Giao dịch qua tổng đài

Khi khách hàng có nhu cầu đặt lệnh giao dịch hoặc đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm mà không có điều kiện đăng nhập các phần mềm giao dịch để tự đặt lệnh? Khách hàng có thể gọi vào tổng đài số +84-28 3823 3298 tại Tp.HCM hoặc +84-24 3933 4844 tại Hà Nội để đặt lệnh hoặc đăng ký mua.

Để được hướng dẫn chi tiết về cách thức giao dịch qua tổng đài với HSC, mời khách hàng xem bài viết dưới đây của chúng tôi.

 

1. Đăng ký giao dịch qua điện thoại

• Để đăng ký giao dịch qua điện thoại, khách hàng điền đơn Đề nghị kích hoạt tài khoản và thay đổi thông tin, dịch vụ.

* Lưu ý: Khách hàng có thể kiểm tra thông tin mật mã trên HSC iTrade tại mục Thông tin khách hàng.

 

2. Hướng dẫn đặt lệnh

a) Chi tiết các bước đặt lệnh MUA/ BÁN chứng khoán qua điện thoại

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA/BÁN CHỨNG KHOÁN QUA ĐIỆN THOẠI

B1

Khách hàng

Gọi vào tổng đài, nhấn phím 1 để đặt lệnh
B2

Khách hàng

Nhập số tài khoản chứng khoán
B3

Khách hàng

Nhập mật mã giao dịch qua tổng đài
B4

Tổng đài

Chuyển cuộc gọi của khách hàng đến Giao dịch viên
B5

Khách hàng

Đọc loại lệnh MUA/BÁN, mã, số lượng & giá
B6

Hoàn tất

Giao dịch viên nhập lệnh vào hệ thống

Bước 1: Khách hàng gọi vào tổng đài đặt lệnh số + 84-28 3823 3298 tại Tp. HCM hoặc +84-24 3933 4884 tại Hà Nội, sau đó nhấn phím 1 để đặt lệnh.


Bước 2: Khách hàng nhập số tài khoản chứng khoán gồm 6 chữ số theo yêu cầu của tổng đài, sau đó nhấn phím #.
Ví dụ: tài khoản là 011C001234, nhấn: 001234#


Bước 3: Khách hàng nhập mật mã giao dịch gồm 6 số, sau đó nhấn phím #.
Ví dụ: mật mã là 123456, nhấn: 123456#


Bước 4: Khi khách hàng nhập đúng mã tài khoản và mật mã, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Giao dịch viên.


Bước 5: Khách hàng đọc

 • Loại lệnh MUA/ BÁN
 • Mã chứng khoán
 • Số lượng chứng khoán cần đặt lệnh
 • Giá giao dịch.

Bước 6: Giao dịch viên sẽ kiểm tra số dư tiền (lệnh MUA) hoặc chứng khoán (lệnh BÁN) và xác nhận tính hợp lệ của lệnh đặt, sau đó sẽ nhập lệnh vào hệ thống.


b) Đối với lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) chứng khoán qua điện thoại

Để tránh mất thời gian và đảm bảo quyền lợi của các khách hàng khác, Giao dịch viên sẽ ghi nhận lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI (nếu có) mà không đảm bảo các lệnh thực hiện thành công cho đến khi đã kiểm tra kết quả lệnh đặt ban đầu. Do tính khách quan của Phiên khớp lệnh liên tục, mong khách hàng thông cảm trong trường hợp lệnh cần hủy của khách hàng đã khớp lệnh thì lệnh HỦY và lệnh ĐẶT LẠI sẽ không còn giá trị.

 

3. Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

B1

Khách hàng

Gọi đến tổng đài, nhấn phím 2
B2

Khách hàng

Nhập số tài khoản chứng khoán
B3

Khách hàng

Nhập mật mã giao dịch qua tổng đài
B4

Tổng đài

Chuyển cuộc gọi của Khách hàng đến Giao dịch viên
B5

Khách hàng

Cung cấp thông tin đăng ký mua
B6

Hoàn tất

Giao dịch viên nhập lệnh vào hệ thống

Bước 1: Khách hàng gọi vào tổng đài đặt lệnh số +84-28 3823 3298 tại Tp.HCM hoặc +84-24 3933 4844 tại Hà Nội, sau đó nhấn phím 2 để đăng ký quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.


Bước 2: Khách hàng nhập số tài khoản chứng khoán gồm 6 chữ số theo yêu cầu của tổng đài, sau đó nhấn phím #.
Ví dụ: tài khoản là 011C001234, nhấn: 001234#


Bước 3: Khách hàng nhập mật mã giao dịch gồm 6 số, sau đó nhấn phím #.      

Ví dụ: mật mã là 123456, nhấn: 123456#


Bước 4: Khi khách hàng nhập đúng mã tài khoản và mật mã, cuộc gọi sẽ được chuyển đến Giao dịch viên.


Bước 5: Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin

 • Họ tên khách hàng
 • Số tài khoản chứng khoán
 • Số CMND
 • Mã chứng khoán đăng ký quyền mua
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua

Bước 6: Giao dịch viên sẽ kiểm tra số dư tiền và xác nhận tính hợp lệ của lệnh đặt, sau đó sẽ nhập lệnh vào hệ thống.


4. Hướng dẫn nộp tiền mua và xác nhận đăng ký thành công

- Khách hàng có thể đăng ký quyền mua qua hai hình thức:

 • Bằng tiền mặt: tài khoản đăng ký mua phải có đủ tiền mua.
 • Bằng sức mua: tài khoản đăng ký mua phải đủ sức mua và trị giá đăng ký mua dưới 1 tỷ đồng.

- Khách hàng cũng có thể nộp tiền bằng cách chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng chỉ định của HSC (tham khảo tại đây)

- Sau khi đối chiếu đầy đủ thông tin khách hàng cung cấp, giao dịch viên sẽ thông báo xác nhận tính hợp lệ của đăng ký quyền mua cho khách hàng.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ gọi đến số điện thoại +84-28 3823 3298 tại TP.HCM hoặc +84-24 3933 4844 tại Hà Nội (nhấn phím 0).

 

>> Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký dịch vụ chuyển tiền trực tuyến OCT