119.10.00.00.5181.7

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

HDBANK - TP.HCM

0687 0407 0000941

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

VIETCOMBANK HCM

007.100.395.3218

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

EXIMBANK SAIGON

1401.1485.1023.180

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

TECHCOMBANK HCM

1022.1485.904.012

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

ACB HCM

417.684.99

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

MARITIMEBANK HCM

040.0101.004.6244

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

SACOMBANK - CN HƯNG ĐẠO - HCM

0600.0811.6051

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM

 

- Đối với khách hàng tại Hội sở và các PGD phía Bắc:

Chi tiết về tên ngân hàng, chi nhánh và số tài khoản nhận:

Ngân hàng tại Hà nội

Số tài khoản

Tên tài khoản

BIDV - CN HÀ NỘI

211.10.00.020.743.7

CNHN - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

HDBANK - CN HOÀN KIẾM

020.704.070.000.126

CNHN - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

VIETCOMBANK -CN HOÀN KIẾM

0301.000.86.26.68

CNHN - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

TECHCOMBANK - CN BA ĐÌNH

115.2666.6666.066

CNHN - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký bán cổ phiếu lô lẻ