Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên SGDCK

Khách hàng có chứng khoán đã được lưu ký trong tài khoản chứng khoán của mình nhưng chứng khoán này chưa được niêm yết trên sàn giao dịch. Khách hàng vẫn có thể chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết bằng cách: Bên bán và Bên mua tự thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh toán. Bên bán và Bên mua đều phải nộp phí giao dịch cho HSC và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngoài ra Bên bán phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết.

 

CÁC BƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN CHƯA NIÊM YẾT

B1

Bên bán

Phải có chứng khoán cần bán trong tài khoản
B2

Bên bán & bên mua

Mang CMND/Thẻ Căn cước đến PGD HSC
B3TT chính xác

HSC

Kiểm tra thông tin, CMND/Thẻ CC, chữ ký của bên bán
TT chưa chính xác
B4

Bên bán & bên mua

Đóng phí giao dịch, thuế thu nhập
B5

Hoàn tất


Bước 1: Bên bán và Bên mua phải có tài khoản giao dịch chứng khoán, bên bán phải có chứng khoán cần bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán.

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán

 


Bước 2: Bên bán và Bên mua cần mang CMND/ Thẻ căn cước đến các Phòng Giao dịch của HSC để ký hợp đồng. Khách hàng xem địa chỉ các PGD của HSC tại đây.

Đối với khách hàng là tổ chức cần phải có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.


Bước 3: Nhân viên dịch vụ HSC kiểm tra thông tin, CMND/ Thẻ căn cước/ Giấy phép đăng ký kinh doanh, chữ ký của Bên mua/ Bên bán với thông tin đã đăng ký với HSC khi mở tài khoản.

  • Trường hợp 1: Nếu các thông tin chưa chính xác, nhân viên HSC sẽ hướng dẫn để khách hàng sửa đổi bổ sung cho đến khi hợp lệ.
  • Trường hợp 2: Nếu các thông tin khớp đúng, sẽ đề nghị Bên bán, Bên mua đóng phí giao dịch, thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Bước 4: Bên bán & bên mua đóng phí giao dịch và thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

HSC hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD.


Bước 5: Sau khi có chứng từ xác nhận hiệu lực mua bán từ VSD, HSC sẽ hạch toán rút chứng khoán Bên bán, đồng thời hạch toán ghi tăng chứng khoán vào Bên mua nếu tài khoản giao dịch chứng khoán Bên mua mở tại HSC. Sau khi hạch toán hệ thống HSC sẽ tự động gửi tin nhắn SMS báo kết quả cho khách hàng.


>> Xem thêm: Thủ tục thừa kế chứng khoán